Samen de schouders onder de warmtetransitie met de Wet Collectieve Warmtevoorziening

Het wetgevingstraject van de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw) gaat een nieuwe fase in. Infraspecialist Firan ziet de focus van de nieuwe Warmtewet op publieke warmtenetten als een uitgelezen kans om de warmtetransitie verder te brengen.

In het wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw), waarover de Raad van State in 2023 een advies uitbrengt, is opgenomen dat warmtenetten in publiek eigendom worden gebracht. De publieke warmte-infrastructuur stelt gemeenten in staat om vanuit maatschappelijke waarden de regie te voeren over de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van warmtenetten.

Als een ervaren publieke partner van gemeenten is infraspecialist Firan klaar voor de komst van de Wcw. “We werken al jarenlang nauw samen aan publieke warmtenetten. Met gemeenten, en met andere stakeholders in de warmtetransitie, zoals woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en energiecoöperaties”, vertelt Detlef Meijer, business manager van Firan. “Een publieke warmte-infrastructuur zorgt voor duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.”

Publieke warmte-infrastructuren

De publieke warmte-infrastructuren die centraal staan in de nieuwe Warmtewet betekenen dat een warmtenet met meer dan 1.500 aansluitingen straks voor minimaal vijftig procent (d.w.z. vijftig procent plus één aandeel) in handen is van een publieke partij, zoals een gemeente. In het publieke warmtebedrijf participeert een gemeente samen met bijvoorbeeld een warmtenetwerkbedrijf en een investeringsfonds om de infrastructuur te ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Voor de productie en levering van warmte wordt samengewerkt met verschillende partijen, zoals warmteleveranciers, waterbedrijven, warmtecoöperaties, woningcorporaties en private investeerders.

Firan zoekt altijd samen met de lokale betrokkenen naar de juiste oplossing voor duurzame warmte, uitgaande van de specifieke situatie van een wijk, gemeente en gebied. Meijer: “Als onafhankelijke partij leggen we de verbinding tussen de verschillende spelers in de warmteketen. We zijn samen met partners zoals gemeenten, provincies en regionale ontwikkelmaatschappijen deelnemer aan publieke warmtenetwerkbedrijven in onder meer Zaanstad, Harderwijk en Didam. Onder de Wcw wordt deze vernieuwende werkwijze de norm.”

Samen de schouders onder de warmtetransitie

Voor de voortgang van de warmtetransitie zijn volgens Meijer nu de durf, ambitie, slagkracht, kennis en kunde van alle partijen nodig. “De keuze voor een warmtenet maak je niet zomaar: er is bestuurlijke moed voor nodig om zo’n lange-termijn-investering te doen. We staan voor een immens grote opgave, de verduurzaming van de warmtevoorziening is noodzakelijk om de doelstellingen van het Klimaatakkoord waar te maken. De kaders van de toekomstige Warmtewet maken samenwerking belangrijker dan ooit om de warmtetransitie te laten slagen.”

Meer weten over de mogelijke gevolgen van de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw) voor uw plannen en projecten? Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!