Startsein voor energy hub voor Kempisch Bedrijvenpark in Hapert

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is in mei 2024 een nieuwe fase gestart voor de energy hub op het Kempisch Bedrijvenpark in het Brabantse Hapert. Achttien ondernemers op het bedrijventerrein gaan samen met netbeheerder Enexis, de gemeente Bladel, de provincie Noord-Brabant en Firan aan de slag met de oplossing voor netcongestie.

Net als veel andere bedrijventerreinen in Nederland merkt het Kempisch Bedrijvenpark in het Brabantse Hapert de gevolgen van netcongestie. Door de drukte op het gereguleerde elektriciteitsnet is voor bedrijven die activiteiten willen uitbreiden niet altijd de gewenste netaansluiting beschikbaar. Ook ondernemingen die er opstarten hebben hiermee te maken.

Daarnaast zijn er ondernemers op het bedrijventerrein die zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken. De transportschaarste zet een rem op de teruglevering van de groene stroom aan het elektriciteitsnet.

Achttien ondernemingen die zijn gevestigd op het Kempisch Bedrijvenpark nemen nu deel aan een pilot om een energy hub te ontwikkelen. De ondernemers, netbeheerder Enexis, de gemeente Bladel en de provincie Noord-Brabant hebben hiervoor in mei 2024 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Lokale duurzame energie in de hoofdrol

De deelnemende ondernemers op het Kempisch Bedrijvenpark gaan de energievoorziening collectief organiseren, met lokaal opgewekte duurzame energie in de hoofdrol. Enexis verstrekt hiervoor een groepstransportovereenkomst, en de bedrijven gaan energie onderling uitwisselen en afstemmen.

André Simonse, senior business developer van Firan en al vanaf de start betrokken bij het initiatief op het Kempisch Bedrijvenpark, licht toe: “Een energy hub maakt een slimme combinatie van de opwek, de opslag, de conversie en het verbruik van energie.”

“De energy hub op het Kempisch Bedrijvenpark brengt straks de lokale energiestromen steeds optimaal in balans, en maakt daardoor efficiënt gebruik van de beschikbare netcapaciteit. Door productieprocessen beter op elkaar af te stemmen is de lokaal opgewekte energie ook ter plekke inzetbaar, zonder dat het gereguleerde elektriciteitsnet onnodig wordt belast. Zo beschikken de ondernemingen altijd op het juiste moment over de gewenste energie. Ondanks de netcongestie in de regio.”

Voorzien in alle energiebehoeften

In de verkennende fase van de pilot is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het potentieel van een energy hub op het Kempisch Bedrijvenpark. Firan heeft hiervoor een analyse gemaakt van de energieprofielen van de diverse ondernemingen. Vervolgens zijn de mogelijkheden en knelpunten voor de onderlinge energie-uitwisseling in kaart gebracht.

“Het Kempisch Bedrijvenpark is een bedrijventerrein dat volop in ontwikkeling is en een diversiteit aan ondernemingen kent”, vertelt Simonse. “Sommige bedrijven wekken meer energie op dan ze nodig hebben, en andere ondernemingen zouden juist méér lokaal opgewekte energie willen gebruiken. De energy hub zorgt voor de ideale mix tussen de opwek en het verbruik van energie. Daardoor wordt voorzien in alle energiebehoeften op het bedrijventerrein, ongeacht het seizoen en het weertype.”

Een extra impuls aan duurzame groei

Het Kempisch Bedrijvenpark heeft grote dakoppervlakten beschikbaar voor zonnepanelen en er zijn plannen voor een windturbine in de nabijheid van het bedrijventerrein. De energy hub legt slimme verbindingen tussen de zonne- en windenergie en een installatie voor warmtekrachtkoppeling (als back-up).

In de ontwerpfase, die nu van start gaat, zijn de mogelijkheden voor grootschalige energieopslag en de aansluiting van meer bedrijven belangrijke speerpunten. Simonse licht toe: “De inzet van batterijopslag vergroot de totale netcapaciteit voor het collectief en vermindert de piekbelasting van het lokale energienetwerk. Een uitbreiding van de collectieve samenwerking maakt het mogelijk om de netcapaciteit nog effectiever te verdelen. De energy hub geeft daarmee een extra impuls aan de inzet van lokale duurzame energie én stimuleert de economische groei van het bedrijventerrein.”

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!