Warmtenetwerk Harderwijk opent aquathermie warmtenet

In de nieuwbouwwijk Waterfront in Harderwijk krijgen de eerste bewoners niet alleen de sleutel van hun nieuwe woning, maar maken zij vanaf nu ook gebruik van het nieuwe warmte- en koudenet dat hier het afgelopen jaar werd aangelegd. Op 13 april opende Warmtenetwerk Harderwijk officieel dit op afvalwater gebaseerde net (aquathermie). Reden voor een feestelijke bijeenkomst voor alle betrokken partijen en de bewoners.

In Nederland moeten alle gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn en dus op een andere manier verwarmd worden. De afgelopen twee jaar heeft Firan samen met gemeente Harderwijk, en andere partners, hard gewerkt om de duurzame ambities van gemeente Harderwijk mogelijk te maken. De ontwikkeling van een duurzaam warmtenet voor nieuwbouwontwikkeling van de wijk Waterfront (Fase 3) en de oprichting van Warmtenetwerk Harderwijk, speelden daarbij een belangrijke rol.

De eerste 130 bewoners van deelgebied één krijgen dus niet alleen de sleutels van hun nieuwe woning, maar ook de spreekwoordelijke sleutel tot duurzame warmte en koude. Uit handen van Martijn Pijnenburg, wethouder duurzaamheid gemeente Harderwijk, en André Meijer, directeur van Firan, ontvingen zij donderdag 13 april een kleine attentie als warm welkom in hun duurzame woning. Meijer: “Het ondernemende karakter van de gemeente en de gekozen techniek, het laat zien dat alles mogelijk is. Het laat ook zien dat een project een succes wordt als alle partijen goed samenwerken.”

Klaar voor de toekomst

De circa 1.100 nieuwe woningen die tot 2029 in Waterfront Fase 3 gebouwd worden, en waarvan de eerste 130 woningen nu zijn opgeleverd, zijn aangesloten op het open en publieke warmtenet van Warmtenetwerk Harderwijk.

Brenda Schoumans, businessontwikkelaar bij Firan: “Voor Waterfront gebruiken we de afvalstroom van de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI als bron. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met Waterschap Vallei en Veluwe. We hebben een netwerk gerealiseerd op zeer lage temperatuur, rond de 13 graden. Het water wordt door de wijk rondgepompt door een 1.350 meter lange transportleiding die afgelopen zomer is aangelegd. In combinatie met een warmte- en koudeopslag wordt dit naar alle woningen in de wijk getransporteerd. Elke woning heeft weer een individuele warmtepomp. In de winter krijgen de woningen warmte vanuit het net, en in de zomer zorgt het juist voor verkoeling.”

Evoyo is de eerste warmteleverancier van dit open warmtenet. Bijzonder is dat op termijn meerdere warmteleveranciers actief kunnen zijn in Waterfront. Die openheid is van meet af aan het uitgangspunt geweest. Het houdt ook in dat het net tegen die tijd gevoed kan worden met warmte uit andere duurzame, lokale bronnen. Denk bijvoorbeeld aan aquathermie uit de haven of zonnewarmte van een nabijgelegen zonnepark.

Video afspelen

Trots op publiek eigenaarschap

Warmtenetwerk Harderwijk bestaat uit de gemeente Harderwijk en Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG). DENG is een samenwerkingsverband tussen Firan en het Innovatie- en Energiefonds Gelderland.

Machiel Karels, projectleider gemeente Harderwijk: “Samen met Firan hebben we de afgelopen twee jaar veel energie gestoken in het oprichten van Warmtenetwerk Harderwijk. Publieke sturing en publiek eigenaarschap om onze belangen op het gebied van duurzaamheid, betaalbaarheid en opschaalbaarheid maximaal te borgen, waren en zijn daarbij belangrijk voor Harderwijk. Ik ben trots op de scherpte, het kritisch vermogen van alle betrokken partijen en de gedrevenheid. Dat was absoluut noodzakelijk om dit voor elkaar te krijgen. Dit project laat zien dat de ontwikkeling van een warmtenet mensenwerk is: investeren in vertrouwen en werken op basis van open boeken en transparantie zijn essentieel.”

Uitbreiden

Het open warmtenet is ontworpen om verder uit te breiden naar nabijgelegen woningen en gebouwen. Begin april heeft gemeente Harderwijk besloten ook het stadhuis aan te sluiten. Het warmtenet voorziet ook andere wijken in de mogelijkheid om aan te sluiten en daarmee aardgasvrij te worden, zoals de Zeebuurt. Momenteel vinden verkennende gesprekken plaats om die wijk, mits de bewoners dat willen, aan te sluiten.

Gebruikersinformatie warmtenetwerk

Informatie voor gebruikers van het Warmtenetwerk Harderwijk vindt u op de website Energie-infrabeheer.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!