Modulair warmtesysteem voor huur- en koopwoningen in Didam

De gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei en Firan maken plannen voor een warmtenet voor de Bloemenbuurt in Didam. Het doel: een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte-oplossing voor 600 huur- en koopwoningen.

Woningcorporatie Plavei vernieuwt woningen in de Bloemenbuurt in Didam. Naast renovatie gaat het ook om sloop en vervangende nieuwbouw. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. De corporatie maakt gebruik van het momentum om de wijk duurzaam en aardgasvrij te maken.

Haalbaar en betaalbaar warmtenet

De gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei, Qirion en Arcadis hebben verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor all electric oplossingen en andere aardgasvrije alternatieven. Een warmtenet met een aanvoertemperatuur van 70°C (en een retourwarmte van 40°C) is naar voren gekomen als een goede optie: een haalbaar en betaalbaar alternatief voor de huidige aardgasgestookte cv-ketels in de 200 huurwoningen van Plavei, en ook toepasbaar voor de 400 koopwoningen in de Bloemenbuurt.

Modulair warmtesysteem

De woningen in de Bloemenbuurt maken in eerste instantie gebruik van een modulair warmtesysteem van Firan. Het gaat om een hybride systeem met een collectieve luchtwarmtepomp. Voor piekmomenten en als back-up maakt het systeem gebruik van gasgestookte ketels. Met de ontwikkeling van het warmtenet wordt de inzet van de warmtepomp en gasketels uitgefaseerd.

Open warmtenet

Voor de volgende fase in de vernieuwing van de Bloemenbuurt hebben de gemeente Montferland, Plavei en Firan in juli 2020 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hierin staan afspraken over onder andere een diepgaand onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van een warmtenet voor de Bloemenbuurt.

Op basis van de onderzoeksresultaten, die in het najaar worden verwacht, wordt besloten of het warmtenet er daadwerkelijk komt. De gemeente Montferland en Firan verkennen ondertussen gezamenlijk de mogelijkheden om een gemeentelijk warmtebedrijf op te richten voor de exploitatie van het warmtenet. Het uitgangspunt is daarbij een open warmtenet met onafhankelijk netbeheer, dat onder dezelfde voorwaarden toegankelijk is voor verschillende bronnen, leveranciers en afnemers. Dat levert een bijdrage aan de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van het project en garandeert de keuzevrijheid voor bewoners.

Het warmtenet voor de Bloemenbuurt in Didam is een samenwerking tussen de gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei en Firan.


Leonie SchaartSenior businessontwikkelaar


Uw gemeente aardgasvrij


Concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet? Neem contact op!
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst om de haalbaarheid van een warmtenet voor de Bloemenbuurt in Didam verder te onderzoeken
Woningcorporatie Plavei, gemeente Montferland en Firan zetten een nieuwe stap op weg naar een aardgasvrije warmte-oplossing voor de Bloemenbuurt in Didam.
Betaalbaarheid is een speerpunt in de zoektocht naar aardgasvrije warmte-oplossingen. Wat zijn dan de issues, uitdagingen en must-do's? Woningcorporatie Plavei en Firan met elkaar in gesprek