Collectieve warmteoplossing Slachthuisterrein in Haarlem

Het Slachthuisterrein, onderdeel van de Slachthuisbuurt in Haarlem, wordt herontwikkeld tot een nieuw woon- en werkgebied waar verschillende functies samenkomen: wonen, culturele voorzieningen, horeca en bedrijvigheid. Het middelpunt van deze ontwikkeling is het oude Slachthuis, dat wordt omgetoverd tot een popcentrum en kantoren. Overige monumentale panden op het terrein worden gerenoveerd als Bed & Breakfasts en ateliers.

Aardgasloos Slachthuisterrein

Om het oude Slachthuis heen worden in totaal 166 nieuwbouwwoningen ontwikkeld, in de stijl van het Slachthuisterrein. Bij de herontwikkeling van dit gebied worden ook hoge duurzaamheidsambities meegenomen. Firan en ENGIE zijn daarom door Bouwfonds Property Development (BPD) en Bouwbedrijf De Nijs betrokken om het Slachthuisterrein aardgasloos te ontwikkelen en een passend energieconcept te realiseren.

Collectieve warmte- en koudeopslag (WKO)

Een collectieve warmte- en koudeopslag (WKO) zorgt ervoor dat de woningen en monumentale panden op het Slachthuisterrein worden voorzien van een lage temperatuur oplossing. Per pand wordt bekeken hoe deze lage temperatuur wordt ingezet voor verwarming.

De nieuwbouwwoningen krijgen een warmtepomp, die wordt gevoegd met een aansluiting vanuit de collectieve WKO. De monumentale panden krijgen een collectieve warmtepomp die de temperatuur naar het juiste niveau brengt. Door het gebruik van zonnepanelen, wordt een deel van de elektriciteit van deze warmtepomp opgewekt.

Firan realiseert het lage-temperatuurnetwerk naar alle woningen. ENGIE exploiteert de bron en levering aan alle woningen en monumentale panden.

Toekomstbestendige warmtevoorziening

BPD en De Nijs hebben de ambitie om het Slachthuishof duurzaam en toekomstbestendig te ontwikkelen. Hierbij hoort een energieconcept dat volledig aansluit bij deze duurzaamheidsambities. Een collectieve warmte- en koudeopslag biedt uitkomst voor projecten zoals het Slachthuishof vanwege de lage temperatuur warmtevraag van de woningen en panden. Door in de toekomst meerdere nieuwbouwontwikkelingen en nieuwe bronnen aan te sluiten op dit systeem, ontstaat er een toekomstbestendige en robuuste warmtevoorziening voor het Slachthuisterrein in Haarlem.

Ontwikkelconsortium

Het ontwikkelconsortium bestaat uit BPD, Bouwbedrijf De Nijs, ENGIE en Firan. ENGIE is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de warmte- en koudeopslag en levering van warmte aan de toekomstige bewoners van het woon- en werkgebied. Firan realiseert en beheert de warmte-infrastructuur.

Meer weten?

Heeft uw gemeente concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet?

Drie trends in duurzame warmte om mee verder te komen

Firan verbinding

De highlights van het Nationaal Warmtecongres zijn gebundeld in een e-book. Firan zet de drie belangrijkste trends over actuele vraagstukken en oplossingen binnen de Nederlandse warmtetransitie op een rij.