Uitbreiding warmtenet Hengelo in volle gang

HENGELO -20171119 – Opening van het Warmtebedrijf. Foto : Christian van der Meij

Wat

In 2016 heeft gemeente Hengelo het warmtenet overgedragen aan Firan en Ennatuurlijk. Samen met de gemeente zijn twee nieuwe organisaties opgericht: Warmtenetwerk Hengelo (een samenwerking tussen Firan en gemeente Hengelo) en Warmtebedrijf Hengelo (een samenwerking tussen Ennatuurlijk en gemeente Hengelo). Warmtenetwerk Hengelo is verantwoordelijk voor de aanleg van het warmtenet. Warmtebedrijf Hengelo zorgt voor de levering van de duurzame warmte aan klanten.

Hoe

Het warmtenet in Hengelo is uniek door de dubbele benutting van restwarmte. Het restafval dat Twence verwerkt wordt omgezet in elektriciteit, stroom en warmte. AkzoNobel gebruikt de duurzame stroom van Twence voor haar productieproces van zout. Aan het einde van het productieproces blijft opgewarmd koelwater van ongeveer 40°C over. Dit water wordt met de nieuw aangelegde hoofdleiding rechtstreeks geleverd aan CTT/Bolk en het High Tech Systems Park waar Thales Nederland, HP Valves en PM Surface zijn gevestigd. Op High Tech Systems Park zijn alle gevestigde bedrijven aangesloten op het bronnet, waarmee zowel kantoren en productiehallen verwarmd en gekoeld kunnen worden. Het bronnet is behalve duurzaam ook slim. Er wordt onderling warmte en koude uitgewisseld, en ook verbruiksdata. De restwarmte van AkzoNobel wordt daarnaast ingezet voor de verwarming in Hengelo. Warmtepompen zorgen ervoor dat de temperatuur verhoogd wordt naar 70°C, waardoor het ook kan worden ingezet voor de productie van warm kraanwater.

Waarom

De gemeente Hengelo heeft in 2008 het warmtenet aangelegd om de CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van gas te verminderen. De ambitie is in 2041 5.000 woningen en 500.000 m2 bedrijven en instellingen te voorzien van duurzame warmte.

Wie

Gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Firan.

Meer weten?

Heeft u concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet in uw gemeente? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Met een unieke warmteoplossing wordt in Arnhem een grote stap in de energietransitie gezet. Met behulp van een gemaal en een warmtewisselaar wordt warmte uit het oppervlaktewater gebruikt om een collectief grondwatersysteem aan te vullen. Met dit energiesysteem worden woningen en bedrijfspanden van warmte en koude voorzien.