Duurzame symbiose tussen kunst en kas in Amsterdam

Wat

Hermitage Amsterdam en Hortus Botanicus Amsterdam delen sinds het najaar van 2016 duurzame warmte en koude. Bron is de warmte-koudeopslag (WKO) van de Hermitage Amsterdam voor de verwarming en koeling van de expositiezalen. De Hermitage bleek meer koeling dan warmte nodig te hebben. De overtollige warmte wordt nu naar de Hortus Botanicus getransporteerd om de kassen te verwarmen. Vervolgens gaat de koude terug naar de Hermitage. Firan is eigenaar van de leiding en verzorgt het netbeheer.

Hoe

De Hortus gebruikt de geaccumuleerde bronwarmte van museum Hermitage Amsterdam voor de verwarming van de kassen en levert gekoeld water terug aan de Hermitage voor de koeling van de kunst. Wat het project mede bijzonder maakt, is de relatief grote afstand van 425 meter die overbrugd wordt tussen de Hortus en de WKO bronnen van de Hermitage. Inmiddels is het gasverbruik in de Hortus met ruim 80% gedaald ten opzichte van het gemiddelde in 2008-2015.  De energierekening valt jaarlijks lager uit: circa € 45.000,-. Ook de Hermitage bespaart jaarlijks ongeveer € 30.000,-  op de elektriciteit voor de warmtepompen.

Waarom

In de praktijk bleek het museum meer koeling dan warmte nodig te hebben. Warmte die de Hortus Botanicus goed kon gebruiken voor de verwarming van de monumentale kassen.

Wie

Firan was onderdeel van een gespecialiseerd bouwteam tijdens de realisatie van het project en is nu verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de leidingen.

Meer weten?

Wilt u weten of wij voor uw organisatie een duurzame verbinding kunnen realiseren?

Donderdag 6 juni 2019 werd de Decentrale Energie Centrale in Hengelo officieel geopend. Deze aangelegenheid werd door de realisatiepartners van het project aangegrepen voor het organiseren van het klimaatstatafeldebat. Belanghebbenden debatteerden over het versneld verduurzamen van bebouwd Nederland.