Projectontwikkelaars

Doordachte energienetwerken voor nieuwbouw en renovatie

Gebiedsontwikkeling waarbij elk project een eigen energiesysteem ontwikkelt? Dat kan slimmer! Ontwikkel uw vastgoed met oog op de toekomst en kies voor een collectief warmtesysteem. Firan realiseert, financiert én beheert open en onafhankelijke energie-infra voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Duurzaam en toekomstbestendig

• 100% aardgasloos
• Verwarmen en koelen met gebiedswarmte

Lage kosten door collectief systeem

• Lagere investering dan individueel systeem per kavel
• Gezamenlijk beheer en onderhoud

Geen eigen beheer en onderhoud voor levering

• Geen exploitatierisico (bodem)installatie

• Eigen keuze voor systeem per kavel

Doordachte energienetwerken voor nieuwbouw en renovatie

Aardgas in nieuwbouw is verleden tijd en (bijna) energieneutrale panden zijn de norm. Als projectontwikkelaar staat u daarmee voor nieuwe keuzes. Individuele oplossingen lijken voor sommige woningen aantrekkelijk vanwege de flexibiliteit en de kosten. In stedelijk gebieden is het echter interessanter om te bekijken wat lokale duurzame warmtebronnen voor uw project kunnen betekenen. Een collectief warmtesysteem biedt dan uitkomst. Zeker als in de buurt van uw project nog andere ontwikkelingen gaan starten. Met een collectief warmtesysteem profiteert u van de toegevoegde waarde van lokale bronnen op financieel vlak en bij het invullen van de duurzaamheidsnormen. Daarnaast laat u ook het beheer en onderhoud voor warmtedistributie over aan ervaren partijen. Firan heeft daarom een nieuw warmteconcept ontwikkeld, Bronnet.

Bronnet

Bronnet is een betaalbare, collectieve warmte-oplossing en uitermate geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten in stedelijk gebied. Het verbinden van de warmte/koudevraag van meerdere gebouwen zorgt voor schaal- en exploitatievoordelen.

Bronnet biedt een energie-infrastructuur die warmte en koude uitwisselt tussen duurzame lokale bronnen zoals warmte uit oppervlaktewater en restwarmte van datacenters, energie-opslagsystemen (WKO) en de afnemers. Door met warmtepompen warmte op te werken naar gebruikstemperaturen, is het gehele systeem efficiënt en flexibel aan te passen aan de behoefte van de afnemers. Met Bronnet bent u als ontwikkelaar vrij van beheer en onderhoud van bronnen en distributiesystemen, maar u blijft flexibel om gebouwspecifieke keuzes te maken voor wat betreft de warmtevoorziening en u aan uw eigen planning te houden. Welke installatie er ook gekozen wordt om warmte naar geschikte temperaturen te werken, Bronnet levert altijd een afgesproken stabiele basiswarmte.

Vraag het Firan

Heeft uw gemeente concrete plannen voor een open en onafhankelijk warmtenet?

Op woensdag 30 januari gaat Firan in een rondetafelsessie in gesprek over de inzet  van lokale energiebronnen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. De rondetafelgesprekken zijn onderdeel van het Nationaal Woning Congres, een dag waarop alle stakeholders op het gebied van woningbouw en woningbeheer samenkomen.
Eind januari gaat de realisatie van het Zaans warmtenet van start. Dit warmtenet zal vanaf najaar 2019 zo’n 2200 huizen en bedrijven in Zaanstad gaan voorzien van duurzame en betaalbare warmte. Het Warmtenetwerk Zaanstad BV is een samenwerkingsverband tussen Firan, de gemeente Zaanstad en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.
Welkom bij Firan. De dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, die lokale partijen helpt met het samen realiseren van hun duurzaamheidsambities. U kende ons al als Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO). Vanaf 3 december 2018 zetten wij de volgende stap op weg naar een duurzame wereld van morgen, samen met u.