Warmtenet met aquathermie voor woonwijk in Zutphen

De gemeente Zutphen verkent samen met partners de mogelijkheden voor een warmtenet met aquathermie om woningen en gebouwen in de Hanzestad aardgasvrij en duurzaam te maken. Het warmtenet gebruikt daarvoor warmte uit de rivier de IJssel. De gemeente Zutphen ziet kansen om thermische energie uit de IJssel toepasbaar te maken voor een warmtenet voor de

Lees meer

Modulair warmtesysteem voor huur- en koopwoningen in Didam

De gemeente Montferland en Firan zijn samen met lokale partners aan de slag met een aardgasvrije warmte-oplossing voor woningen in de Bloemenbuurt in Didam. Met een modulair warmtesysteem voor ruim tweehonderd corporatiewoningen van woningcorporatie Plavei is de basis gelegd voor aardgasvrij wonen in Didam. Woningcorporatie Plavei vernieuwde de afgelopen jaren de huurwoningen in de Bloemenbuurt.

Lees meer

Collectief warmtenet voor Haarlem Schalkwijk

De gemeente Haarlem maakt plannen om woningen in Meerwijk aardgasvrij te maken met een warmtenet. De gemeente, Firan, Essent en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden voor een publiek warmtenet voor duizenden woningen in Schalkwijk. De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad, die in 2040 aardgasvrij is. Een aardgasvrije warmtevoorziening voor huishoudens in

Lees meer

Innovatief warmtenet in Hengelo

In 2041 wil de gemeente Hengelo 5.000 woningen en 500.000 m² bedrijven en instellingen voorzien van duurzame warmte. De gemeente heeft in 2008 een warmtenet aangelegd, dat slim gebruik maakt van lokale industriële restwarmte. Sinds 2016 zijn Firan en Ennatuurlijk als partners betrokken bij de stadsverwarming, die in 2020 is uitgeroepen tot het meest innovatieve

Lees meer

Publiek warmtenet voor bestaande en nieuwe buurten in Zaanstad

In Zaanstad beheert Firan samen met de gemeente een warmtenet met restwarmte. Het publieke warmtenet wordt gebruikt voor diverse soorten gebouwen – in de bestaande bouw én nieuwbouw. Het warmtenet in Zaanstad is toegankelijk voor diverse warmteleveranciers en warmte-afnemers. Verschillende partijen met restwarmte en diverse gebouwen met een warmtevraag kunnen gebruikmaken van het net. Een publiek

Lees meer

Warmtenet met restwarmte in Nijmegen Dukenburg

De gemeente Nijmegen wil in 2045 aardgasvrij zijn. Voor de wijken Zwanenveld en Lankforst-Noord, in stadsdeel Dukenburg, blijkt een warmtenet een goed alternatief voor aardgas. Samen met de gemeente, woningcorporaties en afvalenergiecentrale ARN werkt Firan aan de ontwikkeling van een warmtenet op basis van restwarmte.  Dukenburg is aangewezen als een van de eerste wijken in

Lees meer

Aquathermie voor Arnhemse wijk Elderveld-Noord

In de wijk Elderveld-Noord in Arnhem hebben de gemeente, woningcorporaties, het waterschap Rivierenland en Firan geconstateerd dat het mogelijk is om woningen aardgasvrij te maken met restwarmte uit afvalwater van de rioolwaterzuivering. In totaal is er voldoende duurzame aquathermie beschikbaar voor 1.500 woningen. Het aantal aansluitbare gebouwen is verder uit te breiden door de warmte die in de zomer

Lees meer

Warmte uit het riool voor duurzaam verwarmde corporatiewoningen in Amsterdam

Samen met woningcorporatie Lieven de Key, gemeente Amsterdam en Waternet onderzoekt Firan de mogelijkheden voor een collectieve warmtesysteem met riothermie voor corporatiewoningen in Buikslotermeer in Amsterdam-Noord. Ten noorden van de IJdoornlaan liggen de buurten Buikslotermeer Noord en de Kleine Wereld. Aan de H. Cleyndertweg bevinden zich twee woongebouwen met corporatiewoningen, die momenteel collectief verwarmd worden

Lees meer

Warmtenet in Kerschoten als stap naar een aardgasvrij Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen voor een warmtenet om de wijk Kerschoten aardgasvrij en duurzaam te maken. De gemeente werkt samen met Firan, het waterschap, woningcorporaties en andere partners aan de ontwikkeling van het warmtenet. Onder de noemer Kerschoten Energieneutraal (KEN) werken de gemeente Apeldoorn, ondernemers, bewoners, drie woningcorporaties en andere partners aan een

Lees meer

Warmtenet voor ondernemingen en woningen in Lingewaard

De gemeente Lingewaard, energiebedrijf Lingezegen Energy en Firan onderzoeken de mogelijkheid om tuinbouwbedrijven en woningen aan te sluiten op een warmtenet met verschillende duurzame bronnen. Als eerste stap wordt het warmtenet van tuinbouwgebied NEXTGarden uitgebreid naar gebouwen en ondernemers op het nabijgelegen Agropark. De Gelderse gemeente Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te

Lees meer