Waterstofnetwerk voor de Zaanse industrie

Ondernemersvereniging Zaanstad Maakstad en Firan verkennen de mogelijkheden om een waterstofnetwerk te ontwikkelen als onderdeel van de verduurzaming van de Zaanse industrie. De ambitie is dat het distributienetwerk open staat voor verschillende producenten, importeurs en gebruikers van waterstof. Industriële bedrijven in Zaanstad werken aan verduurzaming van de industriële processen. De ondernemingen zien elektrificatie als een

Lees meer

Slimme energie-oplossingen voor bedrijvenpark in Deventer

A1 Bedrijvenpark in Deventer is een van de groenste bedrijventerreinen van Nederland. Samen met de ondernemers verkennen de gemeente en Firan vernieuwende energie-oplossingen die de duurzame groei van het bedrijventerrein mogelijk maken, ondanks de netcongestie in de regio. Op steeds meer plekken in Nederland is sprake van netcongestie. De drukte op het elektriciteitsnetwerk zet een

Lees meer

Regionaal waterstofnetwerk voor ondernemingen in Deventer

Firan werkt samen met partners aan een regionaal waterstofnetwerk voor ondernemingen en bedrijventerreinen in Deventer. De lokale keten voor productie en gebruik van waterstof maakt de verduurzaming van bedrijfsprocessen mogelijk. Onder de noemer GROHW (kort voor: GReen Oxygen Hydrogen en WasteHeat) ontwikkelt een consortium van publieke en private partijen een waterstofnetwerk voor ondernemingen in en

Lees meer

Slim collectief energiesysteem voor havengebied Amsterdam

In het westelijk havengebied van Amsterdam werken ondernemers samen met Firan en andere partners aan een oplossing voor de gevolgen van netcongestie. De ontwikkeling van een energy hub voor de Westhaven geeft bedrijven meer ruimte door duurzame groei. In het westelijk havengebied van Amsterdam ervaren ondernemingen de gevolgen van de drukte op het elektriciteitsnet in

Lees meer

Waterstofdistributienet voor Amsterdams havengebied

Port of Amsterdam en Firan werken aan de ontwikkeling van een waterstofnetwerk voor de verduurzaming van bedrijven in het Amsterdamse Havengebied. Het publieke waterstofdistributienet stelt de ondernemingen in staat om duurzame waterstof te gebruiken en/of aan te leveren. Firan en Port of Amsterdam zijn de drijvende krachten achter de plannen voor een publiek waterstofnetwerk dat

Lees meer

Groeien ondanks netcongestie voor afvalverwerking in Alkmaar

Zonnepanelen en windturbines op het recycleterrein van Sortiva in Alkmaar voorzien het recyclebedrijf van duurzame energie. Dankzij een lokaal energienetwerk met energie-opslag en slim energiemanagement, dat tot stand is gekomen door een nauwe samenwerking tussen Firan en Kenter, wordt er optimaal gebruik gemaakt van de netcapaciteit en de zelf opgewekte energie. Op het terrein van

Lees meer

Slim energiemanagement bij directe lijn zonnepark steenfabriek

Solarpark Azewijn Montferland voorziet de fabriek van Wienerberger in Azewijn van lokale duurzame energie. Het Grid Control Platform van Firan zorgt voor een slimme aansturing van de directe lijnconstructie tussen de producent en gebruiker van de duurzame energie – en daarmee voor een zonnepark met een optimaal rendement. Het zonnepark van Pfixx Solar in Azewijn

Lees meer

Innovatief warmtenet in Hengelo

In 2041 wil de gemeente Hengelo 5.000 woningen en 500.000 m² bedrijven en instellingen voorzien van duurzame warmte. De gemeente heeft in 2008 een warmtenet aangelegd, dat slim gebruik maakt van lokale industriële restwarmte. Sinds 2016 zijn Firan en Ennatuurlijk als partners betrokken bij de stadsverwarming, die in 2020 is uitgeroepen tot het meest innovatieve

Lees meer

Duurzaam beheer brandstoffen bij papierindustrie Eerbeek

In 2015 hebben Firan, waterzuiveringsbedrijf Industriewater Eerbeek en papierfabriek DS Smith een biogas- en proceswaterleiding aangelegd. Daarmee maakt de industrie optimaal gebruik van biogas. Bij de zuivering van afvalwater van papierfabrieken komt biogas vrij. In Eerbeek zijn initiatieven genomen om biogas om te zetten in elektriciteit. Om daarnaast ook de warmte te benutten, ontwikkelde Firan

Lees meer

Indigoleiding transporteert duurzame warmte in Nijmegen

Warmte van de Nijmeegse afvalenergiecentrale ARN wordt gebruikt voor het verwarmen van bestaande en nieuwe woningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong. De restwarmte wordt vanuit de centrale via de Indigoleiding (warmtetransportleiding) getransporteerd. Door middel van de distributienetten van Vattenfall wordt de warmte in het Waalfront en de Waalsprong gedistribueerd. De Indigoleiding en distributienetten

Lees meer