Stappenplan voor een modulaire aanpak van de lokale warmtetransitie

Met een modulair warmtesysteem worden woningen stapsgewijs aardgasvrij. Een nieuw stappenplan van Firan geeft een overzicht van de thema’s, succesfactoren en praktijkvoorbeelden van een modulaire aanpak.

Modulaire warmtesystemen maken het mogelijk om woonwijken stapsgewijs aardgasvrij te maken. De systemen zijn direct inzetbaar in buurten met tweehonderd tot achthonderd woningen, en vervolgens is er opschaling mogelijk naar een warmtenet met grootschalige duurzame bronnen. Een modulaire aanpak vereenvoudigt daarmee de lokale transitie naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas.

Een modulaire ontwikkeling van een duurzaam warmtenet

Hoe werkt een modulaire overstap naar aardgasvrij wonen precies? Wat komt er kijken bij een modulair warmtesysteem? Wat zijn de mogelijkheden en de aandachtspunten? In een nieuw stappenplan geeft infraspecialist Firan gemeenten, woningcorporaties, warmte- en energiecoöperaties en andere spelers in de lokale warmtetransitie een overzicht van de vier praktische stappen in een modulaire ontwikkeling van een duurzaam warmtenet.

Een modulair warmtesysteem bestaat uit verschillende onderdelen, die samen de bouwstenen vormen om wijken gefaseerd te voorzien van aardgasvrije warmte. De basismodule met een collectieve warmtepomp is direct inzetbaar in de bestaande bouw. Het systeem is vervolgens flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een warmtenet dat gebruik maakt van lokale duurzame bronnen. Alle buurten met centrale wijkproductiestations zijn onderling te schakelen en vervolgens te verbinden tot grootschalige netten in de omgeving. Er worden dan koppelingen gemaakt met de beschikbare duurzame bronnen, zoals aquathermie, datacenterwarmte en/of geothermie.

De vier fasen van een modulaire aanpak

Het stappenplan van Firan onderscheidt vier fasen in de modulaire aanpak van aardgasvrij wonen. De publicatie geeft ook achtergrondinformatie over de inzet van modulaire warmtesystemen, schetst de aandachtspunten en succesfactoren, en deelt de ervaringen van koplopers zoals Didam en Zutphen.

Stappenplan voor modulaire warmtesystemen

Ons stappenplan zet praktische handreikingen, aandachtspunten en cases op een rij.

In gemeenten waar (nog) geen grootschalige warmtebronnen inzetbaar zijn, zijn modulaire warmtesystemen een ideaal vertrekpunt om bestaande woningen en renovatieprojecten op korte termijn aardgasvrij te maken. De systemen zijn een duurzame collectieve oplossing op basis van warmtepompen. Daarnaast is het mogelijk om vanuit een modulair basisstation toe te werken naar een lokaal of zelfs regionaal warmtenet. Zo gaat een gemeente, woningcorporatie of energiecoöperatie stapsgewijs aan de slag met een aardgasvrije warmte-oplossing die altijd klaar is voor de toekomst.

Meer weten over de mogelijkheden van een modulair warmtesysteem voor uw duurzaamheidsopgave? Download het stappenplan, doe de online scan en neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!