Doordachte collectieve oplossingen voor duurzame nieuwbouw en renovatie

Futureproof energie-oplossingen voor nieuwbouw en renovatie

Maak uw vastgoedproject klaar voor de toekomst met slimme infra-oplossingen voor duurzame energie. Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert lokale energiesystemen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. De collectieve aanpak vermindert kosten, verbetert de duurzame prestaties en ontzorgt u met onderhoud en beheer.

Duurzaam en futureproof

 • Aardgasvrij

 • Met lokale duurzame bronnen

Slim en efficiënt

 • Minder startinvesteringen door een collectieve aanpak

 • Gezamenlijk beheer en onderhoud

Flexibel en veelzijdig

 • Vrije keuze voor elk kavel

 • Altijd aanpasbaar aan nieuwe ontwikkelingen in productie, opslag, conversie en transport

   

Duurzame energie toegankelijk voor iedereen

De optimale systemen voor uw plannen en projecten

Nieuwe woningen in Nederland worden duurzaam en aardgasvrij ontwikkeld. Ook aan de energieprestaties van kantoorgebouwen worden steeds meer eisen gesteld. Tegelijkertijd neemt de vraag naar (duurzame) koeling toe. Als projectontwikkelaars staat u voor complexe vragen. Warmte-oplossingen per woning organiseren, of per project? All electric, warmte-koude-opslag of een warmtenet?

De ontwikkeling van lokale warmte-infrastructuren is altijd maatwerk. Als publieke partij denkt en doet Firan met u mee. We verdiepen ons in uw vragen en uitdagingen, we verkennen de (on)mogelijkheden van verschillende scenario’s, en we werken samen met publieke en private partners aan slimme infra-oplossingen. Met doordachte combinaties van warmte, koude, waterstof en duurzame elektriciteit vinden we altijd betrouwbare, betaalbare en duurzame concepten voor uw specifieke situatie.

Collectieve warmte-oplossingen

De collectieve warmtenetten van Firan zorgen voor een optimale inzet van duurzame bronnen, tegen de laagste (maatschappelijke) kosten en met transparante prijzen. Zo maakt een warmtenet met een lage temperatuur (8 tot 30°C) slim gebruik van lokale bronnen om nieuwbouwprojecten en gerenoveerde woonwijken van duurzame warmte te voorzien. De combinatie van een collectief warmtenet met installaties per gebouw verbetert de efficiëntie van de warmtevoorziening, en geeft u maximale keuzevrijheid. Een extra voordeel is dat een warmtenet ook voorziet in duurzame (comfort)koeling.

Modulaire warmtesystemen

De modulaire warmtesystemen van Firan zijn een ideaal startpunt voor de ontwikkeling van een warmtenet met lokale duurzame bronnen. De basismodule met een collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar voor projecten met vierhonderd tot achthonderd woningen. Het systeem is vervolgens flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een warmtenet voor volledige wijken, gebieden en gemeenten. De modulaire aanpak legt de basis voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening die optimaal gebruik maakt van lokale duurzame bronnen.

Klaar voor de energie voor de toekomst

De vernieuwende energie-infrastructuren van Firan zijn klaar voor de duurzame wereld van vandaag en morgen. Met doordachte combinaties tussen vraag en aanbod vinden we altijd het juiste concept voor uw situatie. Zo maken we de restwarmte van datacenters inzetbaar voor collectieve warmtepompen, en koppelen we de thermische energie uit afval-, drink- en/of oppervlaktewater aan lokale warmtenetten. Onze slimme infra-oplossingen voor warmte, waterstof en elektriciteit zetten uw duurzame plannen en aardgasvrije projecten in de volgende versnelling.

Meer weten?

Lees onze veelgestelde vragen, bekijk onze actuele projecten, en neem gerust contact met ons op.

Collectieve warmte-infrastructuren zorgen voor duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

De warmtenetten van Firan staan garant voor:

 • Duurzaamheid. De publieke warmte-infrastructuren leggen een duurzame verbinding tussen verschillende partijen in de warmteketen, zoals warmteleveranciers, waterbedrijven, warmtecoöperaties en woningcorporaties.
 • Betrouwbaarheid. Als onderdeel van de Alliander-groep is Firan een vertrouwenwekkende partner voor gemeenten en consumenten. De deelname van een publieke partij zoals Firan aan een warmte-infrastructuur zorgt dat de continuïteit is geborgd.
 • Betaalbaarheid. Firan werkt samen met gemeenten en publieke investeringsfondsen aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van warmte-infrastructuren.

Een aansluiting op een warmtenet is een collectieve oplossing om nieuwbouw- en renovatieprojecten te voorzien van een aardgasvrij warmtesysteem, die doorgaans betaalbaarder is dan individuele oplossingen zoals warmtepompen. De bronnetten van Firan zorgen voor de uitwisseling van warmte en koude tussen meerdere gebouwen, wat schaal- en exploitatievoordelen oplevert.

De voordelen van warmtenetten voor projectontwikkelaars zijn:

 • Aardgasvrije en duurzame warmte. Collectieve warmtenetten creëren aardgasvrije systemen die passen binnen de nieuwste duurzaamheidsnormeringen. Afhankelijk van de lokale situatie wordt de warmtevoorziening steeds verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infra-specialist voor nieuwe energie neemt Firan de ontwikkeling, financiering en realisatie van duurzame warmtenetten op zich. Ook zorgen we voor het beheer en onderhoud van bronnen en distributiesystemen.

Een modulair warmtesysteem van Firan is een concreet startpunt voor verduurzaming en geeft u steeds de ruimte om in de toekomst nieuwe stappen te zetten richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving.

De voordelen van een modulair warmtesysteem voor vastgoed projectontwikkelaars zijn:

 • Zeer beperkte aanpassingen op woningniveau, en daarom weinig overlast voor bewoners.
 • Woningen op korte termijn aardgasvrij en een directe CO2 reductie, verdere verduurzaming vindt plaats op centraal niveau.
 • Snel en efficiënt te realiseren, onafhankelijk van de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten.
 • Toekomstbestendig, want voorbereid op een scala aan warmte-oplossingen.
 • Mogelijkheden voor aansluiting op grootschalige warmtenetten in de omgeving, zonder het risico van ongewenste lock-ins.
 • Samenwerking met publieke en private partijen, met alle ruimte voor de gemeente om als aanjager, facilitator en regisseur op te treden.
 • De warmte-infrastructuur van een publieke partner zoals Firan legt de basis voor maatschappelijk en politiek draagvlak: de keuzevrijheid van consumenten is geborgd.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Vraag het Firan

Modulaire warmtesystemen zijn een springplank voor de inzet van restwarmte van datacenters

Meer over slimme infra-oplossingen voor vastgoedprojecten