Collectieve warmte-oplossingen voor aardgasvrije woningen, wijken en gebieden

Collectieve warmtenetten als versnellers van de warmtetransitie

Nederland werkt aan een klimaatneutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving. De warmtenetten van Firan staan garant voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening die klaar is voor de wereld van morgen.

Duurzaam

  • Een diversiteit aan bronnen, leveranciers en afnemers

  • Optimale inzet van lokale duurzame bronnen
  •  

Betrouwbaar

  • Samenwerking met een publieke partij

  • Altijd voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in productie, opslag, conversie en transport

Betaalbaar

  • Minimale maatschappelijke kosten

  • Een sterke business case, met transparante tarieven voor gebruikers

Samen aan de slag met de warmtetransitie

Het succes van duurzame warmte

De collectieve warmtenetten van Firan leggen de verbinding tussen verschillende bronnen, leveranciers en gebruikers in een regio. Onze warmtenetten zorgen voor een optimale inzet van duurzame bronnen, tegen de laagste maatschappelijke kosten en met transparante prijzen voor afnemers. De aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Als publieke infra-specialist maakt Firan samen met klanten en partners een succes van projecten met duurzame warmte. In wijken, gemeenten en regio’s.

Warmtenetten met een middelhoge temperatuur

Met een aansluiting op een warmtenet met een middelhoge temperatuur (55 tot 75°C) maken woningen relatief snel en eenvoudig de overstap van een gasgestookt warmtesysteem naar een duurzaam alternatief. Het collectieve systeem maakt het mogelijk om efficiënt gebruik te maken van lokaal beschikbare duurzame bronnen, zoals aquathermie, restwarmte van datacenters en geothermie.

Warmtenetten met een middelhoge temperatuur voorzien goed geïsoleerde en nieuwe woningen van een duurzame en efficiënte warmtevoorziening. Het warmtenet levert warmte die direct bruikbaar is voor de verwarming van het huis. De warmwatervoorziening wordt op gebouw- of wijkniveau georganiseerd met bijvoorbeeld elektrische (mini)boilers en efficiënte warmtepompen.

Warmtenetten met een lage temperatuur

Een warmtenet met een lage of zeer lage temperatuur (10 tot 55°C) maakt slim gebruik van lokale bronnen. De combinatie van een collectief warmtenet met installaties per gebouw verbetert de efficiëntie van de warmtevoorziening, en geeft afnemers maximale keuzevrijheid. Een extra voordeel is dat het warmtenet ook een oplossing biedt voor duurzame (comfort)koeling.

Modulaire warmtesystemen

Modulaire warmtesystemen zijn een ideaal startpunt voor de ontwikkeling van een collectief warmtenet met lokale duurzame bronnen. De modulaire warmtesystemen van Firan leveren de bouwstenen om wijken stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule met een collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar in de bestaande bouw. Het systeem is flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een warmtenet voor wijken, gemeenten en regio’s. Een modulaire aanpak ondersteunt en vereenvoudigt de overgang naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, en is al geschikt voor buurten met vierhonderd tot achthonderd woningen.

Duurzame, betrouwbare en betaalbare concepten

De ontwikkeling van lokale warmte-infrastructuren is altijd maatwerk. Als onafhankelijke en publieke partij denkt en doet Firan met u mee. We verdiepen ons in uw vragen en uitdagingen, en we verkennen samen met partners de (on)mogelijkheden van verschillende scenario’s. Met betrouwbare en vernieuwende concepten vinden we altijd de juiste oplossing voor uw situatie. Zo zetten we de energietransitie in de volgende versnelling.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Snel checken of een modulair warmtesysteem de juiste oplossing is voor uw project?

Zo gaat de cv-ketel eruit, en de afleverset erin

Wat betekent de aansluiting op een warmtenet nu praktisch voor bewoners? Firan geeft een kijkje achter de schermen van de vervanging van de cv-ketel door de afleverset voor het warmtenet.

Meer over duurzame warmtenetten