Collectieve warmte-oplossingen voor aardgasvrije woningen, wijken en gebieden

Collectieve warmtenetten als versnellers van de warmtetransitie


Nederland werkt aan een klimaatneutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving. De warmtenetten van Firan staan garant voor een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening die klaar is voor de wereld van morgen.

Betrouwbaar

  • Samenwerking met een publieke partij

  • Altijd voorbereid op nieuwe ontwikkelingen in productie, opslag, conversie en transport

Betaalbaar

  • Minimale maatschappelijke kosten

  • Een sterke business case, met transparante tarieven voor gebruikers

Duurzaam

  • Een diversiteit aan bronnen, leveranciers en afnemers

  • Optimale inzet van lokale duurzame bronnen

Samen aan de slag met de warmtetransitie

Het succes van duurzame warmte

De collectieve warmtenetten van Firan staan open voor verschillende bronnen, leveranciers en gebruikers. Onze warmtenetten zorgen voor een optimale inzet van duurzame bronnen, tegen de laagste maatschappelijke kosten en met transparante prijzen voor afnemers. De aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Als publieke infra-specialist maakt Firan samen met klanten en partners een succes van projecten met duurzame warmte. In wijken, gemeenten en regio’s.

Warmtenetten met een (middel)hoge temperatuur

Met een aansluiting op een warmtenet met een hoge temperatuur (> 70°C) maken matig geïsoleerde woningen toch relatief snel en eenvoudig de overstap van een gasgestookt warmtesysteem naar een duurzaam alternatief. Het collectieve systeem ontsluit het volledige potentieel van lokaal beschikbare duurzame bronnen, zoals aquathermie, restwarmte van datacenters, biomassa en geothermie.

Warmtenetten met een middelhoge temperatuur (40 tot 50°C) voorzien goed geïsoleerde en nieuwe woningen van een duurzame en efficiënte warmtevoorziening. Het warmtenet levert warmte die direct bruikbaar is voor de verwarming van het huis. De warmwatervoorziening wordt op gebouw- of wijkniveau georganiseerd met bijvoorbeeld elektrische (mini)boilers en efficiënte warmtepompen.

Warmtenetten met een lage temperatuur

Een warmtenet met een lage temperatuur (8 tot 30°C) maakt slim gebruik van lokale bronnen om nieuwe en gerenoveerde woningen van duurzame warmte te voorzien. De combinatie van een collectief warmtenet met installaties per gebouw verbetert de efficiëntie van de warmtevoorziening, en geeft afnemers maximale keuzevrijheid. Een extra voordeel is dat een bronnet duurzame (comfort)koeling levert.

Modulaire warmtesystemen

Modulaire warmtesystemen zijn een ideaal startpunt voor de ontwikkeling van een collectief warmtenet met lokale duurzame bronnen. De modulaire warmtesystemen van Firan leveren de bouwstenen om wijken stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule met een collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar in de bestaande bouw. Het systeem is flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een warmtenet voor wijken, gemeenten en regio’s. Een modulaire aanpak ondersteunt en vereenvoudigt de overgang naar een aardgasvrije gebouwde omgeving, en is al geschikt voor buurten met vierhonderd tot achthonderd woningen.

Betrouwbare, betaalbare en duurzame concepten

De ontwikkeling van lokale warmte-infrastructuren is altijd maatwerk. Als onafhankelijke en publieke partij denkt en doet Firan met u mee. We verdiepen ons in uw vragen en uitdagingen, we verkennen de (on)mogelijkheden van verschillende scenario’s, en we werken samen met publieke en private partners aan slimme infra-oplossingen. Met doordachte combinaties van warmte, koude, waterstof en duurzame elektriciteit vinden we altijd betrouwbare, betaalbare en duurzame concepten voor uw specifieke situatie.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Snel checken of een modulair warmtesysteem de juiste oplossing is voor uw project?

Zo gaat de cv-ketel eruit, en de afleverset erin

Wat betekent de aansluiting op een warmtenet nu praktisch voor bewoners? Firan geeft een kijkje achter de schermen van de vervanging van de cv-ketel door de afleverset voor het warmtenet.

Meer over duurzame warmtenetten