Kennis delen om samen de energietransitie te versnellen

Firan helpt u verder

Firan deelt actief kennis met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere stakeholders in de energietransitie. We delen onze expertise en ervaringen via onder meer evenementen, nieuws en handreikingen. Zo maken we samen een succes van vernieuwende oplossingen voor lokale energievraagstukken.

Heeft u vragen naar aanleiding van een van onderstaande publicaties? Neem contact op met Firan.

Lokale energie-oplossingen

Afwegingskader rechtsvorm voor energy hub

Praktische handreikingen om de beste rechtsvorm voor de juridische organisatie van een lokaal energienetwerk te kiezen

Lees whitepaper

Stappenplan energy hubs

Een routekaart naar energy hubs met een slimme combinatie van productie, opslag en gebruik van lokale duurzame energie

Lees stappenplan

Slimme combinaties van zon- en windenergie

Renewable energy matching tool brengt het potentieel van decentrale netten in beeld

Lees whitepaper

Checklist voor cable pooling

Handreiking voor de realisatie van cable pooling voor zon- en windprojecten

Lees checklist

Modulaire warmtesystemen

Stappenplan modulaire warmtesystemen

Stappenplan voor de slimme overstap naar aardgasvrij wonen

Lees stappenplan

Een modulair warmtesysteem als startpunt voor warmtenet

Mogelijkheden voor gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties

Doe de scan

Stapsgewijs naar de duurzame warmte van de toekomst

Modulaire warmtesystemen voor gemeenten

Lees productleaflet

Stapsgewijs naar de duurzame warmte van de toekomst

Modulaire warmtesystemen voor woningcorporaties

Lees productleaflet

Springplank voor de inzet van restwarmte van datacenters

Modulaire warmtesystemen van Firan

Lees productleaflet

Warmtenetten

De ontwikkeling van een warmtenet

De rollen, organisatiemodellen en juridische vraagstukken voor gemeenten

Lees whitepaper

In 4 stappen naar een publiek warmtenet

Kansen en uitdagingen bij de uitvoering van de Transitievisie Warmte

Lees whitepaper

Praktische ondersteuning voor gemeenten

Firan ondersteunt gemeenten met de ontwikkeling en realisatie van warmtenetten en lokale energie-oplossingen. We geven ook praktische handreikingen, zoals video’s voor bewonersbijeenkomsten en stappenplannen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Toolbox gemeenten

De video’s en animaties van Firan zijn gratis beschikbaar voor gemeenten die bewoners en ondernemers willen informeren over duurzame energie. We delen onder andere een video over de overstap van een gasgestookte cv-installatie naar een aansluiting op een warmtenet, en een animatie over de werking van een modulair warmtesysteem.

In onze online kennisbank vinden professionals onder meer stappenplannen voor de ontwikkeling van een publiek warmtenet, een energy hub en projecten met zon- en windenergie. We ondersteunen ook bij de financiering van een warmtenet, bijvoorbeeld als het gaat om de regels voor staatssteun. Als publieke infraspecialist werkt Firan samen met gemeenten aan warmtenetten die zijn voorbereid op de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw), en weten we wat er speelt in het wetgevingsproces.

Onze slimme energie-oplossingen zorgen voor de succesvolle plannen en projecten voor aardgasvrije wijken en duurzame bedrijventerreinen.

Meer weten? Stel ons uw vraag!