Integrale oplossingen met waterstof in een glansrol

Energie-oplossingen met waterstof

Waterstof staat volop in de belangstelling als energiedrager in lokale energienetwerken voor bedrijventerreinen en industriegebieden. De inzet van waterstof maakt het mogelijk voor ondernemingen om duurzaam door te groeien en om de activiteiten en vervoermiddelen verder te verduurzamen. Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert de infrastructuren voor efficiënte, veilige en betrouwbare waterstoftoepassingen.

Efficiënt en betrouwbaar

  • Samenwerking met een deskundige en ervaren publieke partij
  • 24/7 realtime inzicht in lokale energiestromen

Duurzaam en futureproof

  • Een optimale balans tussen opwek, opslag, conversie en verbruik
  • Flexibel aanpasbaar aan nieuwe ontwikkelingen in productie, opslag, conversie en transport

Waterstoftoepassingen als de sleutel tot verduurzaming

Waterstof voor duurzame energie

Groene waterstof is als grondstof en energiedrager inzetbaar voor de verduurzaming van industriële processen, bedrijfsactiviteiten, mobiliteit, logistiek en transport. De conversie van duurzame elektriciteit, zoals zon- en windenergie, naar waterstof speelt ook een belangrijke rol in congestiemanagement.

De toepassing van groene waterstof brengt de duurzame ambities, plannen en projecten van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden verder, en ondersteunt gemeenten, provincies en andere stakeholders in de energietransitie om duurzame doelstellingen te realiseren.

Firan levert integrale infra-oplossingen voor de totale energievraag van bedrijventerreinen, industrieclusters en gemeenten. Als de specialist in infra voor nieuwe energie vinden we altijd de juiste energie-oplossing, of het nu gaat om warmte, elektriciteit of waterstof. Samen met partners maken we – natuurlijk binnen de geldende wettelijke kaders en met oog voor toekomstige marktontwikkelingen – vernieuwende projecten mogelijk met een optimale inzet van waterstof.

(Tekst gaat verder onder video)

Video afspelen

Waterstof als onderdeel van slimme energy hubs

Energy hubs leggen directe verbindingen tussen verschillende soorten duurzame energie én tussen de producenten en gebruikers ervan. De decentrale energienetwerken maken optimaal gebruik van lokale energie om netcongestie te voorkomen en te verminderen. Firan ziet het potentieel van waterstof als onderdeel van energy hubs. Met slimme systemen voor transport, opslag, conversie en management van energie geven de lokale waterstofnetwerken de gebruikers de maximale waarde en regie.

Energy hubs met waterstoftoepassingen zijn een van de vernieuwende oplossingen voor de verduurzaming van bedrijventerreinen, industriegebieden, havengebieden en andere locaties met een vraag naar waterstof als energiedrager. Met de ontwikkeling, de realisatie en het beheer van energy hubs maakt Firan het mogelijk om  industriële processen en (zwaar)transport te verduurzamen.

Naast het waterstofleidingnetwerk levert Firan het Grid Control Platform voor de analyse, monitoring en sturing van de energiestromen. Het slimme energiemanagementsysteem houdt continu opwek, opslag, conversie en verbruik in de gaten, en stelt de gebruikers in staat om het lokale energienetwerk steeds optimaal aan te sturen.

De waterstofnetwerken van Firan verbinden de diverse leveranciers, bronnen en gebruikers in een regio. We werken samen met publieke en private specialisten voor de productie, levering en verhandeling van waterstof. De aanpak zorgt voor betrouwbare en efficiënte waterstofoplossingen die klaar zijn voor de toekomst.

(Tekst gaat verder onder kader)

Stimuleren van de toepassing van waterstof

Met het oog op de reductie van de CO2-uitstoot staat waterstof als energiedrager volop in de belangstelling. De Nederlandse en Europese overheid stimuleert de toepassing van waterstof in de industrie, het transport en de gebouwde omgeving. De grootschalige opwek, distributie en inzet van waterstof zijn nog volop in ontwikkeling en creëren allerlei nieuwe en complexe vraagstukken. Bijvoorbeeld over de efficiënte productie van waterstof en de afstemming van vraag en aanbod.

Firan volgt de ontwikkelingen in de waterstofketen op de voet. Wat zijn speerpunten van de overheid? Hoe ontwikkelt het landelijke waterstofnet zich? Hoe zit het met veiligheid en odorisatie van duurzame gassen en energiedragers? Onze expertise en ervaring met warmtenetten en lokale energienetwerken zetten we nu ook in voor waterstofnetten.

Distributienetten voor waterstoftoepassingen

Rond het nationale waterstofnetwerk, dat wordt ontwikkeld door Gasunie, bevinden zich energieclusters met een grote (potentiële) vraag naar waterstof. Ook regionale netwerken worden uiteindelijk verbonden met de waterstof backbone. De distributienetten van Firan sluiten aan op deze ontwikkelingen, en er wordt rekening gehouden met de situatie van vandaag en morgen.

Klaar voor de duurzame energie van de toekomst

Firan ontwikkelt, realiseert en onderhoudt waterstofnetwerken voor ondernemingen en samenwerkingsverbanden op onder meer bedrijventerreinen en industriegebieden. Op verzoek voeren we diepgaande analyses uit naar de mogelijkheden voor specifieke locaties en projecten. Daarbij maken we gebruik van onze expertise over de juridische, organisatorische, technische en financiële aspecten van vernieuwende infra-oplossingen. Zo maken we samen de duurzame energie van de toekomst tot een succes.

Veelgestelde juridische vragen

Wat is er nodig om de ambities en plannen te vertalen in succesvolle projecten? Firan zet de veelgestelde juridische vragen over waterstofnetwerken op een rij.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze integrale energie-oplossingen voor uw ambities, plannen en projecten? Vraag vrijblijvend extra informatie of een offerte. Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.

  • Dit formulier vraagt u om uw naam en e-mailadres zodat wij met u kunnen communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Zie ons Privacy statement om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.
  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor

Slim energiemanagement voor lokale energienetwerken met waterstof

Stappenplan voor energy hubs

Meer over infra-oplossingen met waterstof