Duurzame energie continu in de optimale balans
Open en onafhankelijk warmtenet voor woningen en bedrijven
Uitwisselen van duurzame warmte en koude
Zelfvoorzienend met een off-grid energienetwerk
Energie-infrastructuren voor de duurzame wereld van morgen

Firan maakt de duurzame energie van de toekomst toegankelijk voor iedereen

We ontwikkelen, realiseren en exploiteren de infrastructuren voor warmte, koude, waterstof, duurzame gassen en zon- en windenergie die klaar zijn voor de wereld van morgen.

Samen met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, energieproducenten en andere partners werken we aan slimme energie-oplossingen voor gebouwen, gebieden en gemeenten.

Grid Control Platform

Centraal in onze aanpak staat ons Grid Control Platform, de oplossing voor netcongestie.

Samen maken we werk van de energietransitie

Aan de slag met ontwerp open waterstofdistributienet H2avennet Amsterdam

Port of Amsterdam en Firan gaan aan de slag met het ontwerp van een open waterstofdistributienet met de naam 'H2avennet'. Dit net is geschikt voor bedrijven die in de toekomst waterstof willen gebruiken of produceren.
Lees meer

Nieuw onderzoek over meerwaarde van energy hubs voor de energietransitie

Nieuw onderzoek in Oost-Nederland laat zien dat energy hubs van toegevoegde waarde zijn voor de energietransitie. Firan is betrokken bij drie van de acht onderzochte projecten, waarbij met energy hubs op bedrijventerreinen de druk op het bestaande elektriciteitsnet wordt verminderd.
Lees meer

Stappenplan voor een modulaire aanpak van de lokale warmtetransitie

Met een modulair warmtesysteem worden woningen stapsgewijs aardgasvrij. Het nieuwe stappenplan van Firan geeft een overzicht van de thema’s, succesfactoren en praktijkvoorbeelden van een modulaire aanpak.
Lees meer