Veelgestelde vragen

Firan staat klaar om lokale energievraagstukken op te lossen. Ontdek wie we zijn, wat we doen en hoe we werken. Of bekijk de veelgestelde vragen hieronder.

Over de infra voor nieuwe energie

Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert de infrastructuren voor warmte, koude, waterstof, duurzame gassen en zon- en windenergie.

Samen met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, energieproducenten en andere partners werken we aan slimme energie-oplossingen voor gebouwen, gebieden en gemeenten. Zo maken we duurzame, betrouwbare en betaalbare infra-oplossingen mogelijk die de energietransitie verder brengen.

In de concepten van de Wet Collectieve Warmtevoorziening (Wcw) is voorzien dat warmtenetten met meer dan 1.500 aansluitingen in publiek eigendom worden gebracht. De warmte-infrastructuur is dan voor minimaal vijftig procent (d.w.z. vijftig procent plus één aandeel) in handen van een publieke partij, zoals een gemeente.

De publieke warmtenetten van Firan zorgen voor duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde juridische vragen over warmtenetten.

Lokale energienetwerken maken optimaal gebruik van het potentieel van de Nederlandse energie-infrastructuur om te voorzien in de groeiende vraag naar warmte, waterstof en zon- en windenergie. Concepten zoals cable pooling en energy hubs maken decentrale koppelingen tussen de opwek, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie.

De lokale energienetwerken van Firan maken de uitbreiding en (verdere) verduurzaming mogelijk van bedrijventerreinen, industriegebieden en andere locaties met een grote vraag naar duurzame energie en e-laadvoorzieningen. Zelfs in regio’s waar sprake is van (dreigende) netcongestie.

Waterstofnetwerken verbinden de diverse leveranciers, bronnen en gebruikers in een regio om waterstof inzetbaar te maken voor bedrijventerreinen, industriegebieden, havengebieden en andere locaties met een vraag naar waterstof als energiedrager.

De waterstofdistributienetwerken van Firan maken de (verdere) verduurzaming mogelijk van bedrijventerreinen, industriegebieden en andere locaties met een grote vraag naar duurzame energie. Zelfs in regio’s waar sprake is van (dreigende) netcongestie.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde juridische vragen over waterstofoplossingen.

Over Firan

Firan is de specialist in infra voor nieuwe energie van Alliander, dat energienetten in Nederland ontwikkelt en beheert.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde juridische vragen.

Als specialist in infra voor nieuwe energie zet Firan lokale en regionale initiatieven voor duurzame warmte-oplossingen in de volgende versnelling. We maken gebruik van betrouwbare en vernieuwende concepten, die we met een solide netwerk van partners realiseren.

We verdiepen ons in de vragen en uitdagingen van klanten en gebruikers, en we doen samen met partners en stakeholders onderzoek naar de (on)mogelijkheden van verschillende scenario’s. We werken vervolgens nauw samen met partners aan het ontwerp, de aanleg, het beheer en de exploitatie van de warmte-infrastructuur. De productie en levering van warmte zijn in handen van publieke en private partijen zoals energiebedrijven, waterschappen en de industrie.

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde juridische vragen over warmtenetten.