Betrouwbare, betaalbare en duurzame warmte-oplossingen voor de sociale huursector

Verduurzaam uw woningvoorraad met een futureproof
warmte-oplossing

De open infrastructuren van Firan zorgen voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie-oplossingen die klaar zijn voor de toekomst, voor u en uw huurders.

Duurzaam en klaar voor de toekomst
 • aardgasvrij met lokale warmtebronnen

 • comfortabele en betaalbare warmte voor bewoners

 • duurzame warmte én comfortkoeling
Betrouwbaar en efficiënt door collectieve aanpak
 • geschikt voor woningen met energielabel A tot D, zonder ingrijpende isolatie-maatregelen

 • gezamenlijk beheer en onderhoud

 • onafhankelijk netbeheer door publieke partner

Flexibel en veelzijdig
 • stapsgewijs naar 100 procent aardgasvrij

 • inzetbaar voor straten en buurten

 • slim combineerbaar met de renovatie van woningen en vernieuwing van buurten

Maak uw woningvoorraad klaar voor een duurzame toekomst

De opgave: verduurzamen van de bestaande bouw 

In de bestaande bouw zit de grootste uitdaging en tegelijkertijd de grootste kans voor verduurzaming van de woningvoorraad. Woningcorporaties hebben een enorme slagkracht om Nederland aardgasvrij en CO2 neutraal te maken. 

Als onafhankelijke en publieke partner organiseert Firan de volledige warmteketen om warmte (en koude) van lokale duurzame bronnen slim te benutten. Samen met partners versnellen we (publiek-private) initiatieven om tot lokale warmte-oplossingen te komen. Indien gewenst nemen we de ontwikkeling van het gehele warmteconcept uit handen: van ontwerp en realisatie tot beheer en onderhoud.

Infra voor de duurzame warmte van nu en straks

Firan ontzorgt u met alle infra-vraagstukken rond verduurzaming van de warmtevoorziening van uw woningvoorraad. Onze warmtenetten (en andere energie-infrastructuren) met onafhankelijk netbeheer staan open voor uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Daarmee zorgen we voor de optimale inzet van duurzame bronnen, met volop keuzevrijheid en transparante prijzen voor afnemers. U beschikt daarmee over een toekomstbestendige oplossing, die kan rekenen op maatschappelijk draagvlak en steeds aansluit op uw verduurzamingsplannen.

Duurzame en CO2-neutrale wijken 

Is er geen geschikte duurzame bron in de buurt om een warmtenet te realiseren? Modulaire warmtesystemen zijn dan een startpunt voor de ontwikkeling van een open warmtenet met lokale duurzame bronnen. De modulaire warmtesystemen van Firan leveren dan de bouwstenen om wijken stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule met een collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar in de bestaande bouw. Het systeem is flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een duurzaam en toekomstbestendig warmtenet. Een modulaire aanpak ondersteunt en vereenvoudigt de overgang naar aardgasvrij wonen en is al geschikt voor buurten met vierhonderd woningen.

Stapsgewijs aan de slag met aardgasvrije warmte

Met de modulaire warmtesystemen van Firan zetten woningcorporaties direct de eerste stappen naar een duurzaam en CO2-neutraal alternatief voor aardgas.

Van plan tot project

Onze ervaringen met projecten in heel Nederland hebben geleerd dat de ontwikkeling van lokale warmte-infrastructuren altijd maatwerk is. Bij de concrete uitwerking in de praktijk denkt en doet Firan als onafhankelijke en publieke partij actief mee.

We verdiepen ons in de vragen en uitdagingen van de klanten en gebruikers, en we doen samen met partners en stakeholders onderzoek naar de (on)mogelijkheden van verschillende scenario’s en concepten. We nemen vervolgens het ontwerp, de realisatie, het beheer en de exploitatie van de warmte-infrastructuur op ons. Voor de productie en levering van warmte werken we samen met publieke en private partijen zoals energiebedrijven, waterschappen en de industrie.

Vraag het Firan

Wilt u aan de slag met een duurzaam en toekomstbestendig warmtesysteem?

Op wijksafari in de Bloemenbuurt tijdens de Open Energiedag op 11 september

Op 11 september wordt de Open Energiedag georganiseerd. Neem deze dag een kijkje in de keuken: ontdek het modulair warmtesysteem dat we aanleggen in Didam.
Lees meer

Drie manieren voor woningcorporaties om regie te voeren over een warmtenet

Er zijn verschillende modellen om duurzame warmtenetten te ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Daarbij is altijd een goede combinatie nodig van de bron, het netwerk en de aflevering. Drie adviezen voor woningcorporaties.
Lees meer

Met Firan aan de slag met verduurzaming van uw woningvoorraad

Een duurzame en betaalbare warmtevoorziening is een topprioriteit voor woningcorporaties. Met collectieve en modulaire warmteconcepten leveren we efficiënte en betrouwbare oplossingen voor aardgasvrije woningen. Zonder gedoe achter de voordeur, en passend bij uw opgaven, ambities en planningen.

Meer weten? Neem contact op op met Firan.

Open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer zijn toegankelijk voor uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers. Open warmtenetten zorgen daarmee voor de optimale inzet van duurzame bronnen, de laagste maatschappelijke kosten en transparante prijzen voor afnemers.

De open warmtenetten van Firan staan garant voor:

 • Duurzame warmte. Verschillende bronnen en leveranciers maken onder gelijke condities gebruik van de infrastructuur om warmte te leveren aan allerlei woningen en gebouwen. Deze aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Van producenten wordt namelijk gevraagd dat alle warmte die zij leveren duurzaam is. Zelfs de voorzieningen voor piekmomenten en back-up zijn dan op termijn verduurzaamd.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Het netbeheer van een onafhankelijke partij zoals Firan zorgt ervoor dat de continuïteit altijd is geborgd. Als publieke partij is Firan een vertrouwenwekkende partner voor gemeenten en consumenten, en zijn we transparant over rendementen en tarieven.
 • Een toekomstbestendige warmte-oplossing. Open warmte-infrastructuren leggen de basis om steeds meer bronnen, leveranciers en afnemers aan te sluiten. Als onafhankelijke netbeheerder waarborgt Firan de openheid van de warmte-infrastructuur, en werken we met solide partners aan een betrouwbaar en toekomstbestendig netwerk dat zich steeds verder ontwikkelt.

Woningcorporaties geven prioriteit aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie die toegankelijk is voor alle huurders. Een aansluiting op een warmtenet is een collectieve oplossing om woningen te verduurzamen, die doorgaans efficiënter en betaalbaarder is dan individuele oplossingen zoals warmtepompen.

De voordelen van open warmtenetten voor woningcorporaties zijn:

 • Aardgasvrije en duurzame warmte. Met open warmtenetten is de bestaande bouw op korte termijn al aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
 • Minimale maatregelen aan de woning. De noodzakelijke aanpassingen aan de woningen voor de aansluiting op een warmtenet zijn zeer beperkt. Isolatie is natuurlijk aan te bevelen, maar niet vooraf noodzakelijk. Met de aansluiting op het warmtenet krijgen bewoners zonder veel overlast een nieuwe voorziening voor ruimteverwarming en warm tapwater.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infra-specialist voor nieuwe energie neemt Firan de ontwikkeling, financiering en realisatie van open warmtenetten met onafhankelijk netbeheer op zich. Voor het beheer en onderhoud zijn verschillende manieren van samenwerking mogelijk. De open infrastructuur legt het fundament voor maatschappelijk draagvlak, omdat hiermee de transparantie over tarieven en de keuzevrijheid voor bewoners zijn geborgd.

Een modulair warmtesysteem van Firan is een concreet startpunt voor verduurzaming en geeft u steeds de ruimte om in de toekomst nieuwe stappen te zetten richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving.

De voordelen van een modulair warmtesysteem voor woningcorporaties zijn:

 • Zeer beperkte aanpassingen op woningniveau, en daarom weinig overlast voor bewoners.
 • Woningen op korte termijn aardgasvrij en een directe CO2 reductie, verdere verduurzaming vindt plaats op centraal niveau.
 • Snel en efficiënt te realiseren, onafhankelijk van de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten.
 • Toekomstbestendig, want voorbereid op een scala aan warmte-oplossingen.
 • Mogelijkheden voor aansluiting op grootschalige warmtenetten in de omgeving, zonder het risico van ongewenste lock-ins.
 • Samenwerking met publieke en private partijen, met alle ruimte voor de gemeente om als aanjager, facilitator en regisseur op te treden.
 • Een open infrastructuur legt de basis voor maat- schappelijk en politiek draagvlak: de keuzevrijheid van consumenten is geborgd.

Voorbeelden uit de praktijk

Firan realiseert duurzame energie-infrastructuren voor woningcorporaties en hun ketenpartners.
Laat u inspireren door onze actuele cases en best practices.