Betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor iedereen

Verduurzaam uw woningvoorraad met een futureproof energie-oplossing

Woningcorporaties zijn hard aan de slag met de doelstelling van een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Firan ondersteunt u met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de infrastructuren voor nieuwe energie. Samen zorgen we voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie-oplossingen die klaar zijn voor de toekomst.

Duurzaam en futureproof
 • Aardgasvrij met lokale duurzame bronnen

 • Duurzame warmte, comfortkoeling en elektriciteit

Efficiënt en betrouwbaar
 • Gezamenlijk beheer en onderhoud

 • Onderhoud en beheer door een publieke partner

Flexibel en veelzijdig
 • Altijd aanpasbaar aan nieuwe ontwikkelingen

 • Slim combineerbaar met de renovatie van woningen en vernieuwing van wijken

Is uw woningvoorraad klaar voor de duurzame wereld van vandaag en morgen?

Betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor uw woningvoorraad 

Woningcorporaties hebben een enorme slagkracht om Nederland aardgasvrij en CO2-neutraal te maken. Als specialist in infra voor nieuwe energie geeft Firan een impuls aan (publiek-private) initiatieven om te komen tot betrouwbare, betaalbare en duurzame oplossingen.

Firan ontwerpt, realiseert, financiert, beheert en onderhoudt energie-infrastructuren die klaar zijn voor de duurzame wereld van morgen. Onze integrale infra-oplossingen voor warmte, waterstof en elektriciteit zetten uw duurzame plannen en aardgasvrije projecten in de volgende versnelling.

Collectieve warmte-oplossingen

De warmtenetten van Firan leggen de verbinding tussen uiteenlopende leveranciers, bronnen en gebruikers in een regio. Onze warmtenetten zorgen voor een optimale inzet van duurzame bronnen, tegen de laagste maatschappelijke kosten en met transparante prijzen voor afnemers. De aanpak stimuleert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen en de verdere verduurzaming van het net. Als publieke partij werkt Firan samen met solide partners aan een betrouwbaar en betaalbaar netwerk dat altijd aansluit bij uw ambitie, opgave en situatie.

Stapsgewijs naar aardgasvrij wonen

Modulaire warmtesystemen zijn een laagdrempelig startpunt voor de ontwikkeling van een warmtenet met lokale duurzame bronnen. De modulaire warmtesystemen van Firan leveren de bouwstenen om wijken stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule met een collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar in de bestaande bouw. Het systeem is flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een duurzaam en toekomstbestendig warmtenet voor wijken, gemeenten en regio’s. Een modulaire aanpak ondersteunt en vereenvoudigt de overgang naar aardgasvrij wonen, en is al geschikt voor projecten met vierhonderd tot achthonderd woningen.

Klaar voor de energie voor de toekomst

Met de vernieuwende energie-infrastructuren van Firan vindt u altijd het juiste concept voor uw specifieke situatie. Zo maken we de restwarmte van datacenters inzetbaar voor collectieve warmtepompen, en koppelen we de thermische energie uit afval-, drink- en/of oppervlaktewater aan lokale warmtenetten. Ons Grid Control Platform zorgt voor regie over lokale energiesystemen met een hoofdrol voor duurzame bronnen.

In nauwe samenwerking met onder meer gemeenten, provincies, waterschappen, netbeheerders, projectontwikkelaars en energiecoöperaties zorgt Firan dat uw plannen voor nieuwe energie-infrastructuren echt werkelijkheid worden.

Meer weten?

Lees onze veelgestelde vragen, bekijk onze actuele projecten, en neem gerust contact met ons op.

Collectieve warmte-infrastructuren zorgen voor duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

De warmtenetten van Firan staan garant voor:

 • Duurzaamheid. De publieke warmte-infrastructuren leggen een duurzame verbinding tussen verschillende partijen in de warmteketen, zoals warmteleveranciers, waterbedrijven, warmtecoöperaties en woningcorporaties.
 • Betrouwbaarheid. Als onderdeel van de Alliander-groep is Firan een vertrouwenwekkende partner voor gemeenten en consumenten. De deelname van een publieke partij zoals Firan aan een warmte-infrastructuur zorgt dat de continuïteit is geborgd.
 • Betaalbaarheid. Firan werkt samen met gemeenten en publieke investeringsfondsen aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van warmte-infrastructuren.

Woningcorporaties geven prioriteit aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energie die toegankelijk is voor alle huurders. Een aansluiting op een warmtenet is een collectieve oplossing om woningen te verduurzamen, die doorgaans efficiënter en betaalbaarder is dan individuele oplossingen zoals warmtepompen.

De voordelen van collectieve warmtenetten voor woningcorporaties zijn:

 • Aardgasvrije en duurzame warmte. Met warmtenetten is de bestaande bouw op korte termijn al aardgasvrij te maken. De warmtevoorziening wordt vervolgens stapsgewijs verder verduurzaamd door de inzet van nieuwe technieken en bronnen.
 • Minimale maatregelen aan de woning. De noodzakelijke aanpassingen aan de woningen voor de aansluiting op een warmtenet zijn zeer beperkt. Isolatie is natuurlijk aan te bevelen, maar niet vooraf noodzakelijk. Met de aansluiting op het warmtenet krijgen bewoners zonder veel overlast een nieuwe voorziening voor ruimteverwarming en warm tapwater.
 • Een betrouwbare warmte-infrastructuur. Als infraspecialist werkt Firan aan de ontwikkeling, financiering en realisatie van publieke warmtenetten. Voor het beheer en onderhoud zijn verschillende manieren van samenwerking mogelijk, bijvoorbeeld met bewoners en/of de producenten van warmte. Samen met partijen zoals datacenters en waterbedrijven werken we aan slimme oplossingen voor gebouwen en wijken, en maken we de warmtevoorziening steeds duurzamer.
 •  

Een modulair warmtesysteem van Firan is een concreet startpunt voor verduurzaming en geeft u steeds de ruimte om in de toekomst nieuwe stappen te zetten richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving.

De voordelen van een modulair warmtesysteem voor woningcorporaties zijn:

 • Zeer beperkte aanpassingen op woningniveau, en daarom weinig overlast voor bewoners.
 • Woningen op korte termijn aardgasvrij en een directe CO2 reductie, verdere verduurzaming vindt plaats op centraal niveau.
 • Snel en efficiënt te realiseren, onafhankelijk van de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten.
 • Toekomstbestendig, want voorbereid op een scala aan warmte-oplossingen.
 • Mogelijkheden voor aansluiting op grootschalige warmtenetten in de omgeving, zonder het risico van ongewenste lock-ins.
 • Samenwerking met publieke en private partijen, met alle ruimte voor de gemeente om als aanjager, facilitator en regisseur op te treden.
 • De warmte-infrastructuur van een publieke partner zoals Firan legt de basis voor maatschappelijk en politiek draagvlak: de keuzevrijheid van consumenten is geborgd.

Bij gemeenten en woningcorporaties spelen regelmatig vragen over wat de aansluiting op een warmtenet nu praktisch betekent voor bewoners. Welke aanpassingen zijn nodig voor de vervanging van een cv-ketel door een afleverset in een woning? Wat doet de netbeheerder dan met de gasleidingen? Wat merken bewoners van de overgang van een cv-installatie naar een aansluiting op een warmtenet? Firan geeft in een korte video een kijkje achter de schermen van een actueel project, waar corporatiewoningen aardgasvrij worden gemaakt met een collectief warmtenet.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Vraag het Firan

Snel checken of een modulair warmtesysteem de juiste oplossing is voor uw project?

Meer over slimme infra-oplossingen voor woningcorporaties