Woningcorporaties

Verduurzaam uw woningvoorraad tegen lagere woonlasten

Het verduurzamen van uw woningvoorraad kunt u op verschillende manieren doen. De open en onafhankelijke warmtenetten van Firan bieden u de flexibiliteit en lage kosten die u, en uw huurders, van een nieuw energiesysteem verwacht.

Duurzaam en toekomstbestendig

  • 100% aardgasloos
  • Stap richting Energielabel B
  • Verwarmen en koelen met gebiedswarmte

Lage kosten door collectief systeem

  • Lagere investering dan individueel systeem per kavel of pand
  • Gezamenlijk beheer en onderhoud

Net-verduurzaming en optimalisatie

  • Geen exploitatierisico (bodem)installatie
  • Eigen keuze voor systeem per kavel

Maak uw woningvoorraad klaar voor de toekomst, betaalbaar en betrouwbaar

Verduurzaam uw bestaande woningvoorraad

In het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad zit de grootste uitdaging én tegelijkertijd de grootste kans om Nederland aardgasvrij en CO2 neutraal te maken. Zo’n 99% van de totale gebouwenvoorraad in Nederland is nog bestaande bouw.

Nu zowel energiebedrijven als gemeenten en de Rijksoverheid zich hebben uitgesproken voor een uitfasering van aardgas in de bestaande woningbouw, is het moment daar om goede keuzes te maken over verduurzaming van uw eigen woningvoorraad.

Kansen voor verduurzaming

De komende jaren ligt er voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders een enorme vervangingsvraag, maar hoe pakt u dit aan en is verduurzamen tegen lagere woonlasten mogelijk? Er zijn verschillende verduurzamingsopties mogelijk voor een woning. Denk aan diverse vormen van isolatie (dak, vloer, muur, ramen), nieuwe installaties (zonnepanelen en warmtepompen) en het individueel of collectief aansluiten op een warmtenet.

De voordelen van aansluiting op een warmtenet zijn onder andere de kosten t.o.v. de beschikbare alternatieven, maar ook zeker de sterke verbetering van het energielabel en de mogelijke combinatie met isolatiemaatregelen. De warmte kan komen van lokale bronnen, zoals restwarmte van lokale bedrijven en industrie, warmte uit biomassa of aardwarmte.

Investeren, beheren & exploiteren

Een warmtenet heeft diverse voordelen waaronder eenvoudige aansluitmogelijkheden van uw panden, de mogelijkheid tot lagere woonlasten en geen cv-ketels en geisers meer in de woningen. Heeft u concrete plannen om woningen te verduurzamen door aansluiting op een open en onafhankelijk warmtenet? Dan kan Firan u helpen bij de realisatie van het warmtenet. Naast advies en ondersteuning bij praktische zaken als subsidieaanvragen, kan Firan als netwerkbedrijf niet alleen beheren en exploiteren maar tevens investeren in de infrastructuur.

Modulaire warmtesystemen

Zo werkt Firan samen met woningcorporaties op het gebied van modulaire verduurzaming.

Investeren, beheren & exploiteren

Een warmtenet heeft diverse voordelen waaronder eenvoudige aansluitmogelijkheden van uw panden, de mogelijkheid tot lagere woonlasten en geen cv-ketels en geisers meer in de woningen. Heeft u concrete plannen om woningen te verduurzamen door aansluiting op een open en onafhankelijk warmtenet? Dan kan Firan u helpen bij de realisatie van het warmtenet. Naast advies en ondersteuning bij praktische zaken als subsidieaanvragen, kan Firan als netwerkbedrijf niet alleen beheren en exploiteren maar tevens investeren in de infrastructuur.

Vraag het Firan

Wilt u weten hoe wij de verduurzaming van uw woningvoorraad kunnen realiseren?

Cases van Firan

Firan realiseert duurzame energienetten. Voor woningcorporaties, maar ook voor gemeenten en projectontwikkelaars. In de cases leest u voor wie, waarom en hoe we de energietransitie aanpakken.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze projecten.