Futureproof infra-oplossingen voor ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van bedrijventerreinen en industriegebieden

Slimme energie-infra voor uw duurzame ambities

Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert vernieuwende infra-oplossingen voor warmte, waterstof en elektriciteit. Lokale energiesystemen die bedrijventerreinen, industriegebieden en mobiliteitsvoorzieningen klaarmaken voor de duurzame wereld van morgen. Denk aan directe koppelingen tussen producenten en gebruikers van duurzame energie, en energy hubs met slimme combinaties van opwek, opslag, conversie en verbruik.

Betrouwbaar en efficiënt
  • Meer lokale mogelijkheden voor duurzame energie
  • Minder kosten voor netbeheer
Slim en futureproof
  • Continu een optimale balans in lokale energiestromen
  • Altijd aanpasbaar aan nieuwe ontwikkelingen in opwek, opslag, conversie en verbruik
Meer rendement
  • Minder tijd en kosten voor netaansluitingen
  • Maximaal rendement door realtime sturing

De optimale lokale inzet van duurzame energie

Lokale infra-oplossingen die duurzame projecten verder brengen

De infra-oplossingen van Firan maken slim gebruik van het volledige potentieel van de Nederlandse energie-infrastructuur om te voorzien in de groeiende vraag naar warmte, waterstof en duurzame elektriciteit.

Concepten zoals cable pooling en energy hubs leggen slimme verbindingen tussen de productie, de opslag en het verbruik van duurzame energie. De lokale energievoorzieningen maken de opwek en inzet van duurzame energie mogelijk zonder dat daarvoor een extra netaansluiting nodig is. Dat reduceert de (maatschappelijke) kosten voor netaansluitingen en netbeheer, en geeft een impuls aan de (door)ontwikkeling van projecten met duurzame energie.

Met de slimme infra-oplossingen van Firan wordt de toepassing van duurzame energie zelfs mogelijk op locaties waar nu (of mogelijk in de nabije toekomst) sprake is van transportschaarste en/of netcongestie. Daarmee leveren de lokale energiesystemen een belangrijke bijdrage aan de (verdere) verduurzaming van bedrijventerreinen, industriegebieden en andere locaties met een grote vraag naar duurzame energie en e-laadvoorzieningen.

Energy hubs als basis voor lokale energiesystemen

Energy hubs van Firan leggen directe verbindingen tussen verschillende soorten duurzame energie én tussen producenten en gebruikers van groene stroom. De smart grids ontsluiten de mogelijkheden voor lokale duurzame energie en geven ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten steeds de regie over de opwek, de opslag en het verbruik. Ons Grid Control Platform leidt de lokale energiestromen in goede banen en verbindt producenten van duurzame energie met gebruikers én de markt. Zo ontstaat een betrouwbare energievoorziening met een maximaal rendement en een optimale inzet van lokale duurzame energie.

Integraal energiemanagement voor maximale waarde

Firan neemt u de aanleg van de volledige energie-infrastructuur uit handen, van de ondergrondse leidingen tot de digitale systemen om vraag, opslag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hierbij maken we gebruik van onze unieke tools:

De renewable energy matching tool (kortweg: re-matching tool) combineert informatie over de lokale situatie met datasets van publiek beschikbare bestanden, zoals over congestiegebieden, geplande windparken, onderstations en kadastrale kaarten. Met de tool creëert Firan een kansenkaart voor de ideale locaties en concepten voor lokale infra-oplossingen voor duurzame energie.

De Energy Hub Configurator van Firan analyseert data over onder andere de actuele verbruikersprofielen en de mogelijke samenwerkingspartners. De configurator geeft praktische inzichten om onderbouwde afwegingen te maken over de technische, organisatorische, juridische en financiële randvoorwaarden om lokale energiesystemen tot een succes te maken.

Ons toonaangevende Grid Control Platform zorgt voor de monitoring, analyse en sturing van lokale netwerken en decentrale systemen. Het energiemanagementsysteem houdt opwek, opslag, conversie en verbruik in de gaten en stelt u daarmee in staat om de energiestromen realtime in balans te brengen. Met als resultaat: lokale duurzame energie met een maximale waarde voor alle betrokkenen.

Meer weten?

Lees onze veelgestelde vragen, bekijk onze actuele projecten en neem gerust contact met ons op.

Lokale energienetten creëren vernieuwende en toekomstbestendige oplossingen voor de groeiende productie en afname van zonnestroom, windenergie, waterstof en andere duurzame energiebronnen en energieopslag – naast de huidige elektriciteitsnetten. Daarmee zorgen we voor de optimale inzet van de duurzame bronnen van vandaag en morgen. Dat scheelt tijd en kosten, en verbetert de business case voor duurzame energiesystemen.

Lokale energienetten hebben een aantoonbare meerwaarde op plekken waar duurzame energiebronnen direct kunnen worden gekoppeld, onderling en met grootzakelijke afnemers. Daarnaast liggen er kansen op locaties waar een eigen netwerk de meest betaalbare en betrouwbare oplossing is om aan de duurzame energievraag van verschillende bedrijven te voldoen. Verder leggen lokale netten de basis voor zelfvoorzienende energiesystemen, bijvoorbeeld op eilanden.

De lokale energienetten van Firan helpen organisaties, ondernemingen en coöperaties om slimme en efficiënte energie-oplossingen te realiseren. Denk aan cable pooling, directe lokale koppelingen tussen de grootschalige opwekking en het verbruik van duurzame energie, en zelfvoorzienende netten.

Lokale energie-oplossingen leveren ontwikkelaars van zonne- en windparken aanzienlijke kostenbesparingen op. Dat ondersteunt de business case, vermindert de kosten voor de ontwikkeling van een project en verhoogt het rendement van de exploitatie.

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. Op die manier wordt de capaciteit van de elektriciteitskabel beter benut. Daardoor gaat er minder energie verloren en wordt de energievoorziening stabieler. Voor de ontwikkeling van netten voor zonne- en windmolenparken is dan ook geen netverzwaring nodig. Daarnaast kunnen nieuwe zonne- en windparken sneller worden gerealiseerd. De besparingen op de startinvesteringen (voor de netaansluiting) en de jaarlijkse kosten (voor het gebruik van het elektriciteitsnet) verbeteren de businesscase. Verder verminderen lokale netten de verliezen tijdens het energietransport, vooral in vergelijking met aansluitingen op een verafgelegen onderstation. Dat verbetert het rendement van het project.

Directe lokale koppelingen leggen een efficiënte verbinding tussen de grootschalige decentrale opwekking en een grote energievraag in de buurt. Bijvoorbeeld tussen zonne- en windmolenparken met hoge vermogens en nabijgelegen ondernemingen met een grote energievraag, zoals datacenters en productiefaciliteiten. Het resultaat is een kostenefficiënt en veerkrachtig energiedistributienetwerk dat klaar is voor de toekomst.

Voor terreinen die diverse soorten energie nodig hebben, zoals stroom, biogassen en waterstof, zorgen lokale netwerken dat elke ondernemer altijd beschikt over de gewenste energie. Slimme softwaresystemen monitoren de actuele energiebehoeften en optimaliseren de afstemming tussen het aanbod en de vraag. De gesloten distributiesystemen achter één netaansluiting zijn daarmee vaak voordeliger dan een groot aantal afzonderlijke aansluitingen.

Op locaties met een behoefte aan een eigen energiesysteem, los van het bestaande elektriciteitsnet, leveren zelfvoorzienende energie-eilanden een duurzame en toekomstbestendige oplossing. Slimme off-grid energienetwerken maken optimaal gebruik van duurzame bronnen. Dat maakt een zelfvoorzienend energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar voor iedereen.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Vraag het Firan

Aan de slag met een energy hub met een slimme combinatie van productie, opslag en gebruik van lokale duurzame energie?

Meer over slimme infra-oplossingen voor bedrijventerreinen en industriegebieden