Duurzame energie-oplossingen voor ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden

Slimme energie-oplossingen voor uw duurzame ambities

Lokale energienetwerken maken ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden klaar voor de duurzame wereld van morgen. Firan vindt vernieuwende oplossingen met slimme combinaties van opwek, opslag, conversie en verbruik.

Betrouwbaar en efficiënt
  • Meer lokale mogelijkheden voor duurzame energie
  • Minder kosten voor netbeheer
Slim en futureproof
  • Continu een optimale balans in lokale energiestromen
  • Altijd aanpasbaar aan nieuwe ontwikkelingen in opwek, opslag, conversie en verbruik
Meer rendement
  • Minder tijd en kosten voor netaansluitingen
  • Maximaal rendement door realtime sturing

De optimale lokale inzet van duurzame energie

Lokale energie-oplossingen voor duurzame groei

De slimme energie-oplossingen van Firan creëren ruimte voor de opwek en inzet van duurzame energie, zonder dat daarvoor een extra netaansluiting nodig is. Daarmee leveren de lokale energienetwerken een belangrijke bijdrage aan de (verdere) verduurzaming en de (door)ontwikkeling van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden.

Energy hubs en netcongestie

Energy hubs zijn een van de vernieuwende aanpakken om de beschikbare netcapaciteit slimmer te benutten. De lokale energienetwerken maken efficiënt gebruik van het potentieel van de Nederlandse energie-infrastructuur om te voorzien in de groeiende vraag naar warmte, waterstof en elektriciteit.

Een energy hub legt een slimme verbinding tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. Een energiemanagementsysteem zorgt daarbij continu voor de optimale balans in de energiestromen.

Integrale oplossingen met maximale waarde

Firan vindt altijd de juiste energie-oplossing voor uw specifieke situatie en doelstellingen. We gaan aan de slag met het ontwerp van lokale energienetwerken en we zijn aanjagers van de verdere ontwikkeling, realisatie en exploitatie. We delen onze expertise en ervaringen via praktische gidsen, en we zetten state-of-the-art tools in. 

De Energy Hub Configurator van Firan verwerkt een scala aan data om inzichten te creëren voor het design van energy hubs. Met de Energy Hub Configurator krijgen (potentiële) deelnemers aan de energy hub al in een vroege fase een goede indruk van de voorgestelde oplossing. Alle relevante technische en financiële aspecten staan overzichtelijk op een rij, zodat de juiste afwegingen snel en eenvoudig worden gemaakt.

Het Grid Control Platform zorgt voor de monitoring, analyse en sturing van lokale energienetwerken. Het energiemanagementsysteem regelt opwek, opslag, conversie en verbruik. Met als resultaat: lokale duurzame energie met een maximale waarde.

 

Meer weten?

Lees de veelgestelde vragen, bekijk onze actuele projecten en neem gerust contact met ons op.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Vraag het Firan

Meer over slimme energie-oplossingen voor ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden