Firan maakt duurzame energie toegankelijk voor iedereen

Firan laat energie stromen

Firan ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert energie-infrastructuren die klaar zijn voor de toekomst. Onze netten voor warmte, koude, stoom, duurzame gassen, zonnestroom, windenergie en CO2 maken duurzame energie toegankelijk voor iedereen.
Ontwikkelen

Het ontwikkelen van nieuwe infrastructuren gebeurt langs vier assen: financieel, juridisch, organisatorisch en technisch. Op deze assen brengen we samen met klanten en stakeholders het idee van concept naar daadwerkelijk project.

Financieren

We gaan voor slimme financieringsstructuren. Met fondsen voor garantstellingen voor het vollooprisico bijvoorbeeld. En een deel van het ontwikkelrisico nemen we zelf op ons.

Realiseren

Met betrouwbare concepten en vernieuwende toepassingen zorgen we voor infra-systemen die voldoen aan de vragen en mogelijkheden van de specifieke lokale situatie. Met focus op veiligheid, kwaliteit, planning en budget.

Exploiteren

Na de realisatie van een project werken we samen met private partijen om de nieuw aangelegde infrastructuur in stand te houden zodat continuïteit en bedrijfsvoering voor langere termijn wordt gewaarborgd.

Samen doen, samen maken

Duurzame energie voor nu en straks

Firan werkt samen met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere partners aan slimme infra-oplossingen voor de duurzame wereld van vandaag en morgen. Lees hier wat we voor u kunnen betekenen.

Gemeenten

 • Open warmtenetten
 • Onafhankelijk netbeheer
 • Duurzame warmte

Vastgoed projectontwikkelaars

 • Duurzaam en toekomstbestendig
 • Lage kosten door collectief systeem
 • Geen eigen beheer en onderhoud

Woningcorporaties

 • Duurzaam en toekomstbestendig
 • Lage kosten door collectief systeem
 • Net-verduurzaming en optimalisatie

Zon- en wind projectontwikkelaars

 • Snellere realisatie van projecten
 • Lagere kosten voor netaansluiting en -beheer
 • Optimale balans in energiestromen

Een duurzaam bedrijvenpark duurzaam doorontwikkelen met energy hubs

Een van de groenste bedrijventerreinen van Nederland heeft plannen om verder te ontwikkelen en uit te breiden. Firan en de provincie Overijssel vertellen hoe het concept van energy hubs het A1 Bedrijvenpark in Deventer verder brengt - ondanks de drukte op het elektriciteitsnet.
Lees meer

Nationaal Warmte Congres 2021 focust op versnelling van warmtetransitie

Een modulaire aanpak van de lokale en regionale warmtetransitie. Dat is het onderwerp van de interactieve kennissessie van Firan tijdens het Nationaal Warmte Congres 2021. Zie u op 25 november!
Lees meer

Stapsgewijs naar een warmtenet met aquathermie

In Zutphen wordt met een modulaire aanpak gewerkt aan een warmtenet met thermische energie uit oppervlaktewater uit de IJssel. Brenda Schoumans van Firan vertelt over de ervaringen.
Lees meer