Infra-oplossingen voor ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van zon- en windparken

Slimme energie-infra voor succesvolle zon- en windprojecten


Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert vernieuwende infra-oplossingen voor duurzame energie. Denk aan gedeelde netaansluitingen voor zon- en windparken, directe koppelingen tussen producenten en gebruikers van duurzame energie, en zelfvoorzienende energiesystemen. Onze slimme concepten leggen de basis voor zon- en windprojecten met een maximaal rendement.
Betrouwbaar en efficiënt
  • Zicht op de meest kansrijke locaties voor zon- en windprojecten

  • Minder kosten voor netbeheer
Slim en futureproof
  • Continu een optimale balans in lokale energiestromen

  • Altijd aanpasbaar aan nieuwe ontwikkelingen in opwek, opslag, conversie en verbruik
Meer rendement
  • Minder tijd en kosten voor netaansluitingen

  • Maximaal rendement door minimale afschakeling

De optimale inzet van duurzame
energie

Lokale infra-oplossingen die duurzame projecten verder brengen

De infra-oplossingen van Firan maken slim gebruik van het volledige potentieel van de Nederlandse energie-infrastructuur om te voorzien in de groeiende vraag naar warmte, waterstof en duurzame elektriciteit.

Concepten zoals cable pooling en energy hubs leggen slimme verbindingen tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. De decentrale energievoorzieningen maken nieuwe projecten met zon- en windenergie mogelijk zonder dat daarvoor een extra netaansluiting nodig is. Dat reduceert de (maatschappelijke) kosten voor netaansluitingen en netbeheer, vermindert de tijd en kosten voor de (door)ontwikkeling van projecten met duurzame energie, en verhoogt het rendement van zon- en windparken.

Met de slimme infra-oplossingen van Firan worden projecten met duurzame energie zelfs mogelijk op locaties waar nu (of mogelijk in de nabije toekomst) sprake is van transportschaarste en/of netcongestie. Daarmee leveren onze decentrale energiesystemen een belangrijke bijdrage aan de productie en het gebruik van groene stroom.

Cable pooling

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen zon- en windparken slim te combineren: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. Voor de ontwikkeling van zon- en windparken is daardoor in veel gevallen geen nieuwe netaansluiting nodig. Dat voorkomt maatschappelijke kosten, en vermindert de kosten en doorlooptijden voor de ontwikkeling van nieuwe zon- en windprojecten. Ontwikkelaars besparen op de investeringskosten voor aansluitingen en op de jaarlijkse kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Daarnaast kunnen nieuwe zon- en windparken sneller worden gerealiseerd, en vermindert de clustering van projecten het ruimtebeslag voor de productie van duurzame energie.

Firan geeft ontwikkelaars van zon- en windprojecten inzicht in de concrete mogelijkheden van cable pooling en gaat als matchmaker actief op zoek naar potentiële samenwerkingsverbanden. We nemen ook de ontwikkeling en realisatie van de aansluiting op ons. Het Grid Control Platform zorgt voor balancering van de energiestromen, waardoor de opwek van de groene stroom altijd binnen de aansluitwaarde van de netaansluiting blijft en afschakeling wordt voorkomen. Zo ontstaat een betrouwbare lokale energievoorziening met een maximaal rendement.

Checklist voor cable pooling

Vul uw gegevens in en ontvang per e-mail onze checklist voor de succesvolle realisatie van cable pooling.

Energy hubs

Energy hubs maken optimaal gebruik van lokale duurzame energie en zorgen voor regie over de opwek, de opslag en het verbruik. Daarbij worden directe verbindingen gelegd tussen verschillende soorten duurzame energie én tussen producenten en gebruikers van groene stroom. Het Grid Control Platform van Firan leidt de lokale energiestromen in goede banen en verbindt zon- en windprojecten met de energiemarkt. Het resultaat: een optimale inzet van het volledige potentieel van lokale duurzame energie, met een maximale waarde.

Stappenplan voor energy hubs

Energy hubs leggen slimme verbindingen tussen de productie, de opslag en het gebruik van lokale duurzame energie. Vul uw gegevens in en ontvang per e-mail ons stappenplan voor de succesvolle realisatie van een energy hub.

Off-grid netwerken

Off-grid netwerken, zonder aansluiting op het publieke elektriciteitsnet, maken zelfvoorzienende en duurzame energiesystemen mogelijk. Met het Grid Control Platform van Firan houden gebruikers continu de regie over de inzet van de beschikbare energie. Het slimme energiemanagement legt de basis voor een betrouwbare en onafhankelijke energievoorziening met een hoofdrol voor lokale duurzame bronnen.

Integraal energiemanagement voor maximale waarde

Firan neemt u de aanleg van de volledige energie-infrastructuur uit handen, van de ondergrondse leidingen tot de digitale systemen om vraag, opslag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Hierbij maken we gebruik van onze unieke tools:

  • De renewable energy matching tool (kortweg: re-matching tool) combineert informatie over de lokale situatie met datasets van publiek beschikbare bestanden, zoals over congestiegebieden, geplande windparken, onderstations en kadastrale kaarten. Met de tool creëert Firan een kansenkaart voor de ideale locaties en concepten voor decentrale infra-oplossingen voor duurzame energie.
  • Het Energie Reken Model van Firan analyseert data over onder andere de actuele verbruikersprofielen, de mogelijke samenwerkingspartners en de vereiste curtailment van een zonne- en/of windpark. De tooling geeft praktische inzichten om onderbouwde afwegingen te maken over de technische, organisatorische, juridische en financiële randvoorwaarden voor succesvolle projecten.
  • Ons toonaangevende Grid Control Platform zorgt voor de monitoring, analyse en sturing van lokale netwerken en decentrale systemen. Het energiemanagementsysteem houdt opwek, opslag, conversie en verbruik continu in de gaten en stelt u daarmee in staat om de energiestromen realtime in balans te brengen. Met als resultaat: een maximale inzet van lokale duurzame energie.

Meer weten?

Lees onze veelgestelde vragen, bekijk onze actuele projecten en neem gerust contact met ons op.

Decentrale energienetten creëren vernieuwende en toekomstbestendige oplossingen voor de groeiende productie en afname van zonnestroom, windenergie, waterstof en andere duurzame energiebronnen en energieopslag – naast de huidige elektriciteitsnetten. Daarmee zorgen we voor de optimale inzet van de duurzame bronnen van vandaag en morgen. Dat scheelt tijd en kosten, en verbetert de business case voor duurzame energiesystemen.

Decentrale netten hebben een aantoonbare meerwaarde op plekken waar duurzame energiebronnen direct kunnen worden gekoppeld, onderling en met grootzakelijke afnemers. Daarnaast liggen er kansen op locaties waar een eigen netwerk de meest betaalbare en betrouwbare oplossing is om aan de duurzame energievraag van verschillende bedrijven te voldoen. Verder leggen decentrale netten de basis voor zelfvoorzienende energiesystemen, bijvoorbeeld op eilanden.

De decentrale netten van Firan helpen organisaties, ondernemingen en coöperaties om slimme en efficiënte energie-oplossingen te realiseren. Denk aan cable pooling, directe lokale koppelingen tussen de grootschalige opwekking en het verbruik van duurzame energie, en zelfvoorzienende netten.

Decentrale energie-oplossingen leveren ontwikkelaars van zonne- en windparken aanzienlijke kostenbesparingen op. Dat ondersteunt de business case, vermindert de kosten voor de ontwikkeling van een project en verhoogt het rendement van de exploitatie.

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. Op die manier wordt de capaciteit van de elektriciteitskabel beter benut. Daardoor gaat er minder energie verloren en wordt de energievoorziening stabieler. Voor de ontwikkeling van netten voor zonne- en windmolenparken is dan ook geen netverzwaring nodig. Daarnaast kunnen nieuwe zonne- en windparken sneller worden gerealiseerd. De besparingen op de startinvesteringen (voor de netaansluiting) en de jaarlijkse kosten (voor het gebruik van het elektriciteitsnet) verbeteren de businesscase. Verder verminderen decentrale netten de verliezen tijdens het energietransport, vooral in vergelijking met aansluitingen op een verafgelegen onderstation. Dat verbetert het rendement van het project.

Directe lokale koppelingen leggen een efficiënte verbinding tussen de grootschalige decentrale opwekking en een grote energievraag in de buurt. Bijvoorbeeld tussen zonne- en windmolenparken met hoge vermogens en nabijgelegen ondernemingen met een grote energievraag, zoals datacenters en productiefaciliteiten. Het resultaat is een kostenefficiënt en veerkrachtig energiedistributienetwerk dat klaar is voor de toekomst.

Voor terreinen die diverse soorten energie nodig hebben, zoals stroom, biogassen en waterstof, zorgen decentrale netwerken dat elke ondernemer altijd beschikt over de gewenste energie. Slimme softwaresystemen monitoren de actuele energiebehoeften en optimaliseren de afstemming tussen het aanbod en de vraag. De gesloten distributiesystemen achter één netaansluiting zijn daarmee vaak voordeliger dan een groot aantal afzonderlijke aansluitingen.

Op locaties met een behoefte aan een eigen energiesysteem, los van het bestaande elektriciteitsnet, leveren zelfvoorzienende energie-eilanden een duurzame en toekomstbestendige oplossing. Slimme off-grid energienetwerken maken optimaal gebruik van duurzame bronnen. Dat maakt een zelfvoorzienend energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en bereikbaar voor iedereen.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Vraag het Firan

Aan de slag met een energy hub met een slimme combinatie van productie, opslag en gebruik van lokale duurzame energie?

Meer over slimme infra-oplossingen voor zon- en windprojecten

Checklist voor cable pooling

Eén aansluiting voor wind- en zonne-energie in Nijmegen met cable pooling

Slim energiemanagement bij directe lijn tussen zonnepark en steenfabriek