Stapsgewijs naar een warmtenet met aquathermie

In het waterrijke Nederland ligt een groot potentieel voor aquathermie als bron voor duurzame warmtenetten. De belangstelling voor lokale projecten met aquathermie neemt ook toe. Brenda Schoumans, businessontwikkelaar bij Firan, vertelt over de ervaringen in Zutphen, waar met een modulaire aanpak wordt gewerkt aan een warmtenet met thermische energie uit oppervlaktewater uit de IJssel.

De IJssel heeft een enorm potentieel als bron voor een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar warmtenet. De gemeente Zutphen, Woonbedrijf ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie en Firan maken daarom samen met partners plannen om ruim 700 woningen in de buurt Helbergen aan te sluiten op een open warmtenet met onafhankelijk netbeheer dat gebruik maakt van thermische energie uit het oppervlaktewater van de IJssel.

Zo werkt de modulaire aanpak in Zutphen

Warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel wordt straks met een warmtepomp en warmte-koude-installatie (WKO) naar de juiste temperatuur gebracht voor de verwarming van gebouwen in de wijk Helbergen.

Een modulair warmtesysteem en een warmtenet zorgen dan voor de verwarming van zo’n 550 corporatiewoningen, ruim 160 particuliere woningen en vijf utiliteitsgebouwen (twee sporthallen, een buurtcentrum, een school en een zorginstelling). Ketels, die beschikbaar zijn voor piekmomenten en als back-upvoorziening, maken gebruik van (bio)gas en worden met de verdere ontwikkeling van het warmtenet uitgefaseerd.

Samenwerken met keten- en transitiepartners

Bij het innovatieve project in Zutphen zijn verschillende partners betrokken, die elk een eigen bijdrage leveren. Zo investeren de ketenpartners – de gemeente Zutphen, Woonbedrijf ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie en Firan – in de realisatie van de nieuwe warmte-oplossing. De transitiepartners – Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland, Liander en Warmte uit Water (een samenwerking tussen Alliander en Rijkswaterstaat) – motiveren en ondersteunen de ketenpartners en delen kennis met ministeries en andere projecten op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater.

De samenwerkingspartners zetten zich ook in voor een sterke businesscase voor de verduurzaming van Helbergen. Zo heeft de provincie Gelderland een subsidie toegekend vanuit de Gelderse Proeftuin voor aardgasvrije wijken. Daarmee wordt de onrendabele top gefinancierd.

Helbergen als voorbeeldwijk

De ontwikkelingen in Helbergen passen binnen de gemeentelijke ambities en plannen voor een duurzame en aardgasvrije gebouwde omgeving. De buurt zou bovendien een voorbeeldwijk worden om het warmtenet in Zutphen verder te ontwikkelen. Helbergen is volgens de gemeente een ideaal startpunt, omdat de wijk zo’n zeshonderd meter van de IJssel én midden in Zutphen ligt. Voor de appartementen van Woonbedrijf ieder1 staan renovatiewerkzaamheden gepland, die het mogelijk maken om de flats voor te bereiden op aardgasvrij wonen.

De ontwikkeling van een aardgasvrije warmte-oplossing in Helbergen wordt gecombineerd met andere werkzaamheden in de wijk, waaronder het vernieuwen van de riolering. Tegelijkertijd onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om samen met het verduurzamen van de warmtevoorziening en de gebouwde omgeving ook de sociaal-economische positie van de buurt te versterken. Zo wordt de lokale warmtetransitie een win-win-situatie en brengen we de energie van de toekomst daadwerkelijk dichterbij.

Meer weten over duurzame warmtenetten met aquathermie? Firan denkt en doet met u mee: van de ontwikkeling tot de aanleg en het beheer. Check met onze online scan of een modulair warmtesysteem ook geschikt is voor uw projecten en plannen, en neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!