Een collectief warmtenet tot een succes maken

We staan midden in de energietransitie, op weg naar een aardgasvrije toekomst. Voor projectontwikkelaars en woningcorporaties betekent dat keuzes maken in duurzame warmtevoorzieningen.

Een warmtenet is zo’n duurzame energievoorziening. Deze kan individueel of als collectief worden ingezet. Firan laat u de voordelen van de collectieve oplossing zien, en vertelt welke factoren komen kijken bij succesvolle implementatie.

 

Ga voor collectief

Een warmtenet is een energienet van ondergrondse leidingen waar warm water doorheen stroomt. Deze warmte komt bijvoorbeeld uit lokale bronnen zoals oppervlaktewater, of van restwarmte uit bedrijven. Wanneer er op een warmtenet verschillende bronnen en gebruikers zijn aangesloten, spreken we van een open, collectief warmtenet. Verschillende gebouwen en woningen worden via één warmtenet verwarmd. Bronnen, leveranciers en klanten hebben zo onder gelijke condities toegang tot deze warmte. Bij collectieve warmtenetten is altijd sprake van maatwerk: de lokale situatie en de beschikbaarheid van duurzame warmtevoorzieningen vragen om een eigen aanpak.

De voordelen van een collectieve warmteoplossing op een rij:

  • Het biedt de mogelijkheid om woningen en gebouwen te verwarmen met lokale -duurzame- warmtebronnen
  • Bevordert de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen
  • Doordat er meerdere warmtebronnen zijn, is de betrouwbaarheid hoog en is het warmtenet toekomstvast
  • De duurzame keuze: het systeem van een collectief warmtenet heeft een langere levensduur dan dat van individuele warmtevoorzieningen zoals warmtepompen en all-electric
  • Daar waar sprake is van een omvangrijke warmtevraag, zoals bij compacte bouw (bijvoorbeeld appartementencomplexen), is er schaalvoordeel. In dit geval is de investering voor een collectief warmtenet gunstiger dan voor individuele warmtenetten.  
  • Een collectieve warmtevoorziening draagt bij aan ruimtebesparing in woningen

 

Op naar succes

Verschillende factoren spelen een rol bij het succesvol implementeren van collectieve warmtenetten. Zo slaagt of faalt een collectief systeem bij de gratie van een goede samenwerking. Soms is het beter als individuele keuzes worden uitgesteld of gewijzigd, om het voor het collectief (en uiteindelijk voor het individu) goedkoper te maken. Daarnaast is het belangrijk dat betrokken stakeholders een langetermijnvisie hebben en besluitvaardig zijn: zij moeten keuzes durven maken.

In de projecten van Firan spelen gemeenten een (pro)actieve en faciliterende rol. Door goede samenwerking tussen alle ketenpartners (warmtebron, warmtenet, warmteleverancier, klanten) zorgen we er gezamenlijk voor dat het collectieve succes het individuele succes vergroot. Firan is de expert op het gebied van ontwerp, realisatie, exploitatie en financiering van warmte-infrastructuren en zorgt ervoor dat de gewenste collectieve oplossing gerealiseerd wordt.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over collectieve warmtenetten? Neem dan contact met ons op.   

Detlef Meijer, Manager Business Development bij Firan, sprak op 9 april 2019 op Building Holland over de keuzes voor projectontwikkelaars en woningcorporaties in de energietransitie. Zijn hele presentatie ziet u in onderstaande video.

Delen op social media
Meer weten?
Duurzaam lokale energie uitwisselen? Firan ondersteunt hierbij! Wij helpen lokale partijen met de realisatie van open en onafhankelijke energie infra.