Restwarmte uitwisselen: interessant voor uw bedrijf?

Steeds meer bedrijven gaan slim om met restwarmte. Als het niet mogelijk is de restwarmte in het eigen productieproces te (her)gebruiken, dan kan uitwisseling met de buren een slimme oplossing zijn. Met een warmtenet dat de restwarmte distribueert en daarmee nabijgelegen gebouwen en/of woningen verwarmt. Firan vertelt welke factoren bepalen of een warmtenet interessant is voor uw bedrijf.

Bedrijven die restwarmte uitwisselen kunnen kosten besparen en zelfs extra inkomsten overhouden aan deze verduurzaming. Daarnaast draagt het bij aan een duurzamer imago van industriële bedrijven. Dit maakt uitwisseling van restwarmte niet alleen interessant voor bedrijven die kosten maken voor het koelen of lozen van restwarmte, maar maakt dat het interessant kan zijn voor ieder bedrijf dat kampt met overtollige restwarmte. Maak een inschatting van de kansen voor uw bedrijf met onderstaande handvatten.

Temperatuurniveau warmtebron en warmtevraag

Bekijk of er bedrijven, instellingen of woningen in de buurt zijn met een warmtevraag op een lager temperatuurniveau. Het uitwisselen van restwarmte ligt namelijk voor de hand wanneer de bron een hoger temperatuurniveau heeft dan de afnemer. Warmtevraag op een laag temperatuurniveau bevindt zich vooral bij utiliteitsgebouwen en de glastuinbouw, maar ook bij steeds meer woningen. Voor nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen met energielabel A volstaat een lagere temperatuur namelijk al voor ruimteverwarming door verbeterde isolatie.

Langdurige opslag van restwarmte

Warmte voor een langere tijd opslaan is kostbaar. Ga daarom na in hoeverre het langdurig opslaan van warmte nodig is. Bekijk bijvoorbeeld de gelijktijdigheid van het warmte-aanbod en de warmtevraag, de levensduur van zowel de bron als de afnemer en de beschikbaarheid van warmte: nu en in de toekomst. Met het vermijden van langdurige warmte-opslag kunnen kosten worden bespaard en wordt een warmtenet financieel interessanter.

Eigenschappen warmtenet

Afhankelijk van de warmtebron en -afnemer heeft het potentiële warmtenet specifieke eigenschappen. Bijvoorbeeld hoeveel elektriciteit er nodig is voor het distribueren van het warme water, of geïsoleerde leidingen noodzakelijk zijn en wat de doorsnede van de leidingen is. Daarnaast is van belang te kijken of de warmtebron onder alle omstandigheden kan voldoen aan de basis- en piekvraag of dat daarvoor hulpketels nodig zijn.

Omvang warmtenet

Met een schatting van de omvang van het potentiële warmtenet kan worden bepaald wat het energieverlies gaat zijn en wat de aanleg zal kosten. De omvang is afhankelijk van de afstand tussen de warmtebron en afnemer en het aantal deelnemers. Waarbij de onderlinge afstand tussen deelnemers en de afname per deelnemer belangrijke maatstaven zijn.

Kan uw bedrijf restwarmte uitwisselen?

Met behulp van bovenstaande vier factoren kan, eventueel samen met buren en installateurs, een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid én waarde van een potentieel warmtenet voor uw bedrijf. 

Hulp nodig? Firan staat voor u klaar!

Wilt u restwarmte uitwisselen met uw buren en zoekt u een ervaren partij die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, aanleg en het beheer van de warmteleiding?

Delen op social media
Meer weten?
Wilt u ook restwarmte uitwisselen met uw buren en zoekt u een ervaren partij die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, aanleg en het beheer van de warmteleiding? Neem contact op met Firan.