Modulair warmtesysteem voor huur- en koopwoningen in Didam

De gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei en Firan hebben een warmtenet gerealiseerd voor de Bloemenbuurt in Didam. Het doel: een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte-oplossing voor honderden huur- en koopwoningen in de wijk.

Woningcorporatie Plavei heeft de huurwoningen in de Bloemenbuurt in Didam vernieuwd. Naast renovatie ging het ook om sloop en vervangende nieuwbouw. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht: de corporatie maakte daarbij gebruik van het momentum om de wijk duurzaam en aardgasvrij te maken. Warmtenetwerk Didam, een samenwerking tussen de gemeente Montferland en infraspecialist Firan, zorgt voor de aanleg, de exploitatie en het beheer van het publieke warmtenet voor de Bloemenbuurt.

Haalbaar en betaalbaar warmtenet

De gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei, Qirion en Arcadis hebben in 2020 verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor all electric oplossingen en andere aardgasvrije alternatieven. Een warmtenet met een aanvoertemperatuur van 70°C (en een retourwarmte van 40°C) kwam naar voren als een goede optie: een haalbaar en betaalbaar alternatief voor de huidige aardgasgestookte cv-ketels in de 222 huurwoningen van Plavei, en ook toepasbaar voor de 400 koopwoningen in de Bloemenbuurt.

Modulair warmtesysteem

De woningen in de Bloemenbuurt maken in eerste instantie gebruik van een modulair warmtesysteem van Firan. Het gaat om een hybride systeem met een collectieve luchtwarmtepomp. Voor piekmomenten, en als back-up, maakt het systeem gebruik van gasgestookte ketels. Woningen zijn dan op korte termijn aardgasvrij en de verdere verduurzaming vindt efficiënt plaats op wijkniveau.

De warmte-infrastructuur in de Bloemenbuurt is door te ontwikkelen tot een grootschalig netwerk voor de gemeente Montferland. Met de realisatie van het warmtenet wordt de inzet van de warmtepomp en gasketels uitgefaseerd.

Open warmtenet

De gemeente Montferland en Firan hebben in 2021 alle vereiste stappen gezet om een gemeentelijk warmtebedrijf op te richten voor de realisatie en exploitatie van het warmtenet. Dit warmtebedrijf, Warmtenetwerk Didam, werkt samen met energieleverancier De Graeflander voor de levering en facturatie van de warmte aan de betrokken bewoners.

Het uitgangspunt van de initiatieven van Warmtenetwerk Didam is een publiek warmtenet met onafhankelijk netbeheer, dat onder dezelfde voorwaarden toegankelijk is voor verschillende bronnen, leveranciers en afnemers. De open infrastructuur levert een bijdrage aan de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de warmte-oplossing en garandeert de keuzevrijheid voor bewoners.

Werkzaamheden 

In 2020 werden de verkennende mogelijkheden voor de Bloemenbuurt uitgevoerd door gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei, DEP (voorheen Qirion) en Arcadis. In 2021 werden alle vereiste stappen gezet voor het oprichten van een gemeentelijk warmtebedrijf: Warmtenetwerk Didam. In datzelfde jaar begonnen de eerste werkzaamheden. Van eind 2021 tot aan het voorjaar van 2022 werden de huurwoningen van Plavei stuk voor stuk aangesloten op het warmtenet. In 2023 vonden de laatste werkzaamheden plaats, waarmee in totaal 222 woningen aangesloten zijn op het warmtenet.

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om de particuliere woningen in de Bloemenbuurt een passend aanbod te doen om ook aan te sluiten op het warmtenet.

Het warmtenet voor de Bloemenbuurt in Didam is een samenwerking tussen de gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei en Firan. Met ondersteuning van Ekwadraat en Over Morgen

Gebruikersinformatie warmtenetwerk

Informatie voor gebruikers van het Warmtenetwerk Didam vindt u op de website Energie-infrabeheer.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!
Zo gaat de cv-ketel eruit, en de afleverset erin

Wat betekent de aansluiting op een warmtenet nu praktisch voor bewoners? Firan geeft een kijkje achter de schermen van de vervanging van de cv-ketel door de afleverset voor het warmtenet.