Modulair warmtesysteem voor huur- en koopwoningen in Didam

De gemeente Montferland en Firan zijn samen met lokale partners aan de slag met een aardgasvrije warmte-oplossing voor woningen in de Bloemenbuurt in Didam. Met een modulair warmtesysteem voor ruim tweehonderd corporatiewoningen van woningcorporatie Plavei is de basis gelegd voor aardgasvrij wonen in Didam.

Woningcorporatie Plavei vernieuwde de afgelopen jaren de huurwoningen in de Bloemenbuurt. Naast renovatie ging het ook om sloop en vervangende nieuwbouw. Daarnaast is de openbare ruimte opnieuw ingericht, met onder andere meer ruimte voor groen. De woningcorporatie combineerde de vernieuwing van de wijk met de ontwikkeling van een aardgasvrije warmte-oplossing.

Warmtenet voor huurwoningen

De gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei, Duurzaam Energie Perspectief (DEP) en Arcadis hebben in 2020 verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden voor all electric oplossingen en andere aardgasvrije warmte-oplossingen voor de Bloemenbuurt.

Een warmtenet met een aanvoertemperatuur van 70°C (en een retourwarmte van 40°C) is naar voren gekomen als een duurzaam alternatief met de laagste maatschappelijke kosten. Het warmtenet is volgens het onderzoek een haalbaar en betaalbaar alternatief voor de cv-ketels in de vernieuwde huurwoningen van Plavei.

Van modulair warmtesysteem naar warmtenet

De 222 corporatiewoningen in de Bloemenbuurt zijn inmiddels voorzien van een modulair warmtesysteem van Firan. Het gaat om een hybride systeem met een collectieve luchtwarmtepomp. Voor piekmomenten en als back-up maakt de collectieve installatie gebruik van gasgestookte ketels. De huurwoningen zijn aardgasvrij en de verdere verduurzaming vindt efficiënt plaats op wijkniveau.

De warmte-infrastructuur in de Bloemenbuurt is door te ontwikkelen tot een grootschalig netwerk voor het noordelijke gedeelte van Didam. Met de realisatie van het warmtenet wordt de inzet van gasketels uitgefaseerd.

De gemeente Montferland, Firan en de Coöperatie Duurzaam Didam (een coöperatie van en voor bewoners, die zich inzet voor de verduurzaming van het dorp) werken nu samen om de particuliere woningen in de wijk een passend aanbod te doen voor een aansluiting op het warmtenet.

Publiek warmtenet voor aardgasvrij wonen

De aanleg, het onderhoud en het beheer van het warmtenet is in handen van Warmtenetwerk Didam, een samenwerking tussen de gemeente Montferland en Firan. Het uitgangspunt van Warmtenetwerk Didam is een publiek warmtenet, dat onder dezelfde voorwaarden toegankelijk is voor verschillende bronnen en afnemers. De aanpak zorgt voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossing voor de transitie naar aardgasvrij wonen.

Het warmtenet voor de Bloemenbuurt in Didam is een samenwerking tussen de gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei, Coöperatie Duurzaam Didam en Firan. Energieleverancier De Graeflander verzorgt de warmtelevering aan de huurwoningen.

De praktische informatie voor gebruikers van het warmtenet is samengebracht op de website van Warmtenetwerk Didam.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!
Zo gaat de cv-ketel eruit, en de afleverset erin

Wat betekent de aansluiting op een warmtenet nu praktisch voor bewoners? Firan geeft een kijkje achter de schermen van de vervanging van de cv-ketel door de afleverset voor het warmtenet.