Waterstofdistributienet voor Amsterdams havengebied

Een publiek waterstofdistributienet is wat Port of Amsterdam en Firan voor ogen hebben als duurzame energie-oplossing voor het Amsterdamse havengebied. Dit te ontwikkelen waterstofnetwerk zal geschikt zijn voor bedrijven die in de toekomst waterstof willen gebruiken of willen produceren.

Het beoogde open 8 bar (lagedruk) waterstofdistributienet zorgt ervoor dat bedrijven in het Amsterdamse havengebied in de toekomst via een aansluiting direct toegang kunnen krijgen tot groene waterstof. Het gaat om zowel industriële afnemers, die willen verduurzamen, als waterstofproducenten, die waterstof kunnen invoeren in het netwerk. Het streven is dat bedrijven onder vergelijkbare voorwaarden aangesloten kunnen worden. Firan zal dit distributienet realiseren en beheren.

Lage druk aansluiten op hoge druk

Vergelijkbaar met hoe nu het netbeheer van aardgas werkt, is de verwachting dat er in het Amsterdamse havengebied ook voor waterstof een transportnetwerk op hoge druk nodig is. Dit te ontwikkelen lagedrukdistributienetwerk zal daarom op termijn verbonden worden met het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied, het beoogde 30 bar (hoge druk) transportnetwerk, waarop ook heel grote producenten en afnemers van waterstof rechtstreeks aangesloten worden. De hoofdleiding van Waterstofnetwerk Noordzeekanaal wordt aangelegd en beheerd door Hynetwork Services, dochterbedrijf van Gasunie. De hoofdleiding sluit vervolgens weer aan op het landelijke waterstofnetwerk dat de grote industriële clusters in Nederland met elkaar verbindt.

Projectplanning

We hebben gesprekken gevoerd met geïnteresseerde bedrijven in het Amsterdamse havengebied: bedrijven die waterstof als een realistisch onderdeel zien van de overgang naar een CO2-vrije bedrijfsvoering voor hun vestiging in de Amsterdamse haven. Input vanuit die gesprekken is meegenomen voor het eerste ontwerp (opgeleverd in het eerste kwartaal van 2023). Port of Amsterdam heeft actief deelgenomen in deze ontwerpfase, omdat kennis van het havengebied en de gevestigde bedrijven waardevol is.

Aansluitend op de ontwerpfase volgen het detailontwerp en de investeringsbeslissing. Bij een positief besluit zal het waterstofdistributienet in 2026 gereed zijn voor gebruik en op het hoofdleidingnetwerk van Hynetwork Services worden aangesloten (volgens planning eind 2026 beschikbaar).

Energietransitie aanjagen

Port of Amsterdam wil de energietransitie in het havengebied aanjagen en zal er mede voor zorgen dat bedrijven op tijd kunnen verduurzamen om zo het Nederlandse klimaatdoel van 57% CO2-reductie in 2030 te halen. Tijdige beschikbaarheid van waterstof als energiedrager en grondstof – en de infrastructuur van Firan om deze te transporteren – zijn voor Port of Amsterdam cruciaal om de CO2-uitstoot van energie-intensieve industrieën te reduceren. Daarnaast trekt verduurzaming nieuwe bedrijven aan, die de energietransitie ondersteunen.

Firan werkt samen met Port of Amsterdam aan de ontwikkeling van het waterstofdistributienet. De deelname van bedrijven in het havengebied aan dit project is daarbij van groot belang. Ook werken Firan en Port of Amsterdam samen met Hynetwork Services voor een aansluiting op het landelijke hogedruknetwerk.

Delen op social media