Samen maken we nieuwe energie toegankelijk voor iedereen

De duurzame warmte van de toekomst waar maken

De energietransitie brengt naast technische, organisatorische en juridische vraagstukken ook financiële uitdagingen mee. Hoe zorgen we dat duurzame warmte voor iedereen toegankelijk is? Hoe ziet een businesscase voor vernieuwende warmte-concepten eruit? Als specialist in infra voor nieuwe energie vindt Firan samen met partners altijd de juiste oplossing.

Firan werkt aan duurzame, betrouwbare en betaalbare energie-infra voor de wereld van morgen. We ontwikkelen, realiseren en exploiteren de warmtenetten van de toekomst. We zijn daarom ook actief aan de slag met financiële vraagstukken.

Financiering

  • We delen onze expertise en ervaring op het gebied van financiering
  • We brengen partijen samen om middelen te bundelen
  • We doen investeringen
Meer weten?

Op zoek naar een partner om uw duurzame plannen mogelijk te maken? Neem contact op met Firan.

Samen maken we werk van de energietransitie

Kennis delen voor een sluitende business case

Het team van Firan heeft jarenlange ervaring met de vaak complexe trajecten om te komen tot een sluitende business case voor warmtenetten. We delen graag onze inzichten over subsidies en andere financiële (steun)regelingen om de plannen van gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere partners in de warmtetransitie verder te brengen.

In presentaties en publicaties geeft Firan praktische informatie over financieringsmogelijkheden voor duurzame warmte-infra. In bijvoorbeeld ons whitepaper over staatssteun staat een overzicht van de relevante regels en aandachtspunten voor een gemeentelijke bijdrage aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een warmtenet.

Samen investeren in de energie-infra van de toekomst

Firan ziet warmtenetten als een nutsvoorziening die voor iedereen toegankelijk is, net als de huidige gas- en elektriciteitsnetten. Daarom leveren we een actieve bijdrage aan fondsen en samenwerkingsverbanden om warmtenetten in publieke handen te ontwikkelen, realiseren en exploiteren.

Door publieke middelen te bundelen in regionale consortia, geven we een impuls aan de aanleg van nieuwe lokale warmtenetten. Zo staat onze participatie in Duurzame Energienetwerken Noord-Holland (DEN-NH) en Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG) aan de basis van vernieuwende infra-oplossingen in Zaanstad, Eerbeek Harderwijk en Lingewaard.

Firan brengt publieke partijen met financiële middelen samen en investeert mee. We zijn op de hoogte van subsidies, fondsen en andere regelingen, en dragen een deel van het ontwikkelrisico. De belangrijkste vraag is altijd: hoe kunnen we sturen op de maatschappelijke kosten en baten, zodat een warmtenet betaalbaar is voor iedereen?

Onze fondsen

DEN-NH

Firan en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) hebben Duurzame Energienetwerken Noord-Holland (DEN-NH) opgericht, dat investeert in open warmte-infrastructuren die de energietransitie verder brengen.

Met PDENH, dat wordt beheerd door KplusV en StartGreen Capital, stimuleert de provincie Noord-Holland duurzaam ondernemerschap in de regio. Het fonds ondersteunt vernieuwende initiatieven en ondernemingen op het gebied van de energietransitie, de circulaire economie en duurzame mobiliteit.

De steun aan de ontwikkeling van warmtenetten sluit aan bij de missie van PDENH om innovatieve projecten met een maatschappelijk, economisch en financieel rendement mogelijk te maken. De deelname aan DEN-NH heeft onder andere bijgedragen aan het open warmtenet in Zaanstad.

DENG

Samen met Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland (Oost NL) staat Firan aan de basis van Duurzame Energienetwerken Gelderland (DENG), dat bijdraagt aan de ontwikkeling van infrastructuren voor lokale en duurzame energie in Gelderland.

De combinatie van de expertise van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) van Oost NL met de slagkracht van Firan versnelt de financiering en doorlooptijden van vernieuwende warmte-oplossingen in Gelderland.

Als investeringsfonds creëert DENG financiële ruimte voor de ontwikkeling van Gelderse projecten voor duurzame energie, zoals netten voor warmte, koude en duurzame gassen. Daarnaast neemt DENG een belang in projecten om lokaal geproduceerde duurzame energie toegankelijk te maken voor de regio. DENG heeft onder andere geïnvesteerd in een vernieuwend infra-concept voor de papierindustrie in Eerbeek en warmtenetten in Harderwijk en Lingewaard.

Zo brengt Firan duurzame warmte-oplossingen verder

Ontwikkelfase

In de ontwikkelfase spelen vragen over investeringen in de aanleg van warmte-infrastructuren, zoals de transportleidingen van warmtenetten. Verder hebben de betrokken partijen te maken met risico’s en garantstellingen, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal mogelijke aansluitingen op het warmtenet.

Realisatiefase

In de realisatiefase is vaak financiering nodig voor de onrendabele top. De hoogte van de eenmalige bijdrage in de aansluitkosten (BAK) – en het aantal woningen dat de overstap naar het warmtenet maakt – zijn van grote invloed op de vereiste investeringen.

Exploitatiefase

In de exploitatiefase betalen afnemers van stadswarmte jaarlijks (vaste) kosten voor het gebruik van de warmtevoorziening en maandelijks (variabele) kosten voor het verbruik van warmte. De kosten voor het vastrecht worden beïnvloed door de business case van het warmtenet.

Praktijkvoorbeelden

Het warmtenet wordt ontwikkeld door de gemeente Harderwijk en DENG en maakt in eerste instantie gebruik van gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuivering. Hiermee worden in de eerste fase van de gebiedsontwikkeling in totaal 1.110 woningen aangesloten.

Lees meer

De infrastructuren voor de lokale kringloop in Eerbeek zijn gefinancierd door Industriewater Eerbeek, papierfabriek DS Smith, de Stedendriehoek, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en DENG.

Lees meer

Het Zaanse warmtenet is tot stand gekomen met financiering van DEN-NH. Warmtenetwerk Zaanstad B.V., dat het distributie- en transportnet heeft ontwikkeld en nu optreedt als onafhankelijke netbeheerder, is in handen van de gemeente Zaanstad en DEN-NH.

Lees meer

Als gemeente een warmtenet (mee)financieren