Samen maken we nieuwe energie toegankelijk voor iedereen

De duurzame energie van de toekomst waarmaken

De energietransitie brengt naast technische, organisatorische en juridische vraagstukken ook financiële uitdagingen mee. Hoe zorgen we dat de energie van de toekomst duurzaam, betrouwbaar én betaalbaar is? Wat is de businesscase voor vernieuwende energie-oplossingen? Als specialist in infra voor nieuwe energie maakt Firan uw ambities, plannen en projecten werkelijkheid.

Veelzijdige en flexibele infrastructuren

  • Open voor een diversiteit aan bronnen, leveranciers en afnemers

  • Integrale oplossingen voor warmte, koude, waterstof en elektriciteit

Slimme en duurzame concepten

  • Optimale inzet van lokale duurzame bronnen

  • Altijd voorbereid op nieuwe ontwikkelingen

Efficiënte en betrouwbare oplossingen

  • Aandacht voor co-financiering voor sluitende businesscases

  • Samenwerking met publieke en private partners

Nu aan de slag met de energie van straks

Samenwerken aan duurzame energie-oplossingen

Firan werkt aan duurzame, betrouwbare en betaalbare energie-infrastructuren voor de wereld van morgen. We ontwikkelen, realiseren en exploiteren warmtenetten, waterstofnetwerken en lokale energienetwerken zoals energy hubs. We zijn daarom ook actief aan de slag met de financiële vraagstukken rond de energietransitie.

Expertise en ervaring delen voor een sluitende businesscase

Het team van Firan heeft jarenlange ervaring met de vaak complexe trajecten om te komen tot een sluitende businesscase voor warmtenetten. Daarnaast zijn we koploper in de ontwikkeling en realisatie van vernieuwende concepten zoals waterstofdistributienetwerken, cable pooling en energy hubs. We delen onze expertise en ervaring op het gebied van financiering actief met onze partners en andere spelers in de energietransitie.

We zijn uitstekend op de hoogte van subsidies en andere financiële (steun)regelingen die bijdragen aan de haalbaarheid en betaalbaarheid van duurzame initiatieven. Verder geven we via presentaties en publicaties actuele en praktische informatie over de (publiek-private) financiering van energie-oplossingen.

Partners verbinden om vaart te maken met de energietransitie

Als publieke infra-specialist brengt Firan partijen samen om de energietransitie te versnellen. We zijn een betrouwbare, deskundige en ervaren sparringpartner voor alle partijen die zijn betrokken bij lokale projecten met warmte, koude, waterstof, duurzame gassen, en zon- en windenergie. Van producenten tot gebruikers.

Via ons netwerk creëren we verbindingen om middelen te bundelen voor de financiering van projecten voor duurzame energie. We werken daarvoor nauw samen met bijvoorbeeld provincies en maatschappelijke ontwikkelingsmaatschappijen.

Samen investeren in de energie van morgen

Firan ziet warmtenetten en waterstofnetwerken als een nutsvoorziening die voor iedereen toegankelijk is, net als de huidige gas- en elektriciteitsnetten. Daarom leveren we een actieve bijdrage aan samenwerkingsverbanden en fondsen om warmtenetten en waterstofdistributienetwerken te ontwikkelen, realiseren en exploiteren.

Firan investeert samen met publieke en private partijen in het ontwerp en de aanleg van duurzame energie-infrastructuren. We dragen een deel van het ontwikkelrisico, en we zijn langlopend betrokken bij de exploitatie. Door daarbij te sturen op de maatschappelijke kosten en baten, ontstaat een energie-oplossing die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Nu en straks.

Onze fondsen

DEN-NH

Firan en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) hebben Duurzame Energienetwerken Noord-Holland (DEN-NH) opgericht, dat investeert in warmte-infrastructuren die de energietransitie verder brengen.

Een van de succesvolle projecten van DEN-NH is het publieke warmtenet in Zaanstad.

GWIB

Het Gelders Warmteinfra Bedrijf (GWIB), een samenwerking tussen de provincie Gelderland, Firan en Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland (Oost NL), investeert in de ontwikkeling van publieke warmtenetwerken in Gelderse gemeenten. De regionale samenwerking maakt schaalvergroting mogelijk, en verbetert daarmee de betaalbaarheid van lokale warmtenetten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de financiering van uw plannen en projecten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Op zoek naar een partner om uw duurzame plannen mogelijk te maken? Firan is er klaar voor

Fondsen in de praktijk