Nieuw onderzoek over de versnelling van de energietransitie

Professionals die zijn betrokken bij energieprojecten zien de versnelling van de energietransitie als een speerpunt om de verduurzaming van organisaties te laten slagen. Dat blijkt uit onderzoek dat DirectResearch recent uitvoerde in opdracht van infraspecialist Firan.

Wat heeft u nodig om uw doelstellingen voor de verduurzaming van uw organisatie te realiseren? Deze open vraag stelde onderzoeksbureau DirectResearch recent aan professionals die zijn betrokken bij energieprojecten. Voor de respondenten – een mix van klanten en relaties van Firan en deelnemers aan het B2B-panel van DirectResearch – is versnelling het sleutelwoord.

Doortastendheid, een integrale aanpak en een efficiënte samenwerking in de keten worden genoemd als voorwaarden om de energietransitie te versnellen. Professionals zien daarnaast dat beleid en wet- en regelgeving kunnen bijdragen aan een slimmer gebruik van het elektriciteitsnet.

Voorwaarden voor verduurzaming

Uit het onderzoek komt naar voren dat (financiële) middelen, informatie en samenwerking worden gezien als voorwaarden om de duurzame doelen te realiseren.

  • Subsidies voor het aardgasvrij maken van woonwijken en investeringszekerheid worden genoemd als financiële factoren die van doorslaggevend belang zijn voor een sluitende business case. Bij middelen denken respondenten niet alleen aan financiële zaken, maar ook aan onder andere de beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel om projecten uit te voeren.

  • Respondenten hebben behoefte aan betrouwbare informatie en begeleiding van een deskundige partij om vaart te maken met de duurzaamheidsdoelstellingen.

  • Goede samenwerking in de keten, een sterk netwerk en partnerships met uitvoerende ondernemingen zijn succesfactoren voor organisaties die aan de slag zijn met verduurzaming. 

De verwachtingen van infraspecialisten

Van specialisten in energie-infrastructuren verwachten respondenten vooral innovatie, een goed aanbod en deskundige ondersteuning.

  • Voorbeelden van de gewenste innovaties liggen op het terrein van onder meer systeemintegratie en energie-opslagsystemen. Respondenten denken bijvoorbeeld aan de integratie van zonnepanelen in geluidschermen en de ontwikkeling van energy hubs.

  • Een goed aanbod associëren respondenten met betaalbare opties, efficiënte installaties, en coöperatieve projecten.

  • In het proces van verduurzaming is behoefte aan deskundige adviseurs, gestandaardiseerde werkwijzen, en opschaalbare pilots.

Meer weten?

Het onderzoek is in februari 2023 uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Firan. De online vragenlijst is uitgezet onder een B2B-panel van het onderzoeksbureau (met professionals die zijn betrokken bij energieprojecten) en onder klanten en relaties van Firan.

Firan is specialist in de infra voor nieuwe energie. Lees meer over onze werkwijze en projecten, en neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!