Bewoners nemen initiatief tot warmtenet met restwarmte van datacenters

In de Amsterdamse wijk Middenmeer zet de buurtcoƶperatie MeerEnergie zich in om een warmtenet te ontwikkelen met restwarmte uit datacenters. Een vooruitstrevend initiatief dat in veel opzichten pionierswerk is. Coƶperatie MeerEnergie, warmtenetwerkbedrijf Firan en datacenterbedrijf Equinix delen de ervaringen en de lessen voor de toekomstige praktijk.

Lees meer