Zo werken regionale waterstofnetten voor de industrie in Nederland

Ondernemers op bedrijventerreinen, industriegebieden en havens met belangstelling voor waterstof, zien nogal eens onzekerheden en uitdagingen. Cedric de Haan van Firan vertelt wat er nodig is om met vertrouwen de overstap te maken naar een duurzame energievoorziening met een hoofdrol voor waterstof.

Steeds meer bedrijventerreinen, industriegebieden en havens in Nederland zien de potentie van waterstof voor de verduurzaming van de energievoorziening. De komst van regionale waterstofnetwerken rond grote industriële clusters, die op termijn worden verbonden met het landelijke waterstofnet, maakt het mogelijk voor ondernemingen om door te groeien en om bedrijfsprocessen en vervoermiddelen te verduurzamen. Ook in regio’s met (dreigende) netcongestie.

“Een belangrijk vraagstuk voor ondernemingen met belangstelling voor de toepassing van waterstof is: is het netwerk betrouwbaar, zodat er altijd voldoende waterstof beschikbaar is?”, zegt Cedric de Haan, technisch business consultant bij Firan en gespecialiseerd in waterstofnetwerken. De energiebalans in een regionaal waterstofnetwerk is een ander issue waarover vragen spelen. “Hoe zijn vraag en aanbod steeds in evenwicht, zodat gebruikers zeker weten dat er waterstof is als het nodig is? We horen ook regelmatig: als er nieuwe infrastructuren voor waterstof worden aangelegd, hoe zijn de veiligheid en betrouwbaarheid dan geborgd?”

Keten van productie tot gebruik

De technische aspecten van de import en distributie zijn goed geregeld, maar de Nederlandse markt is nog in ontwikkeling, vertelt De Haan. “De ontwikkeling van leidingen voor de distributie van waterstof legt de basis voor productie-, aanvoer-, opslag- en tankfaciliteiten. Daarmee ontstaat een infrastructuur die producenten, importeurs en leveranciers in staat stelt om waterstof te transporteren naar afnemers. Er zijn verschillende producenten – in allerlei werelddelen – die de waterstof al kunnen aanleveren. Daar is de Nederlandse markt nog niet altijd goed van op de hoogte.”

Alle onderdelen van de warmteketen zijn er al in Nederland; het gaat er nu om de onderlinge verbindingen te leggen, voegt De Haan toe. “Producenten en importeurs zien een groot potentieel voor waterstof. Er zijn ook ondernemingen met interesse in waterstoftoepassingen. Maar er is nog geen standaard om alle schakels in de keten met elkaar te verbinden. Voor de inzet van waterstof zijn naast aanbieders en afnemers ook onder andere leveranciers en infraspecialisten nodig. Er zijn veel plannen en projecten, maar het is voor alle partijen ingewikkeld om investeringsbeslissingen te nemen zolang er onzekerheden op de markt zijn. Zo wachten de verschillende hoofdrolspelers op elkaar.”

Van een regionaal naar een landelijk waterstofnetwerk

Als specialist in infra voor nieuwe energie is Firan aan de slag met de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van efficiënte, veilige en betrouwbare waterstofnetten voor de industrie. Samen met partners maakt Firan waterstof inzetbaar voor de verduurzaming van industriële processen, vervoer en logistiek. De Haan: “We ontwerpen onder andere regionale waterstofdistributienetten rond havens en grote industriële clusters, die in de toekomst worden aangesloten op het Nederlandse waterstofnetwerk van Hynetwork Services. We werken al aan waterstofoplossingen voor industriegebieden en bedrijventerreinen in Deventer, Zaanstad en de regio Arnhem-Nijmegen.”

In het Amsterdamse havengebied is een waterstofdistributienetwerk in de maak dat geschikt is voor gebruikers én producenten van waterstof. De infrastructuur, die Firan gaat realiseren en beheren, verbindt industriële afnemers van waterstof in het havengebied met onder meer importeurs.

“Er wordt dan bijvoorbeeld vloeibare waterstof geïmporteerd, die wordt opgeslagen als gas. Na conversie wordt de waterstof via het nieuwe waterstofdistributienetwerk getransporteerd naar afnemers. De import en opslag zorgen voor een stabiel en betrouwbaar model. Er is namelijk geen afhankelijkheid van de pieken en dalen in de opwek van zon- en windenergie, zoals bij systemen die waterstof produceren met elektrolysers.”

Handreikingen voor de praktijk

Er zijn al steeds meer publicaties die handvatten geven voor de toepassing van waterstof in de industrie. Zo zijn er de routekaart van Topsector Energie, de visie van Netbeheer Nederland, de waterstofkaart van Missie H2, en de H2 calculator van Hynetwork Services.

De inzet van Firan is om de infrastructuur voor waterstofdistributie in goede banen te leiden, om daarmee het kip-ei-dilemma op te lossen. De Haan: “De waterstofdistributienetten van Firan verbinden diverse aanbieders en afnemers in een regio. Daarnaast bouwen we samen met partners aan een toekomstbestendig netwerk, dat eventuele fluctuaties en overschotten in de productie opvangt. Daardoor is er altijd een balans tussen aanbod en vraag, en kunnen afnemers vertrouwen op de continue aanlevering van de energie die ze nodig hebben.”

Opschalen voor de toekomst

Welke ontwikkelingen zijn er in de nabije toekomst te verwachten als het gaat om waterstofoplossingen voor de Nederlandse industrie? De Haan: “Subsidies en belastingregelingen op Nederlands en Europees niveau stimuleren ondernemingen om waterstof te produceren. De verwachting is dat er ook initiatieven komen om de afname te bevorderen.”

“Het is al duidelijk dat de energiebelastingen op aardgas gaan stijgen, terwijl de belastingen voor waterstof tot 2030 praktisch gelijk blijven. Daarnaast verandert het Europese handelsplatform voor CO2-emissies, waardoor de kosten voor aardgasgestookte installaties verder toenemen”, blikt De Haan vooruit.

“Het wordt dus steeds aantrekkelijker om de overstap naar waterstof te overwegen. Als de grootschalige productie voor de industrie in een regio eenmaal op gang komt, dan gaat de inzet van waterstof zeker verder versnellen.”

Meer weten over waterstof?

Firan werkt samen met partners aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van regionale waterstofnetwerken voor de industrie. Zo vinden we altijd de juiste waterstofoplossing voor de duurzame groei van bedrijventerreinen, industriegebieden, havens en gemeenten.

Weten hoe wij uw ambities, plannen en projecten verder brengen? Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!