Duurzame energie voor bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen willen groeien en verduurzamen. Wat is er mogelijk nu er op steeds meer plekken sprake is van netcongestie? Haike van de Vegte, senior business developer bij Firan, ziet mogelijkheden voor een slimmer gebruik van energie-infrastructuren.

Een groeiend aantal van de 3800 bedrijventerreinen in Nederland zit op slot. Door netcongestie kunnen er geen nieuwe ondernemingen bij, en zijn uitbreidingen van de bestaande bedrijven niet mogelijk. Ook de verduurzaming van de BV Nederland staat onder druk, omdat de (door)ontwikkeling van zonne- en windparken door de drukte op het gereguleerde elektriciteitsnet niet van de grond komt.

Netbeheerders zijn druk bezig met de verzwaring van de elektriciteitsnetten. Daarnaast worden er nieuwe modellen en systemen ontwikkeld om slimmer gebruik te maken van de capaciteit. Denk aan energy hubs, die een slimme verbinding leggen tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie.

Voor bedrijventerreinen betekenen de vernieuwende energie-oplossingen bijvoorbeeld dat ondernemingen onderling aansluitcapaciteit en/of energie uitwisselen. De capaciteit van de netaansluitingen van de ondernemers op een bedrijventerrein wordt zelden volledig gebruikt. Daarnaast doen fluctuaties in de opwek en het verbruik van zonne- en windenergie de behoefte aan flexibiliteit in het lokale energienetwerk toenemen. De inzet van flexcapaciteit, zoals batterij-opslag, vergroot de ruimte op het gereguleerde elektriciteitsnet.

Lokale energiestromen in balans

De grote uitdaging van nu is om (markt)partijen te laten samenwerken aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van efficiënte lokale energienetwerken. Firan ondersteunt het ontwerpproces daarvoor. Dat doen we onder andere door nauwkeurig in kaart te brengen waar de capaciteit voor de gewenste flexibiliteit ligt. Met een slim energiemanagementsysteem zorgen we voor de continue analyse, monitoring en sturing van de lokale energiestromen en voor de verbinding met een onafhankelijk platform voor energiehandel. Het resultaat is een betrouwbaar energiesysteem met een optimale inzet van duurzame energie.

Slim energiemanagement en optimalisatie van systemen

De actuele netcongestie veroorzaakt niet alleen economische schade voor bedrijventerreinen met (duurzame) groeiambities. De problematiek zet ook een rem op de ontwikkeling van projecten met duurzame energie, zoals zonne- en windparken. Dat gaat ten koste van de noodzakelijke versnelling van de energietransitie.

Firan ziet mogelijkheden om nu belangrijke stappen te zetten naar het energiesysteem van de toekomst. Met slim energiemanagement kunnen we schaalbare, modulaire en kwalitatief hoogstaande oplossingen ontwikkelen die breed toepasbaar zijn. We maken ons daarbij sterk voor de optimalisatie van lokale energienetwerken, zodat we de regionale netcongestie zo goed mogelijk adresseren.

Een doorslaggevende succesfactor hierbij heeft te maken met standaarden en protocollen. Verschillende lokale energienetwerken moeten met elkaar én met het landelijke elektriciteitsnet samenwerken. Inmiddels werken netbeheerders en diverse marktpartijen al samen met Topsector Energie aan een standaardarchitectuur. Wat ons betreft komt er een open source protocol voor lokale energienetwerken. Immers: hoe meer partijen onderling energie uitwisselen, hoe meer vaart er komt achter de energietransitie. Met de juiste standaard zijn dan steeds de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie gewaarborgd.

Toonaangevende oplossingen in de praktijk

Het energiesysteem van de toekomst klinkt misschien ver weg. Maar er zijn nu al goede voorbeelden die laten zien dat het werkt. De SADC-aanpak staat bekend als lichtend voorbeeld van de ontwikkeling. Onder leiding van Schiphol Area Development Company (SADC) maken vijftien bedrijven op Schiphol Trade Park gezamenlijk gebruik van slechts vier netaansluitingen door zelf energie op te wekken, op te slaan en uit te wisselen.

In Apeldoorn is een andere toonaangevende oplossing ontwikkeld. Ondernemers op Bedrijventerrein Apeldoorn-Noord wisselen onderling netcapaciteit en zonnestroom uit. De combinatie met de energieopslag in elektrische auto’s en batterijen, de afstemming met signalen over transportcapaciteit van de netbeheerder, en de koppeling met een onafhankelijk platform voor energiehandel geeft de deelnemers maximale waarde. De aansturing via het Grid Control Platform zorgt voor een efficiënt, flexibel en betrouwbaar systeem.

De ervaringen met energy hubs in Oost-Nederland maken de meerwaarde van de lokale energienetwerken voor duurzame bedrijventerreinen duidelijk. In deze video van Oost NL en Firan vertellen we er meer over.

Video afspelen

Energy hubs voor bedrijventerreinen

Firan is ook actief betrokken bij twee publiek-private projecten om de inzet van energy hubs voor bedrijventerreinen te versnellen. Het doel van het innovatieproject “Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie” (kort: EIGEN) is om een systematisch uitgewerkt stappenplan met gestandaardiseerde tools te ontwikkelen om grootschalig opgewekte duurzame energie lokaal toepasbaar te maken op bedrijventerreinen. Door de energiestromen van bedrijventerreinen te linken aan de grootschalige productie van hernieuwbare energie ontstaan nieuwe kansen om de energietransitie te versnellen – en om netcongestie daadwerkelijk op te lossen. 

Toekomstbestendig groeien en verduurzamen

Voor de groei van bedrijfsactiviteiten en de verduurzaming van bedrijventerreinen in Nederland is een toekomstbestendige oplossing voor de actuele problematiek van netcongestie nodig. De eerste stap daarvoor is om ondernemingen in staat te stellen om onderling de capaciteit van netaansluitingen uit te wisselen. Door in lokale energienetwerken de opwek, de opslag en het verbruik van duurzame energie steeds zorgvuldig af te stemmen, wordt het beschikbare potentieel maximaal ingezet.

De vervolgstap zou zijn om het energielandschap rond bedrijventerreinen niet te zien als een probleem, maar als een onderdeel van de oplossing. Stel je voor dat bedrijventerreinen gaan functioneren als energiepositieve districten met een integraal systeem met warmte, waterstof en stroom. Daarmee lossen we niet alleen het vraagstuk van netcongestie op. We geven ook een extra impuls aan de verduurzaming van bedrijventerreinen én zetten de markt van hernieuwbare energie in de volgende versnelling.

 

Meer weten over vernieuwende energie-oplossingen?

Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!