Proeftuin-project warmtenet in Nijmegen Dukenburg

De gemeente Nijmegen wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. De eerste stappen om die ambitie waar te maken worden gezet in de wijk Zwanenveld. Dit is een wijk in het stadsdeel Dukenburg: het stadsdeel dat is aangewezen als een van de eerste in Nijmegen die van het gas af gaat. In 2018 is hiervoor de Proeftuinen-subsidie toegekend.

Omdat het stadsdeel in sommige opzichten een aandachtsgebied is, zoekt de gemeente samen met stakeholders bewust naar kansen om de energietransitie in dit deel van de stad te koppelen met andere maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid, werkgelegenheid en klimaatadaptie.

Onderzoek naar haalbaarheid

Er is een proeftuin-project gestart waarin de haalbaarheid van een aan te leggen warmtenet wordt onderzocht. De wijk Zwanenveld loopt hierin voorop. Samen met partners en inwoners wordt er een wijkwarmteplan opgesteld. Het traject is een zoektocht om te komen tot een businesscase waar iedere partij achter staat. Parrallel aan dit proeftuin-project onderzoekt de gemeente Nijmegen wat haar rol zou moeten zijn in de energietransitie en daarmee welke rol zij in het warmtenet in Dukenburg gaat vervullen. Eind februari 2023 is binnen de gemeente een raadsbesluit genomen om de verkenning van een passende warmte-oplossing verder voort te zetten.

Warmte vanuit afvalenergiecentrale

De warmtebron van het beoogde warmtenet is restwarmte van afvalenergiecentrale ARN.

Het warmteproject in Nijmegen Dukenburg is een samenwerking tussen Fakton, Gemeente Nijmegen, Liander, ARN, Firan en woningbouwcorporaties Portaal, Woonwaarts en Talis.

Delen op social media