Warmtenet met restwarmte in Nijmegen Dukenburg

De gemeente Nijmegen wil in 2045 aardgasvrij zijn. Voor de wijken Zwanenveld en Lankforst-Noord, in stadsdeel Dukenburg, blijkt een warmtenet een goed alternatief voor aardgas. Samen met de gemeente, woningcorporaties en afvalenergiecentrale ARN werkt Firan aan de ontwikkeling van een warmtenet op basis van restwarmte. 

Dukenburg is aangewezen als een van de eerste wijken in Nijmegen om van het aardgas af te gaan. In 2018 is hiervoor de Proeftuin-subsidie toegekend. De gemeente zoekt samen met betrokkenen naar kansen om de energietransitie in dit deel van de stad te koppelen met andere maatschappelijke thema’s, zoals eenzaamheid, werkgelegenheid en klimaatadaptie.

Onderzoek naar haalbaarheid

In een proeftuin-project werd de haalbaarheid van het aan te leggen warmtenet onderzocht. Samen met partners en inwoners werd een wijkwarmteplan opgesteld. Eind februari 2023 werd binnen de gemeente een raadsbesluit genomen om de verkenning van een passende warmte-oplossing verder voort te zetten. 

Restwarmte vanuit afvalenergiecentrale

De warmtebron van het beoogde warmtenet is restwarmte van afvalenergiecentrale ARN.

Enkele woningcorporaties hebben begin 2023 aangegeven dat zij voor ongeveer 700 woningen niet langer meer kunnen wachten tot het hele warmtenet er ligt, omdat zij uiterlijk in 2024 een oplossing nodig hebben in verband met afgeschreven verwarmingsinstallaties. Daarom hebben Firan, ARN en de corporaties in overleg met de gemeente besloten Dukenburg fase 1 eerder te ontwikkelen. Dit betreft een lokaal warmtenet als voorloper op het grote warmtenet. In fase 1 wordt alleen een lokaal net aangelegd en gevoed met een lokale tijdelijke bron, totdat de restwarmte van de AVR beschikbaar komt. Het lokale net zal in fase 2 opgaan in het grote warmtenet in Dukenburg. Naar verwachting kan de aanleg van het warmtenet, bij voldoende draagvlak en na oprichting van het warmtebedrijf, vanaf 2026 starten. 

Publiek warmtebedrijf

In december 2023 heeft de gemeenteraad positief besloten om deel te nemen in het op te richten publieke warmtebedrijf. Dit warmtebedrijf, dat naast de gemeente uit meerdere organisaties zal bestaan, brengt straks de warmte via ondergrondse leidingen naar de woningen. Uitgangspunt voor de betrokken partijen is dat het warmtenet betrouwbaar en betaalbaar is. In 2024 gaan woningcorporaties Talis en Woonwaart een draagvlakonderzoek, met betrekking tot aansluiting op het toekomstig warmtenet, onder hun huurders verrichten.

Het warmteproject in Nijmegen Dukenburg is een samenwerking tussen Fakton, Gemeente Nijmegen, Liander, ARN, Firan en woningbouwcorporaties Portaal, Woonwaarts en Talis.

Delen op social media