Restwarmte: van afval naar brandstof
Restwarmte: van afval naar brandstof

Duurzame warmtenetten met restwarmte

Warmte die vrijkomt in bedrijfsprocessen kan een nuttige bestemming krijgen als bron van een warmtenet. Firan maakt restwarmte inzetbaar voor duurzame warmtenetten.

Duurzaam en betrouwbaar

  • Een optimale inzet van restwarmte

  • Samenwerking met een publieke partij

Betaalbaar en klaar voor de toekomst

  • Een collectieve oplossing met transparante tarieven

  • Altijd voorbereid op nieuwe toepassingen

Restwarmte is overal, het gaat erom het goed te gebruiken

Warmtenetten met restwarmte als bron

De Rijksoverheid stimuleert nuttige toepassingen van warmte die vrijkomt bij productieprocessen. De inzet van restwarmte voor verwarming van woningen en andere gebouwen vermindert immers het verbruik van fossiele brandstoffen.

Restwarmte van afvalenergiecentrales, datacenters, tuinbouwbedrijven en fabrieken is een duurzame bron voor warmtenetten.

Voor woningen met een energielabel A, B of C is een warmtenet met een middelhoge temperatuur (55 tot 75 graden) een duurzame oplossing voor verwarming en warm water. Het collectieve systeem maakt het mogelijk om efficiënt gebruik te maken van restwarmte van onder meer afvalverbrandingsinstallaties en datacenters.

Restwarmte van datacenters is ook inzetbaar voor een warmtenet met een lage temperatuur (30 tot 55 graden). Een bronnet is bij uitstek geschikt voor nieuwbouwprojecten. In combinatie met (collectieve) warmtepompen is datacenterwarmte ook toepasbaar voor woningen met een warmtenet op een middelhoge temperatuur. Een extra voordeel van een warmtenet met een zeer lage temperatuur (10 tot 30 graden) is dat daarmee ook een duurzame oplossing ontstaat voor comfortkoeling.

Restwarmte van afvalenergiecentrales, rioolzuiveringsinstallaties en datacenters is bovendien een lokale warmtebron voor een modulair warmtesysteem, waarmee woonwijken stapsgewijs de overstap maken naar een warmtenet.

Voor tuinbouwbedrijven, fabrieken en andere ondernemingen met restwarmte versterkt een warmtenet de businesscase voor de energievoorziening die nodig is voor de bedrijfsprocessen. De restwarmte kan worden geleverd aan gebouwen in de omgeving, of opnieuw worden ingezet binnen de eigen bedrijfsvoering. Daarmee verminderen de CO2-uitstoot én energiekosten.

(Tekst gaat verder onder kader)

Praktijkvoorbeelden

In Wageningen zijn plannen om de restwarmte van een papierfabriek te gebruiken voor de verwarming van woningen en bedrijven in de omgeving.

In Middenmeer Noord, een wijk in Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost, is gestart met de aanleg van een warmtenet voor en door bewoners. De restwarmte van een datacenter van Equinix op het nabijgelegen Science Park is voldoende om 5.000 woningen te voorzien van verwarming.

In Amsterdam wisselen museum Hermitage Amsterdam en de Hortus Botanicus onderling warmte en koude uit.

Bekijk hier meer projecten van Firan met restwarmte als bron.

Voorbeeld van een warmtenet waarbij de restwarmte van een datacenter gebruikt wordt als warmtebron

Klaar voor de duurzame warmte van de toekomst

De ontwikkeling van een collectief warmtenet is altijd maatwerk. Als onafhankelijke en publieke partner denkt en doet Firan met u mee, van de ontwikkeling tot de aanleg en het beheer. Met onze ervaring en expertise vinden we altijd de juiste oplossing voor uw situatie. Zo maken we restwarmte optimaal toepasbaar om uw duurzame ambities en plannen verder te brengen.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden voor een duurzame oplossing met restwarmte? Neem gerust contact met ons op. 

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor

Meer over duurzame warmte-oplossingen