Aan de slag met een waterstofnetwerk voor de Zaanse industrie

Ondernemersvereniging Zaanstad Maakstad en Firan zijn een verkenning gestart naar de ontwikkeling van een waterstofdistributienetwerk voor de Zaanse industrie.

Industriële bedrijven in Zaanstad werken aan verduurzaming van de industriële processen. Naast elektrificatie is de inzet van waterstof een doorslaggevende factor in deze transitie. Ondernemersvereniging Zaanstad Maakstad start nu samen met Firan een verkennend onderzoek naar de ontwikkeling van een waterstofdistributienetwerk.

Van ontwerp naar oplossing

Op basis van een voorstudie van CE Delft naar verschillende scenario’s zetten Zaanstad Maakstad en Firan sinds juni 2024 nieuwe stappen richting een waterstofnet waarmee de deelnemende ondernemingen de energie-intensieve warmtevoorziening duurzaam en aardgasvrij maken. Firan zorgt voor het schetsontwerp van het transport- en distributienetwerk dat waterstof vervoert naar de afnemers.

De ambitie is dat het waterstofnetwerk voor Zaanstad Maakstad open staat voor verschillende producenten, importeurs en gebruikers van waterstof. In eerste instantie zijn zestien deelnemers aan de ondernemersvereniging betrokken bij het initiatief. De samenwerkende partijen zien mogelijkheden voor uitbreidingen, bijvoorbeeld als meer leden zich aansluiten bij de ondernemersvereniging.

Duurzame ambities in de regio

Zaanstad Maakstad is een belangrijke speler in het Noorzeekanaalgebied. De deelnemende bedrijven werken dan ook nauw samen met onder meer de gemeente Zaanstad, de provincie Noord-Holland en het programmabureau Noordzeekanaalgebied.

Het plan voor een waterstofnetwerk voor de Zaanse industrie past bij de duurzame ambities in de regio. Met de ontwikkeling van een distributieleidingennetwerk geven Zaanstad Maakstad en Firan een extra impuls aan de toepassing van waterstof.

De lokale waterstofinfrastructuur wordt zodanig ontworpen dat er in de toekomst een verbinding mogelijk is met een nabijgelegen distributienet en/of met Waterstofnetwerk Nederland, het landelijke netwerk dat Hynetwork de komende jaren aanlegt. Zo ontstaat in Zaanstad een betrouwbare energie-oplossing die klaar is voor de toekomst.

Delen op social media