Nieuwe checklist geeft handreiking voor succesvolle cable pooling

Er is steeds meer belangstelling voor cable pooling, waarbij zonne- en windparken gebruik maken van één gezamenlijke aansluiting op het elektriciteitsnet. Een nieuwe checklist van Firan geeft ontwikkelaars een handreiking om alle zaken goed te regelen.

De productie en het gebruik van duurzame energie in Nederland neemt toe, en dat heeft gevolgen voor de capaciteit en flexibiliteit van het elektriciteitsnet. Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen wind- en zonneparken slim te koppelen, door de energiebronnen gezamenlijk te koppelen op één netaansluiting. Dat scheelt tijd en kosten in de ontwikkelfase, verbetert de business case, en vergroot de efficiëntie en het rendement van de projecten.

Bij de ontwikkeling van nieuwe zonne- en windparken zijn steeds vaker meerdere ontwikkelaars betrokken. Hoe maken de verschillende partijen dan de juiste afspraken over cable pooling? De nieuwe checklist van Firan maakt het de praktijk makkelijker om alle organisatorische, juridische en financiële aspecten goed te regelen.

Cable pooling in goede banen

“Als een zonne- en windpark in handen is van dezelfde eigenaar, is cable pooling relatief eenvoudig te realiseren. Als er sprake is van meerdere eigenaren, dan is de situatie minder overzichtelijk”, vertelt Hans Veldhuis, System Design Engineer bij Firan. “Daarom heeft Firan een checklist opgesteld, die de verschillende betrokkenen een richtlijn geeft voor de afspraken die moeten worden gemaakt om projecten succesvol te financieren en realiseren.”

Van checklist naar maatwerk

De checklist, die Firan ontwikkelde in samenwerking met Kenter en Qirion, geeft een overzicht van afspraken die moeten worden gemaakt over netaansluitingen, contracten, kosten en baten en andere zaken die cruciaal zijn voor een succesvolle inzet van cable pooling. Aan bod komen onder andere de vereiste juridische constructie, de manieren van samenwerken tussen de partijen en de verdeling van de kosten voor de gezamenlijke aansluiting en installaties. Ook beschrijft de checklist aandachtspunten zoals het terugregelen van de opwek (die nodig is als de gezamenlijke piek hoger is dan de capaciteit van de netaansluiting) en toekomstige uitbreidingen van zon- en windparken.

“Het concept van cable pooling is relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling. Bovendien heeft elk project specifieke eigenschappen, waardoor altijd maatwerk nodig is. De checklist is daarom niet uitputtend, maar benoemt de belangrijkste aandachtspunten en gespreksonderwerpen”, licht Veldhuis toe. “Samen met partners zoals juridische experts ondersteunt Firan de ontwikkelaars van zon- en windprojecten om alle afspraken, overeenkomsten en andere zaken tot in detail te regelen.” Firan ontwerpt, ontwikkelt en realiseert ook de infrastructuur voor cable pooling, en levert de Grid Control Software voor het beheer en onderhoud van het systeem.

Kansen voor cable pooling

“De eerste succesvolle projecten en de recente wijziging van de Elektriciteitswet, die ervoor zorgt dat cable pooling makkelijker toepasbaar wordt, laten de vele kansen voor vernieuwende energie-oplossingen zien”, aldus Veldhuis. “De nieuwe checklist levert een bijdrage aan succesvolle projecten met cable pooling – en daarmee aan productie en distributie van duurzame energie. Zo brengen we samen de energietransitie verder.”

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van cable pooling voor uw duurzame energieproject? Firan komt graag in contact met pioniers die cable pooling samen met ons snel werkelijkheid maken.

Delen op social media