Waterstofnetwerk voor havengebied Amsterdam

Port of Amsterdam en Firan investeren samen met de provincie Noord-Holland in het ontwerp van een publiek waterstofdistributienet in het havengebied van Amsterdam. Het lokale waterstofnetwerk wordt geschikt voor producenten én gebruikers van waterstof.

In het Amsterdamse havengebied ontwikkelen Port of Amsterdam en Firan een waterstofnetwerk dat een duurzaam alternatief voor aardgas mogelijk maakt. De provincie Noord-Holland heeft in 2023 een aanvullende subsidie van 250.000 euro toegekend om een definitief ontwerp te maken voor het waterstofnet in Amsterdam. De provincie ondersteunt hiermee de totstandkoming van de waterstofeconomie als onderdeel van de energietransitie.

In 2023 is het voorontwerp van het waterstofnetwerk voor het Amsterdamse havengebied afgerond, en hebben Port of Amsterdam en Firan het besluit genomen om van start te gaan met het detailontwerp. De komende periode worden geïnteresseerde partijen in het havengebied gecontracteerd, zodat het dertien kilometer lange netwerk naar verwachting in 2026 in gebruik genomen kan worden. Momenteel hebben al negen bedrijven een intentieverklaring getekend voor aansluiting op het waterstofdistributienet dat Firan zal realiseren en beheren.

Waterstofgebruik en waterstofproductie

Het beoogde lagedruk waterstofdistributienet faciliteert voor het Amsterdamse havengebied een duurzame energie-oplossing om van het aardgas af te gaan. Het netwerk is geschikt voor bedrijven die waterstof willen gebruiken en voor producenten en importeurs van waterstof. Het streven is dat bedrijven onder vergelijkbare voorwaarden worden aangesloten op de publieke infrastructuur.

Klimaatdoelen

De Nederlandse klimaatdoelstellingen betekenen een CO2-reductie van 57 procent in 2030. Port of Amsterdam wil met het waterstofdistributienet de energietransitie in het haven- en industriegebied aanjagen, zodat bedrijven tijdig kunnen verduurzamen om de CO2-uitstoot te reduceren. Volgens berekeningen zou de CO2-besparing door de toepassing van groene waterstof 336 duizend ton CO2 per jaar zijn. Naast verduurzaming ontlast het waterstofnet ook het elektriciteitsnet. Daarmee vermindert het waterstofnetwerk de huidige congestieproblematiek in de regio. De beschikbaarheid van waterstof als energiedrager en grondstof is daarbij cruciaal. De infrastructuur om waterstof te transporteren die Firan ontwikkelt, legt daarvoor een betrouwbare basis.

Van lokaal naar regionaal en landelijk netwerk

Op termijn wordt het lokale waterstofdistributienet in Amsterdam verbonden met de hoofdleiding van het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied van Hynetwork Services (onderdeel van Gasunie). Op het regionale hoge druk transportnetwerk worden omvangrijke waterstofproducenten en -afnemers rechtstreeks aangesloten. Het Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied is onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk dat de grote Nederlandse industriële clusters met elkaar verbindt.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!