Slim collectief energiesysteem voor havengebied Amsterdam

In het westelijk havengebied van Amsterdam werken ondernemers samen met Firan en andere partners aan een oplossing voor de gevolgen van netcongestie. De ontwikkeling van een energy hub voor de Westhaven geeft bedrijven meer ruimte door duurzame groei.

In het westelijk havengebied van Amsterdam ervaren ondernemingen de gevolgen van de drukte op het elektriciteitsnet in de regio. Het is voor bedrijven niet meer vanzelfsprekend om een nieuwe aansluiting te krijgen, of om een bestaande aansluiting uit te breiden. De netcongestie zet daarmee een rem op de economische ontwikkeling en de energietransitie van de Westhaven.

Lokale energiestromen in balans

Een consortium van Shared Energy Platform, Withthegrid, A Consultancy Company en Firan werken samen met Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH), Port of Amsterdam, netbeheerder Liander en ENTRNCE aan een energy hub als oplossing voor netcongestie in de Westhaven.

De energy hub brengt de lokale energiestromen steeds in een onderlinge balans. Daarmee wordt de beschikbare netcapaciteit slimmer benut en ontstaat er meer ruimte voor de duurzame groei van de ondernemingen.

Firan werkt al sinds de start van het initiatief mee aan de vernieuwende aanpak van ECAH. We maakten allereerst een analyse, die de betrokkenen een overzicht geeft van de gedeelde uitgangspunten voor de ontwikkeling van het lokale energienetwerk. Daarnaast zorgden we voor dashboards die de deelnemende ondernemingen real-time inzichten geven in de lokale energiestromen – voor de eigen situatie én voor het collectieve systeem.

Vernieuwende samenwerking

ECAH heeft als gemeenschappelijk doel om de totaal beschikbare capaciteit van de deelnemende bedrijven onderling te delen, en daarmee optimaal gebruik te maken van de ruimte op het elektriciteitsnet.

De lokale samenwerking maakt het ook mogelijk om de energie-opwek en -opslag efficiënt te regelen. De coöperatie financiert gezamenlijk de inhuur van energie-expertise voor de realisatie van de energy hub en de inzet van energiemanagement voor de exploitatie ervan.

Gezamenlijke netcapaciteit

De samenwerking aan de energy hub in de Westhaven is juridisch geregeld via een nieuwe contractvorm, die voortbouwt op de al langer beschikbare capaciteitsbeperkingscontracten (CBC’s). In het Amsterdamse havengebied zijn de CBC’s nu uitgewerkt tot twee groeps-CBC’s voor de deelnemers aan ECAH. Op momenten dat er grote drukte is op het gereguleerde elektriciteitsnet, werken de deelnemers dan samen om binnen de gezamenlijk beschikbare netcapaciteit te blijven.

Met de inzet van de flexibele groepscontracten is ECAH een koploper in de regio. Netbeheerder Liander gebruikt de leerervaringen van het project inmiddels om een schaalbaar product te ontwikkelen dat ook voor andere bedrijventerreinen toepasbaar is.

Firan is als deelnemer aan het project “Energy Hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare Energie” (kort: EIGEN) aan de slag met de ontwikkeling en implementatie van een platform dat met metingen, analyses en aansturingen zorgt voor de effectieve uitvoering van het groepscontract in de praktijk.

De energy hub voor de Amsterdamse Westhaven is een initiatief van een consortium van Shared Energy Platform, Withthegrid, A Consultancy Company en Firan, samen met Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH), Port of Amsterdam, Liander en ENTRNCE.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!