Warmtenet met aquathermie voor nieuwbouwwijk Harderwijk

De gemeente Harderwijk, de provincie Gelderland en Firan ontwikkelden samen met partners een warmtenet voor de nieuwbouwwijk Waterfront in Harderwijk. Het warmtenet maakt gebruik van de thermische energie van de nabijgelegen rioolzuiveringsinstallatie.

Als onderdeel van het nieuwbouwplan Waterfront in Harderwijk worden in de periode tot 2030 in totaal 1.110 woningen gebouwd. Als aardgasvrije warmte-oplossing voor de woningen en andere gebouwen in de wijk is een warmtenet met aquathermie ontwikkeld. Zo’n 160 woningen zijn al aangesloten op het warmtenet.

Warmte en comfortkoeling met aquathermie

In een vooronderzoek heeft de gemeente Harderwijk verschillende warmte-oplossingen verkend voor het nieuwbouwproject in Waterfront. Een warmtenet met thermische energie uit afvalwater en oppervlaktewater is daarbij als meest haalbare, betrouwbare en betaalbare oplossing naar voren gekomen. Een warmtenet met aquathermie is betaalbaar, vermindert de CO2-uitstoot en is opschaalbaar naar andere gebieden.

Het warmtenet voor Waterfront, dat is ontwikkeld door de gemeente Harderwijk, de provincie Gelderland en Firan, maakt gebruik van het gezuiverde afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Vallei en Veluwe in het nabijgelegen bedrijventerrein Lorentz.

Het bronwater, met een temperatuur van ongeveer 13°C, wordt via een distributienetwerk naar de woningen vervoerd. Een warmtepomp brengt het water op de juiste temperatuur voor de verwarming en het warme tapwater. In de zomer zorgt het systeem voor comfortkoeling.

Duurzame en lokale warmte

De gebiedsontwikkeling in Waterfront bestaat uit zes deelgebieden en de Kop van de Stadswerven. Het warmtenet wordt in eerste instantie ingezet voor 1.110 woningen in Waterfront en het stadhuis van de gemeente. In de toekomst is het warmtenet uit te breiden naar andere woningen en gebouwen in de omgeving, zoals een deel van de nabijgelegen Zeebuurt.

Aan het warmtenet kunnen op termijn verschillende duurzame en lokale warmtebronnen worden aangesloten. De gemeente denkt daarvoor aan thermische energie uit oppervlaktewater van het Veluwemeer en aan zonnewarmte van een nabijgelegen zonnepark van Endura.

Lokale doelen dichterbij

De ontwikkelaars van het vastgoed in Waterfront zijn enthousiast over het bronnet, omdat de oplossing bijdraagt aan hun eigen duurzaamheidsdoelen.

De inzet van lokale restwarmte sluit ook aan bij de gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen, die zijn vastgelegd in onder meer de routekaart De Energieke Stad en het uitvoeringsprogramma Aardgasvrij Harderwijk. Het warmtenet draagt bij aan de reductie van de lokale CO2-uitstoot en de transitie naar een energieneutrale gemeente.

Bij het warmtenet voor Waterfront in Harderwijk zijn onder meer de gemeente Harderwijk, de provincie Gelderland, Firan en Waterschap Vallei en Veluwe betrokken. De partners van Warmtenetwerk Harderwijk werken samen met onder meer projectontwikkelaars Van Wijnen, Synchroon, BPD/Trebbe en Ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk VOF. Duurzaam Opgewekt en InWarmte zijn de warmteleveranciers.

De praktische informatie voor gebruikers van het warmtenet is samengebracht op de website van Warmtenetwerk Harderwijk.

Delen op social media