Warmtenet met aquathermie voor woonwijk in Zutphen

De gemeente Zutphen verkent samen met partners de mogelijkheden voor een warmtenet met aquathermie om woningen en gebouwen in de Hanzestad aardgasvrij en duurzaam te maken. Het warmtenet gebruikt daarvoor warmte uit de rivier de IJssel.

De gemeente Zutphen ziet kansen om thermische energie uit de IJssel toepasbaar te maken voor een warmtenet voor de Componistenbuurt, een woonwijk in het centrum van de Hanzestad. De gemeente werkt daar samen met woningcorporatie ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie, Firan en Rijkswaterstaat aan een duurzame en betaalbare oplossing, die bijdraagt aan de reductie van de CO2-uitstoot. De verwachting is dat er voldoende aquathermie inzetbaar is om ook andere buurten in Zutphen aan te sluiten op het warmtenet.

Warmte uit de IJssel

In 2019 heeft onderzoek naar aquathermie – dat de gemeente en woningcorporatie ieder1 samen met Rijkswaterstaat, Alliander en Waterschap Rijn en IJssel hebben uitgevoerd – laten zien dat thermische energie van het oppervlaktewater van de IJssel kan worden gebruikt om woonwijken in Zutphen te verwarmen.

De projectpartners kijken nu naar de kansen voor een warmtenet voor zo’n 550 corporatiewoningen, ruim 160 particuliere woningen en vijf utiliteitsgebouwen in de Componistenbuurt.

Firan werkt daarvoor de technische, juridische, organisatorische en financiële aspecten van het concept uit. In nauw overleg met de gemeente Zutphen en andere partners onderzoeken we onder andere de juiste combinatie van lokale duurzame bronnen, de mogelijkheden voor warmtebuffering, en de business case.

Grootschalige inzet van aquathermie

Het initiatief in Zutphen is in 2024 aangewezen als een pilotproject van Warmte uit Water, een samenwerkingsverband tussen Alliander en Rijkswaterstaat. De betrokken partijen zetten via de pilot stappen om thermische energie uit oppervlaktewater van de IJssel grootschalig inzetbaar te maken voor een warmtenet. Daarmee zouden dan niet alleen 700 woningen en gebouwen in de Componistenbuurt, maar ook 5.000 andere woningen in Zutphen op termijn gebruik maken van aquathermie.

De ervaringen uit de pilot worden actief gedeeld met andere steden langs de grote rivieren in Nederland.

Klaar voor de toekomst

De gemeente Zutphen verkent inmiddels samen met het Gelders Warmte Infrabedrijf de oprichting van een publiek warmtenetwerkbedrijf, dat de infrastructuur van het warmtenet aanlegt en beheert, en dat de aansluiting van woningen op het warmtenet realiseert.

Het uitgangspunt van het beoogde Warmtenetwerk Zutphen B.V. is dat diverse bronnen, leveranciers en afnemers onder gelijke voorwaarden gebruik maken van de collectieve warmte-infrastructuur. De aanpak legt de basis voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossing die klaar is voor de toekomst.

Het warmtenet met aquathermie in Zutphen is een initiatief van de gemeente Zutphen in samenwerking met Woonbedrijf ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie, Firan en Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Linthorst Energy is geselecteerd als de toekomstige warmteleverancier, en Roseboom is gecontracteerd voor de aanleg van de warmte-infrastructuur.

De transitiepartners Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en Warmte uit Water (een samenwerking tussen Alliander en Rijkswaterstaat) motiveren en ondersteunen de ketenpartners, en delen kennis met ministeries en projecten op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater.

Warmtenetwerk Zutphen B.V. wordt opgericht door de gemeente en het Gelders Warmte Infrabedrijf, een samenwerking tussen de provincie Gelderland, Firan en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!