Warmtenet met aquathermie voor woonwijk in Zutphen

Samen met de gemeente Zutphen en lokale partners verkent Firan de mogelijkheden voor een warmtenet met aquathermie om ruim 700 woningen en enkele gebouwen in de wijk Helbergen aardgasvrij en duurzaam te maken.

In april 2021 heeft Firan een intentieovereenkomst gesloten met de gemeente Zutphen, Woonbedrijf ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie, Alliander en Rijkswaterstaat om een duurzaam en betaalbaar warmtenet te ontwikkelen. De gezamenlijke ambitie is om duurzame warmte voor de Zutphense buurt Helbergen te realiseren en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen.

Warmte uit de IJssel

Warmte uit het oppervlaktewater van de IJssel wordt straks met een warmtepomp en warmte-koude-installatie (WKO) naar de juiste temperatuur gebracht voor de verwarming van gebouwen. Een modulair warmtesysteem en warmtenet zorgen voor de verwarming van zo’n 550 corporatiewoningen, ruim 160 particuliere woningen en vijf utiliteitsgebouwen in de wijk Helbergen in Zutphen. Ketels, die beschikbaar zijn voor piekmomenten en als back-upvoorziening, maken gebruik van (bio)gas. De ontwikkeling van een aardgasvrije warmte-oplossing in Helbergen wordt gecombineerd met andere werkzaamheden in de wijk, zoals de vernieuwing van de riolering. Op basis van de intentieovereenkomst werken de projectpartners het definitieve energieconcept verder uit.

Een open warmtenet met aquathermie

In 2019 heeft een onderzoek naar aquathermie, dat de gemeente en Woonbedrijf ieder1 samen met Rijkswaterstaat, Alliander en Waterschap Rijn en IJssel hebben uitgevoerd, aangetoond dat thermische energie van het oppervlaktewater van de IJssel kan worden gebruikt om woningen in Zutphen te verwarmen. De huurwoningen van Woonbedrijf ieder1 in Helbergen worden gerenoveerd, en worden daardoor geschikt voor een warmtenet op een middelhoge temperatuur.

Naar verwachting kan een groot deel van de 10.000 woningen in het midden van Zutphen op termijn duurzaam en aardgasvrij worden verwarmd met thermische energie uit oppervlaktewater van de IJssel als bron. Het open warmtenet met onafhankelijk netbeheer maakt het mogelijk om ook andere bronnen, leveranciers en gebruikers toe te voegen. Daarnaast zorgt de modulaire aanpak ervoor dat de oplossing efficiënt is uit te breiden naar andere wijken in Zutphen.

Helbergen als koploper

De gemeente ziet het warmtenet in Helbergen als een ideaal startpunt om in de toekomst ook andere woningen in de stad aardgasvrij te maken met stadsverwarming. Betrouwbaarheid, duurzaamheid, transparantie en open en publiek netbeheer zijn daarbij de leidende principes.

Het warmtenet in Zutphen is een samenwerking tussen de gemeente Zutphen, Woonbedrijf ieder1, energiecoöperatie ZutphenEnergie, Firan en Rijkswaterstaat Oost-Nederland. De transitiepartners Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Gelderland en Warmte uit Water (een samenwerking tussen Alliander en Rijkswaterstaat) motiveren en ondersteunen de ketenpartners, en delen kennis met ministeries en projecten op het gebied van thermische energie uit oppervlaktewater.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!

Een duurzaam bedrijvenpark duurzaam doorontwikkelen met energy hubs

Een van de groenste bedrijventerreinen van Nederland heeft plannen om verder te ontwikkelen en uit te breiden. Firan en de provincie Overijssel vertellen hoe het concept van energy hubs het A1 Bedrijvenpark in Deventer verder brengt - ondanks de drukte op het elektriciteitsnet.
Lees meer

Nationaal Warmte Congres 2021 focust op versnelling van warmtetransitie

Een modulaire aanpak van de lokale en regionale warmtetransitie. Dat is het onderwerp van de interactieve kennissessie van Firan tijdens het Nationaal Warmte Congres 2021. Zie u op 25 november!
Lees meer