Duurzame warmte dankzij oppervlakte-, afval- en drinkwater

Duurzame warmte met water

Warmtenetten met aquathermie gebruiken thermische energie uit water voor de verwarming en comfortkoeling van woningen en andere gebouwen. Firan maakt uw plannen voor een warmtenet met aquathermie mogelijk. Voor bestaande wijken én nieuwbouwprojecten.

Duurzaam en betrouwbaar

  • Een optimale inzet van lokale duurzame bronnen

  • Samenwerking met een publieke partij

Betaalbaar en klaar voor de toekomst

  • Een kosten- en energie-efficiënte oplossing voor warmte én koude

  • Altijd voorbereid op nieuwe bronnen en gebruikers

In het waterrijke Nederland ligt een enorm potentieel voor aquathermie

Warmtenetten met aquathermie

Recent onderzoek van het Nederlandse innovatieprogramma WarmingUp laat zien dat warmtenetten met aquathermie efficiënt en betaalbaar zijn. In de bestaande bouw én voor nieuwbouw.

Volgens eerder onderzoek van CE Delft en Deltares zou warmte uit oppervlaktewater in 2050 kunnen voorzien in veertig procent van de Nederlandse warmtevraag. Voor de vele gemeenten die zijn gelegen aan een rivier, een meer of de zee ligt er een enorm potentieel om thermische energie uit water in te zetten voor de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Thermische energie uit water

Aquathermie is een verzamelnaam voor het gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED). De waterbronnen zijn inzetbaar voor verwarming en comfortkoeling.

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) is afkomstig van sloten, plassen, meren en rivieren.

Thermische energie uit drinkwater (TED)

Bij thermische energie uit drinkwater (TED) wordt gebruik gemaakt van de warmte die vrijkomt bij de afkoeling van drinkwater.

Thermische energie uit afvalwater (TEA)

Bij thermische energie uit afvalwater (TEA) wordt warmte en koude gewonnen uit riolering, rioolgemalen, rioolpersleidingen en het gezuiverde afvalwater (effluent) van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

De warmte die aan water wordt onttrokken, wordt opgeslagen in ondergrondse warmte- en koudeopslagsystemen (WKO) en gekoppeld aan een warmtenet, of direct naar warmteleidingen gebracht. Een lokale warmtecentrale pompt het warme water omhoog en vervoert het naar een warmtewisselaar. De warmte wordt aan het systeem afgegeven, en het water stroomt terug naar de bron. Vervolgens brengt een collectieve warmtepomp de warmte op de gewenste temperatuur, en transporteert het warmtenet de warmte naar woningen en gebouwen. Er zijn ook individuele warmtepompen per woning mogelijk, en zelfs combinaties van collectieve en centrale systemen.

Aquathermie voor bestaande bouw en nieuwbouw

Een warmtenet met een middelhoge temperatuur (55 tot 75 graden) maakt aquathermie beschikbaar voor bestaande woningen met een energielabel A, B en C. De aansluiting op het warmtenet vereist geringe aanpassingen aan de woning. Naast een afleverset, die de cv-ketel vervangt, is soms alleen nog een installatie nodig om het tapwater te verwarmen tot minimaal 70 graden, zoals een elektrische boiler of een boosterwarmtepomp. Een collectief systeem met warmtepompen en buffers brengt de warmte efficiënt op de gewenste aflevertemperatuur voor woonwijken.

Voor nieuwbouwprojecten maakt een warmtenet met een (zeer) lage temperatuur (10 tot 55 graden) de toepassing van aquathermie mogelijk. Nieuwe woningen zijn doorgaans voorzien van vloerverwarming, en een (mini)boiler zorgt dan voor de verwarming van het tapwater. Een extra voordeel is dat een warmtenet met een zeer lage temperatuur (10 tot 30 graden) ook een duurzame oplossing biedt voor comfortkoeling.

Aquathermie is bovendien een lokale warmtebron voor een modulair warmtesysteem, waarmee woonwijken stapsgewijs de overstap maken naar een warmtenet.

Klaar voor de duurzame warmte van de toekomst

De ontwikkeling van warmtenetten met aquathermie is altijd maatwerk. Als onafhankelijke en publieke partner denkt en doet Firan met u mee, van de ontwikkeling tot de aanleg en het beheer. Met onze ervaring en expertise vinden we altijd de juiste oplossing voor uw situatie. Zo ontsluiten we samen het potentieel van aquathermie voor de lokale warmtetransitie.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet met aquathermie voor uw gemeente of vastgoed? Neem gerust contact met ons op. 

Recente projecten van Firan op basis van aquathermie staan hier op een rij. 

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor

Meer over aquathermie