Aquathermie

Koelen en verwarmen met water

Aquathermie is de verzamelnaam voor thermische energie uit water. Bij aquathermie-projecten wordt koeling of lage-temperatuurwarmte gewonnen uit water, opgeslagen en via een warmtenet getransporteerd naar woningen en gebouwen. Firan helpt u met de ontwikkeling, aanleg én beheer van een warmtenet.

Lage kosten door collectief systeem

Collectieve aquathermie-systemen zijn kosten- en energie-efficiënter dan individuele oplossingen.

Duurzaam en toekomstbestendig

Een schoon en duurzaam alternatief voor aardgas met stabiele bronhouders (overheden en semi-overheden). Dat betekent een betrouwbare warmtebron.

In Nederland ligt een groot potentieel voor aquathermie

Verschillende waterbronnen

Bij aquathermie kan koude en warmte afkomstig zijn uit verschillende waterbronnen, namelijk oppervlaktewater, drinkwater of afvalwater. Afhankelijk van de businesscase wordt de best passende variant gekozen.

              Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)

De beschikbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) als sloten, plassen, meren en rivieren lijkt eindeloos te zijn. In Nederland liggen er daarom vooral kansen voor TEO.

              Thermische energie uit drinkwater (TED)

Bij thermische energie uit drinkwater (TED) wordt gebruik gemaakt van de warmte die vrijkomt bij de afkoeling van drinkwater. Deze kan nuttig gebruikt worden voor het verwarmen van woningen en gebouwen.  

              Thermische energie uit afvalwater (TEA)

Bij thermische energie uit afvalwater (TEA) wordt warmte en koude gewonnen uit riolering, rioolgemalen, rioolpersleidingen en het gezuiverde afvalwater (effluent) van rioolwaterzuiveringsinstallaties. TEA die specifiek wordt gewonnen uit het riool wordt ook wel riothermie genoemd.

Vraag het Firan

Wilt u weten hoe wij met warmte uit afval-, drink- en oppervlaktewater uw warmtevoorziening kunnen verduurzamen?

Aquathermie bij nieuwbouw en bestaande bouw

Zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen kunnen duurzaam verwarmd en gekoeld worden met behulp van aquathermie. De voorwaarde bij bestaande bouw is dat de woningen minimaal energielabel C hebben. Daar wordt aan voldaan als de woning is geïsoleerd zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Het bouwjaar van de woningen is niet relevant, het is de isolatie die bepaalt of aquathermie bij bestaande bouw kan worden toegepast. De businesscase zal vervolgens aantonen of aquathermie bij deze woningen haalbaar is tegen geaccepteerde kosten.

Werking aquathermie-systemen

De warmte die aan het water wordt onttrokken, wordt in ondergrondse WKO-systemen opgeslagen. Zodra huizen en gebouwen verwarmd moeten worden wordt dit warme water omhoog gepompt en via een warmtewisselaar afgegeven. Een warmtepomp zorgt ervoor dat de warmte op de gewenste temperatuur wordt gebracht. Vervolgens wordt het via een warmtenet getransporteerd naar woningen en gebouwen.

Aanleg en beheer warmtenet

Met onze ruime ervaring in de ontwikkeling, aanleg en het beheer van warmtenetten bieden wij u een oplossing op maat. Wij investeren in de leidingen en u betaalt een vast bedrag voor vakkundig beheer en onderhoud.

Meer over aquathermie

Arnhemse wijk Elderveld-Noord, Fotograaf: Michiel Verbeek
Om 800 woningen in de Arnhemse wijk Elderveld-Noord aardgasvrij te maken heeft Firan samen met gemeente, woningcorporaties en het waterschap onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van een warmtenet. De bron van dat nieuwe warmtenet is de restwarmte van de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Firan, Waternet en De Key slaan de handen ineen en tekenden een samenwerkingsovereenkomst. Ze verkennen de weg naar een warmtenet in Amsterdam met warmte uit rioolwater om aan te tonen dat een groot aantal huishoudens in onze hoofdstad door gebruikmaking van deze warmte op een betaalbare manier aardgasvrij kan worden.
Moderne corporatiewoningen
In Nederland ligt een groot potentieel voor aquathermie, waarbij warmte en koude worden gewonnen uit water. Wat zijn de aandachtspunten voor woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars die er warmtenetten mee willen realiseren? Leonie Schaart en Kay Antonissen van Firan delen de ervaringen van de koplopers.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze projecten.