De energietransitie verder brengen: onze resultaten van 2019

Als de specialist in infra voor nieuwe energie maakt Firan werk van de energietransitie. In 2019 zetten we samen met onze partners nieuwe stappen om duurzame warmte voor iedereen bereikbaar te maken. 

Warmtevoorziening van de toekomst

De totale energievraag in ons land bestaat voor de helft uit warmte. Een duurzame warmtevoorziening is dan ook een belangrijke schakel in de Nederlandse doelstelling om de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal te maken.

Firan werkt samen met gemeenten, provincies, woningcorporaties en andere partners aan de versnelling van de energietransitie. We vinden vernieuwende oplossingen voor de duurzame, betrouwbare en betaalbare energie van de toekomst.

Publieke netten als schakel

Firan ziet publieke warmtenetten, die open staan voor verschillende bronnen, als onmisbaar onderdeel van de transitie naar aardgasvrije wijken. Het uitgangspunt is daarbij dat een warmtenet, net als de huidige gas- en elektriciteitsnetten, onderdeel uitmaakt van de vitale energie-infrastructuur.

Diverse bronnen, leveranciers en afnemers maken dan gebruik van de collectieve warmte-infrastructuur. Op die manier maken we optimaal gebruik van het potentieel van bijvoorbeeld aquathermie, aardwarmte en restwarmte uit datacenters.

Van 2019 naar de toekomst

In 2019 heeft Firan, als onderdeel van de Alliander-groep, volop stappen gezet in de realisatie van de warmtenetten van de toekomst. We zijn aan de slag met verschillende gemeenten in Nederland en werken samen met initiatieven zoals Stichting Warmtenetwerk en WarmingUP aan nieuwe kennisontwikkeling.

De energie-oplossingen van Firan leveren een wezenlijke bijdrage aan CO2-reductie: in totaal hebben huishoudens en bedrijven in 2019 9.731 ton CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van de aardgasvrije warmte en duurzame koude die via onze netten worden geleverd. In 2019 zijn ruim zevenduizend Woning Equivalenten (WEQ) aangesloten op onze warmtenetten, bijna 1.500 meer dan het jaar ervoor.

De hoogtepunten van onze projecten in 2019

Zaanstad

In december 2019 is het open warmtenet in Zaanstad gestart met de warmtelevering. Het warmtenet is gerealiseerd door Warmtenetwerk Zaanstad B.V., een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zaanstad, Firan en de provincie Noord-Holland.

De eerste bron is een nieuwe lokale biomassacentrale. Het warmtenet kent een open structuur: op termijn kunnen meerdere bronnen, leveranciers en afnemers ervan gebruikmaken.

Twente

In Hengelo is in 2019 de Decentrale Energiecentrale in gebruik genomen. Het markante gebouw levert duurzame warmte aan het ROC van Twente en ruim 500 woningen in Hengelo. De energiecentrale benut de restwarmte uit zoutwinning van Nouryon. De ambitie is om in de toekomst 5.000 woningen en 500.000 vierkante meter bedrijfsruimte te voorzien van industriële restwarmte uit de regio. De gemeente Hengelo en Firan participeren daartoe in het Warmtenetwerk Hengelo, dat het warmtenet heeft ontwikkeld en nu exploiteert.

Amsterdam

De gemeente Amsterdam werkt aan een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2040. Er worden naar verwachting 240.000 woningen op een warmtenet aangesloten, wat neerkomt op veertig procent van de totale bebouwing.

In nauwe samenwerking met de gemeente ontwikkelt Firan in verschillende wijken plannen voor warmtenetten met onafhankelijk netbeheer.

Zo verkennen we met de gemeente, woningcorporaties, energieleveranciers en waterbedrijven de mogelijkheden om 2.000 woningen in Nieuw-West aardgasvrij te maken met behulp van een warmtenet waarop verschillende leveranciers en bronnen zijn aangesloten. In Buiksloterham (in Noord) wordt gewerkt aan een warmtenet met warmte-koude-opslag (WKO). Bijzondere aandacht geven we aan netten met een lage temperatuur, die gebruik maken van bijvoorbeeld warmte uit oppervlaktewater en rioleringen. In de wijken Middenmeer Noord (in Oost) en Amstel III (in Zuid-Oost) zijn plannen in de maak om warmtenetten te voorzien van restwarmte uit nabijgelegen datacenters.

Meer weten?

Als de specialist in infra voor nieuwe energie van Alliander werkt Firan aan vernieuwende oplossingen voor de duurzame energie van vandaag en morgen. Bekijk onze werkwijze, en neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Meer weten?
Duurzaam lokale energie uitwisselen? Firan ondersteunt hierbij! Wij helpen lokale partijen met de realisatie van open en onafhankelijke energie infra.