Restwarmte papierfabriek energiebron in Wageningen

Restwarmte van papierfabriek Smurfit Kappa Parenco in Renkum is een potentiële energiebron voor een duurzaam warmtenet in Wageningen. De onlangs getekende samenwerkingsovereenkomst tussen Firan en andere stakeholders moet het komende jaar uitwijzen of een warmtenet met deze restwarmte als energiebron haalbaar is. De doelstelling van gemeente Wageningen om in 2030 klimaatneutraal te zijn wordt hierdoor tastbaar.

Het gaat om een samenwerking tussen Gemeente Wageningen, Smurfit Kappa Parenco, de Woningstichting, Idealis, WUR, Coöperatie WOW, Stichting Wageningen Werkt Duurzaam en Firan. Het komende jaar voeren zij het haalbaarheidsonderzoek uit, waarbij naast de restwarmte van papierfabriek Smurfit Kappa Parenco ook alternatieve energiebronnen voor het warmtenet worden onderzocht.

Restwarmte blijft nu onbenut

De restwarmte van de papierfabriek in Renkum blijft momenteel onbenut: het verdwijnt via de schoorstenen en wordt geloosd op de Rijn. Deze restwarmte kan water verwarmen dat via een warmtenet getransporteerd wordt naar woningen en gebouwen. Naar verwachting kan de restwarmte van papierfabriek Smurfit Kappa Parenco 6200 woningen in Wageningen en Renkum voorzien van warmte.

Onderzocht wordt of deze energiebron een betaalbare oplossing kan bieden voor afnemers in Wageningen en op termijn ook gemeente Renkum. Daarnaast wordt onderzocht wat als back-up voorziening geplaatst moet worden, mocht Parenco de restwarmte niet kunnen leveren.

Firan beoogde beheerder warmtenet

In de samenwerkingsovereenkomst is Firan betrokken als marktpartij. Firan legt mogelijk de infrastructuur van het potentiële Wageningse warmtenet aan en is daarmee beoogde beheerder van de energievoorziening.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!