Futureproof oplossingen voor de groeiende vraag naar duurzame energie

Cable pooling als succesfactor voor de zon- en windprojecten van vandaag en morgen

De drukte op het Nederlandse elektriciteitsnet staat de uitbreiding van zon- en windparken en de realisatie van nieuwe projecten in de weg. Met cable pooling van Firan maken nabijgelegen wind- en zonneparken gebruik van één netaansluiting. Zo ontstaan meer mogelijkheden voor de lokale productie van duurzame energie. 

Duurzaam

  • Meer kansrijke locaties voor zon- en windprojecten

  • Minder (maatschappelijke) kosten voor netbeheer

Efficiënt

  • Minder tijd en kosten voor netaansluitingen

  • Maximaal rendement door minimale afschakeling

Futureproof

  • Minder ruimtebeslag voor de productie van duurzame energie

  • Verschillende mogelijkheden voor opwek, opslag, conversie en verbruik

De maximale waarde van zon- en windparken

Slimme combinaties van zon- en windenergie

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen zon- en windparken slim te combineren: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. Voor de (door)ontwikkeling van zon- en windparken is daardoor in veel gevallen geen nieuwe netaansluiting nodig. Dat voorkomt maatschappelijke kosten voor netbeheer, en vermindert de kosten en doorlooptijden voor de ontwikkeling van nieuwe zon- en windprojecten.

Ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten besparen op investeringen in aansluitingen en op de jaarlijkse kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Daarnaast kunnen nieuwe zon- en windparken sneller worden gerealiseerd, en vermindert de clustering van projecten het ruimtebeslag voor de productie van duurzame energie.

Firan geeft ontwikkelaars van zon- en windprojecten inzicht in de concrete mogelijkheden van cable pooling en gaat als matchmaker actief op zoek naar potentiële samenwerkingsverbanden. We nemen ook de ontwikkeling en realisatie van de aansluiting op ons. Met een slim energiemanagementsysteem zorgen we voor continue balancering van de lokale energiestromen, waardoor de opwek altijd binnen de aansluitwaarde van de netaansluiting blijft en afschakeling wordt voorkomen. De onafhankelijke verbinding met traders versterkt de businesscase. Zo ontstaat een betrouwbare lokale energievoorziening met een maximaal rendement.

Integrale energie-oplossingen

Firan vindt altijd de juiste energie-oplossing voor uw specifieke situatie en doelstellingen. We gaan aan de slag met het ontwerp van lokale energienetwerken en we zijn aanjagers van de verdere ontwikkeling, realisatie en exploitatie. We maken daarvoor gebruik van state-of-the-art tools, zoals de Energy Hub Configurator, en we delen onze expertise en ervaringen via praktische gidsen

Video afspelen

De Energy Hub Configurator van Firan verwerkt een scala aan data om inzichten te creëren voor het design van cable pooling en energy hubs. Met de Energy Hub Configurator krijgen (potentiële) deelnemers aan cable pooling al in een vroege fase een goede indruk van de voorgestelde oplossing. Alle relevante technische en financiële aspecten staan overzichtelijk op een rij, zodat de juiste afwegingen snel en eenvoudig worden gemaakt.

Onze praktische checklist [PDF] voor cable pooling geeft ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van zonne- en windprojecten een overzicht van de afspraken die – in samenwerking met onder meer juridisch adviseurs, financiers en verzekeraars – moeten worden gemaakt. De checklist is ook een naslagwerk voor investeerders, gemeenten, energiecoöperaties en andere partijen die zoeken naar vernieuwende oplossingen om de grootschalige opwek van zonne- en windenergie slim te combineren. De modelovereenkomst voor cable pooling van NWEA, Holland Solar en Energie Samen geeft de betrokken partijen vervolgens een leidraad voor concrete afspraken.

Checklist voor cable pooling

Een succesvolle realisatie van cable pooling voor zon- en windprojecten.

Slim energiemanagement voor maximale waarde

Centraal in de energie-oplossingen van Firan staat het Grid Control Platform voor de analyse, monitoring en sturing van de lokale energiestromen. Het geavanceerde energiemanagementsysteem houdt opwek, opslag, conversie en verbruik continu in de gaten, en brengt de energiestromen realtime in balans. Met als resultaat: een maximale inzet van lokale duurzame energie.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor

Slim energiemanagement voor zon- en windprojecten overzichtelijk in beeld

Meer over cable pooling