Futureproof oplossingen voor de groeiende vraag naar duurzame energie

Cable pooling als succesfactor voor de zon- en windprojecten van vandaag en morgen

De drukte op het Nederlandse elektriciteitsnet staat de uitbreiding van zon- en windparken en de realisatie van nieuwe projecten in de weg. Met cable pooling van Firan maken nabijgelegen wind- en zonneparken gebruik van één netaansluiting. Zo ontstaan meer mogelijkheden voor de lokale productie van duurzame energie. 

Duurzaam

  • Meer kansrijke locaties voor zon- en windprojecten

  • Minder (maatschappelijke) kosten voor netbeheer

Efficiënt

  • Minder tijd en kosten voor netaansluitingen

  • Maximaal rendement door minimale afschakeling

Futureproof

  • Minder ruimtebeslag voor de productie van duurzame energie

  • Verschillende mogelijkheden voor opwek, opslag, conversie en verbruik

De maximale waarde van zon- en windparken

Slimme combinaties van zon- en windenergie

Cable pooling maakt het mogelijk om nabijgelegen zon- en windparken slim te combineren: de energiebronnen worden dan op één netaansluiting aangesloten. Voor de (door)ontwikkeling van zon- en windparken is daardoor in veel gevallen geen nieuwe netaansluiting nodig. Dat voorkomt maatschappelijke kosten voor netbeheer, en vermindert de kosten en doorlooptijden voor de ontwikkeling van nieuwe zon- en windprojecten.

Ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten besparen op investeringen in aansluitingen en op de jaarlijkse kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Daarnaast kunnen nieuwe zon- en windparken sneller worden gerealiseerd, en vermindert de clustering van projecten het ruimtebeslag voor de productie van duurzame energie.

Firan geeft ontwikkelaars van zon- en windprojecten inzicht in de concrete mogelijkheden van cable pooling en gaat als matchmaker actief op zoek naar potentiële samenwerkingsverbanden. We nemen ook de ontwikkeling en realisatie van de aansluiting op ons. Met een slim energiemanagementsysteem zorgen we voor continue balancering van de lokale energiestromen, waardoor de opwek altijd binnen de aansluitwaarde van de netaansluiting blijft en afschakeling wordt voorkomen. De onafhankelijke verbinding met traders versterkt de businesscase. Zo ontstaat een betrouwbare lokale energievoorziening met een maximaal rendement.

Integrale energie-oplossingen

Firan neemt u de aanleg van de volledige energie-infrastructuur uit handen, van de ondergrondse leidingen tot de digitale systemen om vraag, opslag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hierbij maken we gebruik van onze unieke tools:

De renewable energy matching tool (kortweg: re-matching tool) combineert informatie over de lokale situatie met datasets van publiek beschikbare bestanden, zoals over congestiegebieden, geplande windparken, onderstations en kadastrale kaarten. Met de tool creëert Firan een kansenkaart voor de ideale locaties en concepten voor decentrale infra-oplossingen voor duurzame energie.

De voordelen van de RE-matching tool

Meer weten over hoe de re-matchingtool uw project verder brengt? Lees de whitepaper over de voordelen en onze werkwijze.

Het Energie Reken Model van Firan analyseert data over onder andere de actuele verbruikersprofielen, de mogelijke samenwerkingspartners en de vereiste curtailment van een zonne- en/of windpark. De tooling geeft praktische inzichten om onderbouwde afwegingen te maken over de technische, organisatorische, juridische en financiële randvoorwaarden voor succesvolle projecten.

Onze praktische checklist geeft ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van zon- en windprojecten een overzicht van de afspraken die – in samenwerking met onder meer juridische adviseurs, financiers en verzekeraars – moeten worden gemaakt om cable pooling te ontwerpen, realiseren en exploiteren. De checklist is ook een naslagwerk voor investeerders, gemeenten, energiecoöperaties en andere partijen die zoeken naar vernieuwende oplossingen om grootschalige opwekking van zonne- en windenergie slim te combineren. In de checklist van Firan komen de organisatorische, juridische, technische en financiële aspecten van cable pooling aan bod. De modelovereenkomst voor cable pooling van NWEA, Holland Solar en Energie Samen geeft de betrokken partijen vervolgens een leidraad voor concrete afspraken.

Checklist voor cable pooling

Vul uw gegevens in en ontvang per e-mail onze checklist voor de succesvolle realisatie van cable pooling.

Slim energiemanagement voor maximale waarde

Centraal in alle infra-oplossingen van Firan staat het unieke Grid Control Platform voor de analyse, monitoring en sturing van de lokale energiestromen. Het geavanceerde energiemanagementsysteem houdt opwek, opslag, conversie en verbruik continu in de gaten, en brengt de energiestromen realtime in balans. Met als resultaat: een maximale inzet van lokale duurzame energie.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor

Slim energiemanagement voor zon- en windprojecten overzichtelijk in beeld

Meer over cable pooling