Duurzame energie laten stromen

Energy hubs als basis voor het energiesysteem van de toekomst

Energy hubs maken optimaal gebruik van lokale duurzame energie en zorgen voor regie over de opwek, de opslag en het verbruik. Daarbij is het ook mogelijk om directe verbindingen te leggen tussen verschillende soorten duurzame energie én met gebruikers van groene stroom. Zo geven energy hubs een impuls aan duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de energietransitie.

Duurzaam en betrouwbaar

  • Optimale inzet van lokale duurzame energie

  • Schaalbare infra voor productie, opslag én verbruik

  • Modulaire aanpak voor een optimale flexibiliteit

Betaalbaar en futureproof

  • Minder kosten voor netaansluitingen

  • Meer regie over lokale energie-uitwisseling

  • Open voor uitbreidingen met nieuwe bronnen, producenten en/of gebruikers

Slimme infra: efficiënt, flexibel en duurzaam

Het antwoord op de groeiende vraag naar duurzame energie

Energy hubs zijn een van de vernieuwende maatregelen om de beschikbare netcapaciteit slimmer te benutten. Firan werkt aan lokale energienetwerken die efficiënt gebruik maken van het potentieel van de Nederlandse energie-infrastructuur om te voorzien in de groeiende vraag naar warmte, waterstof en duurzame elektriciteit.

Een energy hub legt een slimme verbinding tussen de productie, de opslag, de conversie en het verbruik van duurzame energie. De aanpak creëert ruimte voor de duurzame groei van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden, ook al is er sprake van (dreigende) netcongestie in de regio.

De energy hub brengt de lokale energiestromen in een onderlinge balans om te voorzien in alle duurzame energie die nodig is voor de bedrijfsactiviteiten en het vervoer.

Stappenplan voor energy hubs

Aan de slag met een energy hub? Ons stappenplan zet praktische handreikingen, aandachtspunten en cases op een rij.

Zo maakt Firan uw duurzame ambities waar

Firan is aanjager van de vernieuwende initiatieven van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden die ruimte zoeken voor duurzame groei. We ondersteunen de praktijk met stappenplannen en andere publicaties over de ontwikkeling van energy hubs.

Onze experts zijn ook een sparring partner voor gemeenten, provincies, netbeheerders en andere spelers in de energietransitie. We participeren in innovatieprojecten om de inzet van energy hubs te versnellen, en we zijn deelnemer aan pilots in onder meer Oost-Nederland.

In diverse regio’s werken we aan projecten met energy hubs. We zijn aan de slag met energy hubs voor bedrijventerreinen in onder andere Bladel en Tholen, en we zorgen voor slim energiemanagement van energy hubs in bijvoorbeeld Alkmaar en Apeldoorn.

Firan vindt altijd de juiste energie-oplossing voor de uitdagingen van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden. We ontwikkelen lokale energienetwerken die speciaal zijn afgestemd op uw opgaven, doelen en wensen. We werken vervolgens samen met partners aan de realisatie, het beheer en het onderhoud. Zo maken we het duurzame energiesysteem van de toekomst samen tot een succes.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor

Slim energiemanagement voor zon- en windprojecten overzichtelijk in beeld

Meer over energy hubs