Duurzame energie laten stromen

Energy hubs als basis voor het energiesysteem van de toekomst

Energy hubs maken optimaal gebruik van lokale duurzame energie en zorgen voor regie over de opwek, de opslag en het verbruik. Daarbij is het ook mogelijk om directe verbindingen te leggen tussen verschillende soorten duurzame energie én met gebruikers van groene stroom. Zo geven energy hubs een impuls aan duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen voor de energietransitie.

Duurzaam en betrouwbaar

  • Optimale inzet van lokale duurzame energie

  • Schaalbare infra voor productie, opslag én verbruik

  • Modulaire aanpak voor een optimale flexibiliteit

Betaalbaar en futureproof

  • Minder kosten voor netaansluitingen

  • Meer regie over lokale energie-uitwisseling

  • Open voor uitbreidingen met nieuwe bronnen, producenten en/of gebruikers

Slimme infra: efficiënt, flexibel en duurzaam

Het antwoord op de groeiende vraag naar duurzame energie op lokaal niveau

In energy hubs komen diverse energiestromen samen in een decentraal netwerk, dat de opwek, de opslag en het verbruik steeds in een onderlinge balans brengt. De lokale uitwisseling van duurzame energie voorkomt dat het gereguleerde elektriciteitsnet wordt overbelast. Daarnaast legt een decentrale oplossing de basis voor een duurzame energievoorziening voor ondernemingen, vervoer en de gebouwde omgeving – zonder dat daarvoor extra netaansluitingen of netverzwaringen nodig zijn.

  • Slimme laadinfra

Energy hubs maken het mogelijk om de energie van zon- en windparken te gebruiken voor nabijgelegen parkeerterreinen, verzorgingsplaatsen, bedrijvenparken en andere locaties met elektrische laadvoorzieningen. Daarnaast is de infra inzetbaar voor centrale (snel)laadpleinen op bedrijventerreinen.

  • Duurzame mobiliteitsoplossingen

Energy hubs leggen de basis voor de ‘tankstations’ van de toekomst, waar auto’s en vrachtwagens straks terecht kunnen voor traditionele brandstoffen zoals benzine, maar ook voor (groene) elektriciteit, waterstof en/of duurzame gassen.

  • Smart cities

In diverse steden is een energy hub inmiddels een onderdeel van smart city initiatieven. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan overslagpunten op bedrijventerreinen langs de randen van de stad, waardoor elektrisch vervoer ruim baan krijgt in de woongebieden. De combinatie van decentrale infrastructuren en een continue monitoring en sturing van de energiestromen in het gebied zorgt voor een evenwichtig en toekomstbestendig energiesysteem.

Stappenplan voor energy hubs

Aan de slag met een energy hub? Ons stappenplan zet praktische handreikingen, aandachtspunten en cases op een rij.

Zo maakt Firan uw duurzame ambities waar

Firan geeft een impuls aan de vernieuwende initiatieven van leveranciers van opslagsystemen voor duurzame energie, en ondersteunt eigenaren en exploitanten van industriegebieden, bedrijventerreinen, verzorgingsplaatsen en tankstations. Samen met zusterondernemingen zoals Qirion maken we uw plannen en projecten voor energy hubs werkelijkheid.

We zijn nauw betrokken bij vooruitstrevende projecten van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, dat verkenningen uitvoert naar de elektrische laadinfrastructuur voor verzorgingsplaatsen langs het hoofdwegennet. Verder leveren we een bijdrage aan onder andere een energy hub met windturbines en grootverbruikers voor De Mars in Zutphen, een van de grootste bedrijventerreinen van Gelderland. Daarnaast zijn we deelnemer aan het Europese POCITYF, dat een smart city ontwikkelt voor Alkmaar.

De experts van Firan zijn ook een sparring partner voor gemeenten, provincies, netbeheerders en andere spelers in de energietransitie. Als onafhankelijke specialist in infra voor nieuwe energie houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond energy hubs en andere vernieuwende oplossingen. We delen onze expertise en ervaringen over actuele thema’s zoals de uitbreiding van zon- en windparken en de transportschaarste van het elektriciteitsnet. 

Firan legt de verbinding tussen de diverse betrokken partijen en houdt rekening met alle technische, juridische, organisatorische en financiële vraagstukken. Met checklists en andere handreikingen ondersteunen we de praktijk om met energy hubs aan de slag te gaan. In de uitvoeringsfase brengt ons unieke Grid Control Platform de vraag en het aanbod van de lokale energiestromen steeds in balans. Zo maken we de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van projecten met duurzame energie samen tot een succes.

Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor

Slim energiemanagement voor zon- en windprojecten overzichtelijk in beeld

Meer over energy hubs