Wijk voor wijk naar een duurzaam warmtenet
Bird-view van straten in Didam, waar wordt gewerkt in de grond voor huizen, om de huizen aan te sluiten op een modulair warmtesysteem. De afbeelding verwijst naar hoe Firan helpt om woonwijken met hulp van modulaire warmtesystemen stapsgewijs aardgasvrij te maken.

Stapsgewijs naar de duurzame warmte van de toekomst

De modulaire warmtesystemen van Firan leveren de bouwstenen om wijken stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule met een collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar in de bestaande bouw. Het systeem is flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een warmtenet dat gebruik maakt van lokale duurzame bronnen.

Een modulaire aanpak ondersteunt en vereenvoudigt de overgang naar een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening voor de bestaande bouw. Zo zijn de modulaire systemen van Firan al geschikt voor buurten met vierhonderd tot achthonderd woningen.

Snel en efficiënt

 • Minimale aanpassingen op gebouwniveau
 • Onafhankelijk van grootschalige warmtenetten

Duurzaam

 • Directe CO2-reductie voor woningen
 • Verdere verduurzaming op wijkniveau

Klaar voor de toekomst

 • Voorbereid op een scala aan aardgasvrije oplossingen
 • Geschikt voor toekomstige duurzame bronnen en technieken

Vandaag aan de slag met de duurzame warmte voor morgen

Zo werkt een modulaire aanpak

Basismodule

De basismodule van de modulaire warmtesystemen van Firan maakt gebruik van een centraal wijkproductiestation met een hybride installatie met collectieve luchtwarmtepompen. Een distributienet levert de woningen de juiste warmte voor ruimteverwarming en warm water.

Vervolgstappen

De basismodule is flexibel en efficiënt opschaalbaar tot een robuuste voorziening voor de gehele regio. Alle buurten met centrale wijkproductiestations zijn onderling te schakelen en vervolgens te verbinden met grootschalige netten in de omgeving. Er zijn dan koppelingen mogelijk met duurzame bronnen zoals datacenters, oppervlakte- en afvalwater en geothermie.

Stappenplan voor modulaire warmtesystemen

Ons stappenplan zet praktische handreikingen, aandachtspunten en cases op een rij.

De voordelen van een modulaire aanpak

Een modulair warmtesysteem van Firan is een concreet en laagdrempelig startpunt voor verduurzaming. Er hoeft niet te worden gewacht tot er een grootschalig warmtenet is ontwikkeld: de eerste stappen naar een duurzaam alternatief voor aardgas kunnen nu al worden gerealiseerd, om straks verder te worden uitgewerkt.

De modulaire aanpak geeft gemeenten en woningcorporaties steeds de ruimte om de juiste vervolgacties te nemen richting aardgasvrije en CO2-neutrale woningen en wijken.

 • Een modulair warmtesysteem is snel te realiseren, onafhankelijk van de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten.
 • Er zijn in eerste instantie zeer beperkte aanpassingen vereist op woningniveau. Dat minimaliseert de overlast voor bewoners.
 • Woningen zijn op korte termijn aardgasvrij, wat direct een CO2-reductie oplevert. De verdere verduurzaming van het systeem vindt efficiënt plaats op wijkniveau.
 • Het modulaire systeem is voorbereid op een scala aan warmte-oplossingen. Zo is het altijd mogelijk om aan te sluiten op toekomstige warmtenetten en nieuwe bronnen.
 • De publieke warmte-infrastructuur geeft woningcorporaties en gemeenten alle ruimte om regie te voeren over de warmtetransitie.

De modulaire werkwijze maakt de lokale warmtetransitie voor gemeenten overzichtelijk en hanteerbaar. Met de stapsgewijze aanpak houden woningcorporaties grip op de verduurzaming van de woningvoorraad.

Meer weten? Firan werkt samen met gemeenten aan modulaire warmte-oplossingen en ontzorgt woningcorporaties met een modulaire aanpak.

Modulaire Warmte Scan

Snel nagaan of een modulair warmtesysteem de juiste oplossing is voor uw situatie? Onze online scan geeft in drie minuten inzicht in de mogelijkheden.

Zo brengen we de warmtetransitie verder

Firan zorgt voor de ontwikkeling van modulaire warmtesystemen die zijn afgestemd op de specifieke situatie in de wijk: van de realisatie tot het beheer van de infrastructuur. Voor de warmteproductie en -levering werken we samen met publieke en private partners, zoals bronexploitanten en energieleveranciers.

Door samen stapsgewijs te verduurzamen – snel, efficiënt, flexibel, opschaalbaar en zonder gedoe achter de voordeur – maken we de aardgasvrije warmte van de toekomst toegankelijk voor iedereen.

Meer weten?

Meer weten over de werkwijze en voordelen van de modulaire warmtesystemen van Firan? Lees over de ervaringen van woningcorporaties in Didam, en neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Weten wat een modulaire aanpak oplevert voor uw duurzame plannen? Vraag het ons!
Voor gemeenten

Zo werkt Firan samen met gemeenten op het gebied van modulaire verduurzaming.

Voor woningcorporaties

Zo werkt Firan samen met woningcorporaties op het gebied van modulaire verduurzaming.

Modulair warmtesysteem als startpunt van een warmtenet

In deze animatie is te zien hoe wijken stap voor stap de overgang maken naar een aardgasvrij en duurzaam warmtenet.

Zo gaat de cv-ketel eruit, en de afleverset erin

Wat betekent de aansluiting op een warmtenet nu praktisch voor bewoners? Firan geeft een kijkje achter de schermen van de vervanging van de cv-ketel door de afleverset voor het warmtenet.

Warmtenieuws van Firan