Modulaire warmtesystemen

Stapsgewijs naar de duurzame warmte van de toekomst

De modulaire warmtesystemen van Firan leveren de bouwstenen om wijken stapsgewijs duurzaam en CO2-neutraal te maken. De basismodule met een collectieve luchtwarmtepomp is direct inzetbaar in de bestaande bouw. Het systeem is flexibel en efficiënt door te ontwikkelen tot een warmtenet dat gebruik maakt van lokale duurzame bronnen.

Een modulaire aanpak ondersteunt en vereenvoudigt de overgang naar een betrouwbare, betaalbare en duurzame warmtevoorziening voor de bestaande bouw. Zo zijn de modulaire systemen van Firan al geschikt voor buurten met vierhonderd tot achthonderd woningen.

Snel en efficiënt

 • Minimale aanpassingen op gebouwniveau
 • Onafhankelijk van grootschalige warmtenetten

Duurzaam

 • Directe CO2-reductie voor woningen
 • Verdere verduurzaming op wijkniveau

Klaar voor de toekomst

 • Voorbereid op een scala aan aardgasvrije oplossingen
 • Geschikt voor toekomstige duurzame bronnen en technieken

Vandaag aan de slag met de duurzame warmte voor morgen

Een duurzame, betrouwbare en toekomstbestendige basis

De landelijke en lokale klimaatdoelstellingen betekenen dat we voor de opgave staan om op korte termijn stappen te zetten naar een duurzame en CO2-neutrale gebouwde omgeving. Wat is de beste optie voor matig geïsoleerde woningen als er geen warmtenet in de omgeving is?

Een modulair warmtesysteem van Firan legt een betrouwbare en toekomstbestendige basis om stapsgewijs verder te werken aan de verduurzaming van woningen, wijken en gebieden.

Zo werkt een modulaire aanpak

Basismodule

De basismodule van de modulaire warmtesystemen van Firan maakt gebruik van een centraal wijkproductiestation met een hybride installatie met collectieve luchtwarmtepompen. Een distributienet levert de woningen de juiste warmte voor ruimteverwarming en warm water.

Vervolgstappen

De basismodule is flexibel en efficiënt opschaalbaar tot een robuuste voorziening voor de gehele regio. Alle buurten met centrale wijkproductiestations zijn onderling te schakelen en vervolgens te verbinden met grootschalige netten in de omgeving. Er zijn dan koppelingen mogelijk met duurzame bronnen zoals datacenters, oppervlakte- en afvalwater en geothermie.

De voordelen van een modulaire aanpak

Een modulair warmtesysteem van Firan is een concreet en laagdrempelig startpunt voor verduurzaming. Er hoeft niet te worden gewacht tot er een grootschalig warmtenet is ontwikkeld: de eerste stappen naar een duurzaam alternatief voor aardgas kunnen nu al worden gerealiseerd, om straks verder te worden uitgewerkt.

De modulaire aanpak geeft gemeenten en woningcorporaties steeds de ruimte om de juiste vervolgacties te nemen richting aardgasvrije en CO2-neutrale woningen en wijken.

 • Een modulair warmtesysteem is snel te realiseren, onafhankelijk van de ontwikkeling van grootschalige warmtenetten.
 • Er zijn in eerste instantie zeer beperkte aanpassingen vereist op woningniveau. Dat minimaliseert de overlast voor bewoners.
 • Woningen zijn op korte termijn aardgasvrij, wat direct een CO2-reductie oplevert. De verdere verduurzaming van het systeem vindt efficiënt plaats op wijkniveau.
 • Het modulaire systeem is voorbereid op een scala aan warmte-oplossingen. Zo is het altijd mogelijk om aan te sluiten op toekomstige warmtenetten en nieuwe bronnen.
 • De open infrastructuur met een onafhankelijk netbeheer geeft woningcorporaties en gemeenten alle ruimte om regie te voeren over de warmtetransitie.

De modulaire werkwijze maakt de lokale warmtetransitie voor gemeenten overzichtelijk en hanteerbaar. Met de stapsgewijze aanpak houden woningcorporaties grip op de verduurzaming van de woningvoorraad.

Meer weten? Firan werkt samen met gemeenten aan modulaire warmte-oplossingen en ontzorgt woningcorporaties met een modulaire aanpak.

Zo brengen we de warmtetransitie verder

Firan zorgt voor de ontwikkeling van modulaire warmtesystemen die zijn afgestemd op de specifieke situatie in de wijk: van de realisatie tot het beheer van de infrastructuur. Voor de warmteproductie en -levering werken we samen met publieke en private partners, zoals bronexploitanten en energieleveranciers.

Door samen stapsgewijs te verduurzamen – snel, efficiënt, flexibel, opschaalbaar en zonder gedoe achter de voordeur – maken we de aardgasvrije warmte van de toekomst toegankelijk voor iedereen.

Meer weten?

Meer weten over de werkwijze en voordelen van de modulaire warmtesystemen van Firan? Lees over de ervaringen van woningcorporaties in Didam en Culemborg, en neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Weten wat een modulaire aanpak oplevert voor uw duurzame plannen? Vraag het ons!

Voor gemeenten

Zo werkt Firan samen met gemeenten op het gebied van modulaire verduurzaming.
Naar leaflet (PDF)

Voor woningcorporaties

Zo werkt Firan samen met woningcorporaties op het gebied van modulaire verduurzaming.
Naar leaflet (PDF)

Warmtenieuws van Firan

De modulaire aanpak in de praktijk. Wat zijn de opgaven, voordelen en succesfactoren? Woningcorporatie KleurrijkWonen en Firan met elkaar in gesprek over modulaire warmtesystemen.
Hoe werkt een modulair warmtesysteem? Wat zijn de mogelijkheden om woningen en buurten stapsgewijs aardgasvrij en CO2-neutraal te maken? Firan geeft antwoord op de veelgestelde vragen.
Gemeente Montferland, woningcorporatie Plavei en Firan onderzoeken de technische en financiële haalbaarheid van een warmtenet voor de Bloemenbuurt in Didam. Het uitgangspunt is daarbij een open warmtenet met onafhankelijk netbeheer.

Schrijf u in op de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze projecten.