Warmtenet in Kerschoten als stap naar een aardgasvrij Apeldoorn

Kerschoten wordt mogelijk als eerste Apeldoornse wijk aardgasvrij gemaakt. Firan ontwikkelt samen met bewoners, woningcorporaties, scholen, de gemeente Apeldoorn, het Waterschap en de warmteleverancier een warmtenet.

Onder de noemer Kerschoten Energieneutraal (KEN) werken de gemeente Apeldoorn, lokale ondernemers, drie woningcorporaties en twee wijkraden al sinds 2013 aan een duurzame wijk. Het doel is om samen met bewoners energie te besparen én lokaal op te wekken. Onderdeel van het ontwikkelplan is de aanleg van een warmtenet voor corporatiewoningen en particulier vastgoed in de naoorlogse wijk.

Warmte van het Waterschap

Uit een haalbaarheidsonderzoek is de mogelijkheid naar voren gekomen om een warmtenet te ontwikkelen op basis van aquathermie, waarvoor gebruik wordt gemaakt van de rioolwaterverzuivering van het Waterschap Vallei en Veluwe. In combinatie met een warmtepomp en een grote warmtebuffer zal het warmtenet de woningen en utiliteitsgebouwen in Kerschoten warmte (op 70 graden) leveren voor verwarming en warm water. Daarvoor zijn op gebouwniveau geen verregaande isolatiemaatregelen en andere ingrijpende aanpassingen vereist.

Duurzame bron

In eerste instantie worden ongeveer 900 woningen en enkele scholen op het warmtenet aangesloten. Het plan is om in 2030 de hele wijk Kerschoten – met zo’n 3.000 woningen – van duurzame warmte te voorzien. Bij de rioolwaterzuivering is daarvoor ruim voldoende warmte beschikbaar.

Een warmtenet voor iedereen

Een haalbaar en betaalbaar warmtenet voor iedereen, met een transparante business case en een nauwe betrokkenheid van bewoners. Dat is de inzet van KEN en de andere partijen die zijn betrokken bij de plannen voor het warmtenet, dat als een open net met een onafhankelijk netbeheer wordt ontwikkeld. Zo krijgen uiteindelijk meerdere warmtebronnen en warmteleveranciers onder gelijke voorwaarden toegang tot het warmtenet. Alle afnemers van de warmte selecteren gezamenlijk de eerste warmteleverancier. De uitbreiding naar andere delen van Apeldoorn en de koppeling met andere lokale en regionale warmte-initiatieven vinden dan plaats onder gemeentelijke regie.

Participatie in proeftuin

De gemeente stimuleert en regisseert de participatie in de wijk. De omgevingsmanager van de wijk onderhoudt nauwe contacten met bewoners en begeleidt het maandelijkse overleg met de Werkgroep Warmte in de wijk. Verder zijn er bewonersbijeenkomsten – waar naast de wethouder ook het Waterschap – de woningcorporaties, de warmteleverancier en Firan in gesprek gaan met bewoners en ondernemers in Kerschoten.

Via het Energiepunt ondersteunt de gemeente particulieren met advies over energiebesparing, duurzame maatregelen en subsidies. Daarnaast gebruikt de gemeente een deel van de ruim zeven miljoen euro van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken voor het onderzoek naar en de aanleg van een warmtenet in Kerschoten. 

Met het toetreden van de warmteleverancier, Wij Maken Energie, in het najaar van 2022 hebben de samenwerkingspartners de stap gezet naar realisatie. Naar verwachting levert het warmtenet dan in 2026 de eerste warmte aan de woningen.

Het warmtenet voor Kerschoten is een samenwerking tussen gemeente Apeldoorn, woningcorporaties De Goede Woning, Ons Huis en de Woonmensen, Waterschap Vallei en Veluwe, de Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap, Liander, warmteleverancier Wij Maken Energie (Linthorst Techniek) en Firan.

Bewonersavond warmtenet Kerschoten voorjaar 2021

Video afspelen

Wat kunnen bewoners van de Apeldoornse wijk Kerschoten verwachten van een warmtenet op basis van aquathermie? Hoe zorgen woningcorporaties en gemeente voor betaalbare en betrouwbare oplossingen voor aardgasvrij wonen? Gemeente Apeldoorn, Firan en actieve bewoners van Kerschoten spraken erover tijdens een online bijeenkomst.

Delen op social media