Warmtenet in Kerschoten als stap naar een aardgasvrij Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft het initiatief genomen voor een warmtenet om de wijk Kerschoten aardgasvrij en duurzaam te maken. De gemeente werkt samen met Firan, het waterschap, woningcorporaties en andere partners aan de ontwikkeling van het warmtenet.

Onder de noemer Kerschoten Energieneutraal (KEN) werken de gemeente Apeldoorn, ondernemers, bewoners, drie woningcorporaties en andere partners aan een duurzame wijk. Met onder andere adviezen en subsidies ondersteunt de gemeente bewoners om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast is de gemeente initiatiefnemer van de ontwikkeling van een warmtenet voor corporatiewoningen en particulier vastgoed in Kerschoten.

Aquathermie als bron 

Uit een haalbaarheidsonderzoek is de mogelijkheid naar voren gekomen om een warmtenet te ontwikkelen op basis van aquathermie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van thermische energie van de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Vallei en Veluwe. Het warmtenet vervoert de warmte naar de woningen en andere gebouwen in Kerschoten. Een warmtepomp brengt het gezuiverde water van het waterschap op de juiste temperatuur om te voorzien in warm tapwater en ruimteverwarming. Daarvoor zijn op gebouwniveau geen verregaande isolatiemaatregelen en andere ingrijpende aanpassingen nodig.

Het plan is om in 2030 de hele naoorlogse wijk Kerschoten – met zo’n 2.600 woningen en 120 andere gebouwen, zoals scholen en winkels – van duurzame warmte te voorzien. Bij de rioolwaterzuivering is daarvoor ruim voldoende warmte beschikbaar.

Publieke warmte-infrastructuur

Een haalbaar en betaalbaar warmtenet voor iedereen met een actieve participatie van bewoners. Dat is de inzet van KEN en de andere partijen die zijn betrokken bij de plannen voor het warmtenet. De gemeente werkt samen het Gelders Warmte Infrabedrijf aan de oprichting van een publiek warmtenetwerkbedrijf, dat de infrastructuur van het warmtenet aanlegt en beheert, en dat de aansluiting op het warmtenet realiseert.

Het uitgangspunt van het beoogde Warmtenetwerk Apeldoorn B.V. is dat diverse bronnen, leveranciers en afnemers onder gelijke voorwaarden gebruik maken van de collectieve warmte-infrastructuur. De aanpak zorgt voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossing voor de transitie naar een aardgasvrije wijk.

Op weg naar een aardgasvrij Apeldoorn

In 2023 hebben de projectpartners een principebesluit genomen over de aanleg van het warmtenet in Kerschoten. In 2024 volgt naar verwachting het definitieve besluit. De warmtelevering aan woningen in de wijk zal dan in 2026 starten.

De komst van het warmtenet in Kerschoten is een belangrijk onderdeel van de ambitie van de gemeente om afscheid te nemen van aardgas in de gebouwde omgeving, de CO2-uitstoot te verminderen en de lokale energietransitie te versnellen. De gemeente ziet het publieke warmtenet in Kerschoten als de eerste stap in de ontwikkeling van collectieve warmte-oplossingen voor verschillende andere delen van de gemeente Apeldoorn.

Het warmtenet voor Kerschoten is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met drie woningcorporaties (De Goede Woning, Ons Huis en de Woonmensen), Waterschap Vallei en Veluwe, de Jacobus Fruijtier Scholengemeenschap, warmteleverancier Linthorst Energy en Firan. Bewoners nemen deel aan de werkgroep warmte van het project. Warmtenetwerk Apeldoorn B.V. wordt opgericht door de gemeente en het Gelders Warmte Infrabedrijf, een samenwerking tussen de provincie Gelderland, Firan en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Delen op social media