Nijmegen onderzoekt Buurt Energie Systeem voor duurzame wijk

Nijmegen gaat de mogelijkheden van een nieuwe, collectieve en duurzame warmte-oplossing voor woonwijken onderzoeken: een Buurt Energie Systeem. De gemeente Nijmegen, bewonersorganisatie Duurzaam Hengstdal, netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts tekenden hiervoor op 17 april 2020 een intentieverklaring. Als dochteronderneming van Alliander ondersteunt Firan het initiatief om samen met bewoners kleinschalige en modulaire warmtenetten te ontwikkelen.

Een groep bewoners is via de stichting Duurzaam Hengstdal actief aan de slag met het duurzaam en aardgasvrij maken van woningen in Nijmegen-Oost. Samen met de gemeente, Alliander en Woonwaarts verkennen deze bewoners de toepassing van het zogenoemde Buurt Energie Systeem.

Kleinschalig en duurzaam warmtenet

Het Buurt Energie Systeem bestaat uit een collectieve warmtepomp en een kleinschalig warmtenet dat 400 tot 800 woningen van warmte voorziet. Aan het systeem kunnen stapsgewijs nieuwe bronnen worden toegevoegd, waardoor de geleverde warmte steeds duurzamer wordt. André Meijer, directeur van Firan, infraspecialist voor nieuwe energie binnen Alliander: “De aanpak sluit naadloos aan bij onze visie op open netten met een onafhankelijk netbeheer. Deze netten maken het mogelijk om meerdere bronnen en leveranciers aan te sluiten en het warmtenet zo steeds verder te verduurzamen.”

Samen met bewoners

Door de schaalbaarheid en flexibiliteit is het Buurt Energie Systeem een toekomstbestendige oplossing die de warmtetransitie voor gemeenten en woningcorporaties overzichtelijk en hanteerbaar maakt. Een extra voordeel voor bewoners is dat er nauwelijks aanpassingen nodig zijn aan de woningen. 

Er wordt ook onderzocht of buurtbewoners (mede)eigenaar kunnen en willen worden van de warmtevoorziening, bijvoorbeeld via een coöperatie. Meijer: “Bij elke warmte-oplossing zijn de lokale situatie, de specifieke wensen van gemeenten en andere partners, en de nauwe samenwerking met bewoners het startpunt. Zo werkt Firan in verschillende gemeenten al samen met energiecoöperaties. Buurtcoöperatie MeerEnergie in de Amsterdamse wijk Middenmeer bijvoorbeeld heeft het initiatief genomen om samen met Firan en datacenterbedrijf Equinix een warmtenet met restwarmte uit datacenters te ontwikkelen.”

Lees voor meer informatie over het Buurt Energie Systeem in Nijmegen het persbericht van Alliander.

Delen op social media
Meer weten?
Duurzaam lokale energie uitwisselen? Firan ondersteunt hierbij! Wij helpen lokale partijen met de realisatie van open en onafhankelijke energie infra.