De antwoorden op drie veelgestelde vragen over slim energiemanagement

Er is in Nederland in toenemende mate sprake van netcongestie, en daardoor worden decentrale netwerken om lokaal opgewekte duurzame energie ook ter plekke in te zetten steeds belangrijker. Bijvoorbeeld voor bedrijventerreinen, industriegebieden en parkeervoorzieningen die willen groeien en verduurzamen. Slim energiemanagement is essentieel om maximale waarde te creëren met lokale groene stroom. Firan geeft antwoord op de actuele vragen die de praktijk verder brengen.

Er is een toenemende vraag naar duurzame warmte, waterstof en stroom, en er ontstaan steeds meer initiatieven om duurzame energie op te wekken. Ondertussen staat de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnetwerk onder druk. Slimme systemen voor de continue analyse, monitoring en sturing van lokale energienetten zijn cruciaal om de groeiende inzet van duurzame energie mogelijk te maken. Firan, de infraspecialist van Alliander, deelt regelmatig via presentaties en publicaties de actuele inzichten over de meerwaarde van lokaal energiemanagement voor de actuele energietransitie. Hieronder zetten we de antwoorden op drie veelgestelde vragen op een rij.

Waarom is energiemanagement zo belangrijk om netcongestie te omzeilen?

Lokale duurzame energie gebruiken voor een bedrijventerrein, industriegebied of laadvoorziening? Een project met duurzame energie opstarten of uitbreiden, zelfs in een regio met (dreigende) netcongestie? Groene stroom aan het elektriciteitsnet leveren, ook als er transportschaarste is? Het zijn allemaal vraagstukken waarin lokaal energiemanagement een sleutelrol speelt. Slimme energiemanagementsystemen ondersteunen namelijk de realisatie en exploitatie van decentrale netwerken, die een lokale energievoorziening mogelijk maken zonder dat daarvoor een nieuwe (of een uitgebreidere) aansluiting op het gereguleerde elektriciteitsnet noodzakelijk is.

De decentrale netwerken draaien om de lokale opwek, opslag en inzet van duurzame energie. Daarvoor is het essentieel om de energiestromen continu te analyseren, monitoren, sturen en beheren. Met een slim energiemanagementsysteem worden vraag en aanbod steeds integraal en optimaal gebalanceerd. Zo ontstaat een efficiënte voorziening die aansluit bij de energievraag van gebruikers én die producenten via een betrouwbaar en rendabel netwerk verbindt met afnemers en met het gereguleerde elektriciteitsnet.  

Een nieuwe video van Firan – met beelden van projecten met energy hubs in Apeldoorn en cable pooling tussen een zonnepark van Pfixx Solar en een fabriek van Wienerberger in Azewijn – laat zien dat slim energiemanagement van decentrale netten de lokale energietransitie daadwerkelijk verder brengt.

De video zet de schijnwerpers op een lokaal energiemanagementsysteem dat deeloplossingen – zoals cable pooling, energy hubs en gesloten distributiesystemen – verbindt tot een integraal netwerk dat alles goed regelt. Het Grid Control Platform is speciaal ontwikkeld voor de (verdere) verduurzaming van bedrijventerreinen, industriegebieden, verzorgingsplaatsen en andere locaties met een grote vraag naar duurzame stroom. De koppeling met het gereguleerde elektriciteitsnet zorgt dat de lokaal beschikbare transport- en opslagcapaciteit optimaal wordt benut.

Wat zijn de voordelen van een lokaal energiemanagementsysteem?

Lokaal energiemanagement geeft ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van zon- en windparken regie over de afname van de opgewekte energie. Zo laat het Grid Control Platform zien welke energie er beschikbaar is, welke vraag er is in de omgeving en welke mogelijkheden er zijn voor opslag, levering en handel. Door een slimme sturing op de verschillende parameters is steeds de juiste energie op het juiste moment op de juiste plek.

De koppeling met actuele signalen van de netbeheerder en de verbinding met een onafhankelijk platform voor energiehandel vergroten het rendement van lokale projecten met duurzame energie. Daardoor ontstaat een maximale opwek en inzet van lokale duurzame energie, en verbetert de business case voor projecten met duurzame energie in de hoofdrol.

Grootzakelijke gebruikers van groene stroom, zoals ondernemers van bedrijventerreinen en industriegebieden, zijn dankzij slim energiemanagement gegarandeerd van een concept dat bijdraagt aan duurzame ambities, doelstellingen en plannen. Het Grid Control Platform stuurt bijvoorbeeld de onderlinge uitwisseling van zon- en windenergie, waardoor er flexibel gebruik wordt gemaakt van opslagfaciliteiten en netcapaciteit. Bovendien vermindert de afhankelijkheid van de beschikbare capaciteit op het gereguleerde elektriciteitsnet, waardoor (dreigende) netcongestie geen rem zet op de uitbreiding van ondernemingen en energieprojecten.

Ook voor gemeenten, provincies, netbeheerders en andere stakeholders is lokaal energiemanagement van toegevoegde waarde. Decentrale energienetten leveren namelijk een bijdrage aan maatschappelijke doelen, zoals het verminderen van de druk op het gereguleerde elektriciteitsnet, het voorkomen van onnodige netverzwaring, en het tegengaan van de gevolgen van netcongestie en transportschaarste.

De analyse, monitoring en sturing via een lokaal energiemanagementsysteem zorgen ervoor dat de netcapaciteit optimaal wordt benut. Bovendien legt het slimme energiemanagement de basis voor een integraal systeem voor warmte, waterstof en stroom dat altijd aanpasbaar is aan toekomstige ontwikkelingen, zoals een toename van de energievraag of de beschikbaarheid van een nieuwe bron.

Hoe werkt een lokaal energiemanagementsysteem?

Geavanceerde energiemanagementsystemen geven producenten en afnemers van duurzame energie grip over de lokale energiestromen. Zo deelt het Grid Control Platform via een veilig online platform realtime data over de opwek, de opslag, de conversie en het gebruik van de lokale bronnen. Het systeem brengt vraag en aanbod automatisch in de juiste balans, zodat mogelijke tekorten en overschotten elkaar steeds aanvullen en een betrouwbare en betaalbare voorziening ontstaat. Het systeem werkt op basis van diverse parameters die de projectpartners zelf vaststellen. Bijvoorbeeld als het gaat om een minimale afschakeling van zon- en windenergie, of een optimale inzet van opslagcapaciteit. Het resultaat: een maximale toepassing en waarde van lokale duurzame bronnen.

Informatie en inspiratie

Firan is specialist in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van vernieuwende energie-oplossingen, zoals cable pooling en energy hubs die de (door)ontwikkeling van projecten met duurzame energie mogelijk maken. We gaan aan de slag met het ontwerp van lokale energienetwerken en we zijn aanjagers van de verdere ontwikkeling, realisatie en exploitatie. Daarbij houden we naast de technische zaken ook rekening met de organisatorische, juridische en financiële vraagstukken.

Met praktische handreikingen, zoals een checklist voor cable pooling en een stappenplan voor energy hubs, ondersteunen we ondernemingen, bedrijventerreinen, industriegebieden, gemeenten, provincies en andere spelers in de energietransitie om de vernieuwende initiatieven tot een succes te maken. Zo vinden we altijd de juiste energie-oplossing voor uw specifieke situatie en doelstellingen.

Wilt u ook verder komen met nieuwe energie? 

Meer weten over slim energiemanagement om uw duurzame ambities, plannen en projecten verder te brengen? Bekijk onze actuele projecten, volg ons op LinkedIn, en neem met vragen gerust contact op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!