Duurzame energie voor Alkmaars sportcomplex

Als onderdeel van het Europese project POCITYF werkt sportcomplex De Meent in Alkmaar aan de verduurzaming van de energievoorziening. Met een slimme oplossing voor energiemanagement en -opslag levert Firan een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame stad die klaar is voor de toekomst.

Voorbeeldstad voor duurzame innovatie

De deelname aan het Europese project POCITYF is een van de manieren waarop de gemeente Alkmaar invulling geeft aan de Europese klimaatdoelstellingen. Samen met de Portugese stad Evora fungeert Alkmaar binnen het project als een historische voorbeeldstad die vernieuwende duurzame oplossingen ontwikkelt en toepast. Zes andere Europese steden uit het project trekken daaruit de lessen.

De verduurzaming van sportcomplex De Meent is een van de deelprojecten van POCITYF in Alkmaar. Aan de zuidzijde van de ijsbaan zijn 940 zonnepanelen geplaatst boven de parkeerplaatsen. De groene stroom wordt onder andere ingezet voor de laadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Een nieuw warmte-koude-opslagsysteem geeft straks een nuttige bestemming aan de restwarmte van de ijsmachines. In de toekomst maken mogelijk ook omliggende gebouwen in het Olympiapark gebruik van de duurzame warmte en koude. Rond De Meent ontstaat dan een zogenoemd energie-positief gebied: een locatie die meer duurzame energie produceert dan er ter plekke nodig is en de overtollige energie daarom levert aan omliggende gebouwen.

Optimale energiebalans

Met de inzet van het Grid Control Platform in De Meent maakt Firan een optimale analyse, monitoring en sturing van de energiestromen mogelijk. Onderdeel van de inzet van het platform in De Meent is een speciaal batterijsysteem om de lokaal opgewekte zonnestroom zo efficiënt mogelijk in te zetten voor de laadpalen en omliggende gebouwen. Het Grid Control Platform zorgt voor de aansturing van de batterij en laadpalen, en voor de informatie-uitwisseling met andere smart city initiatieven in Alkmaar.

Als integraal platform voor energiemanagement brengt het slimme energiemanagementsysteem van Firan alle soorten bronnen in het smart grid in balans. Het decentrale energiesysteem zal via het Grid Control Platform gekoppeld kunnen worden met signalen van de netbeheerder, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van de capaciteit van het publieke elektriciteitsnet. Zo ontstaat een lokale energievoorziening die klaar is voor de duurzame wereld van morgen.

Europese project POCITYF

De verduurzaming van sportcomplex De Meent is een van de deelprojecten van POCITYF in Alkmaar.

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, in het kader van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 (subsidieovereenkomst nr. 864400).

Bij deelproject De Meent van het POCITYF-project in Alkmaar zijn naast de gemeente Alkmaar en Firan ook Qirion, TNO, Inholland en Neroa betrokken.

Delen op social media