Het windpark van de toekomst is al in zicht

In alle Regionale Energiestrategieën speelt windenergie een belangrijke rol. Maar hoe zijn windparken goed in te passen op het drukke elektriciteitsnet en in het Nederlandse landschap? Het windpark van de toekomst legt directe verbindingen met verschillende duurzame energiebronnen en afnemers, aldus Haike van de Vegte van Firan tijdens WindDay 2021.

Windenergie is een van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen van Nederland en de ontwikkeling van grootschalige windparken op land legt de basis voor een duurzaam energiesysteem. Dat was het centrale thema van WindDay 2021, een initiatief van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA).

Windparken en zonnevelden

Ontwikkelaars, eigenaren en exploitanten van grootschalige windparken op land zijn enthousiast over cable pooling en staan open voor de mogelijkheden om een netaansluiting te delen met andere duurzame initiatieven, zo blijkt uit de sessie van infraspecialist Firan tijdens het event op 30 september.

Haike van de Vegte, senior business developer bij Firan: “Cable pooling legt een directe koppeling tussen wind- en zonneparken. Dat vergroot de kansen om bestaande parken uit te breiden en nieuwe windprojecten te ontwikkelen. De windsector ziet ook dat cable pooling een bijdrage levert aan een slimme inpassing van zonnevelden en windparken in het landschap.”

Juridische en technische zaken regelen

Cable pooling is juridisch en technisch goed mogelijk, zo komt naar voren uit de presentatie van Van de Vegte. “Een amendement over cable pooling uit 2020 en het codebesluit over Meerdere Leveranciers Op Een Aansluiting (MLOEA) maken duidelijk dat cable pooling in Nederland is toegestaan.”

“Praktische instrumenten stimuleren de verdere toepassing. Zo is er een Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) voor twee partijen in ontwikkeling en geeft de checklist voor cable pooling van Firan een leidraad om de organisatorische, juridische en financiële zaken goed te regelen.”

Ventolines heeft in 2021 in opdracht van NWEA, Holland Solar en Energie Samen een modelovereenkomst voor cable pooling ontwikkeld, die handvatten geeft om concrete afspraken vast te leggen.

Minder risico’s, meer rendement

Het concept van cable pooling is relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling. Bovendien heeft elk project specifieke eigenschappen, waardoor er maatwerk nodig is om tot een gedegen aanpak te komen die alle relevante risico’s afdekt. Met onder meer een online informatiehub ondersteunt Firan de praktijk om cable pooling te ontwerpen, realiseren en exploiteren.

“Het is voor windpartijen essentieel om eventuele risico’s te minimaliseren en het rendement te vergroten. We adviseren om alle stappen uit de checklist zorgvuldig te doorlopen, zodat alle organisatorische, juridische, technische en financiële aspecten worden meegenomen in de ontwikkelfase,” licht Van de Vegte toe. In de exploitatiefase verbeteren windparken de business case door bijvoorbeeld te participeren in het aangesloten zonneproject en door de kosten die dankzij de gedeelde netaansluiting worden uitgespaard te verdelen tussen de deelnemende partijen.

Totaalconcept

Het windpark van de toekomst combineert zonne- en windenergie, gebruikt een energiemanagementsysteem om de lokale energiestromen in goede banen te leiden, en legt een slimme verbinding tussen opwek, opslag en verbruik, zo is af te leiden uit WindDay 2021.

Van de Vegte: “Cable pooling legt ook de basis voor energy hubs, die een combinatie maken van producenten en afnemers van verschillende soorten duurzame energie. Daarmee ontstaat een totaalconcept dat de problematiek van netcongestie vermindert, een maximaal rendement uit zonne- en windenergie realiseert, en direct waarde toevoegt aan de duurzame doelstellingen van grootverbruikers.”

De windenergie van vandaag en morgen

De contouren van het windpark van de toekomst zijn nu al zichtbaar, aldus Van de Vegte. “De Nederlandse windsector heeft een sterk energieprofiel en de juridische omstandigheden voor cable pooling zijn gunstig. Daarmee wordt voldaan aan belangrijke randvoorwaarden voor succesvolle projecten.”

Firan is een aanjager van vernieuwende en slimme infra-oplossingen die de windsector daadwerkelijk verder brengen, en zorgt voor futureproof totaalconcepten. “We stimuleren daarbij nadrukkelijk de uitwisseling van kennisinzichten en praktijkervaringen en leveren een bijdrage aan initiatieven tot standaardisering. Zo geven we een impuls aan initiatieven van de windsector om samen met partners en stakeholders – van gemeenten en netbeheerders tot grootzakelijke afnemers van duurzame energie – de verdere toepassing van cable pooling te versnellen.”

Meer weten over vernieuwende oplossingen voor duurzame energie?

Neem gerust contact met ons op.

Delen op social media
Aan de slag met de infra voor nieuwe energie? Firan is er klaar voor!